Cyfryzacja procesów budowlanych – najważniejsze trendy w nadchodzącym roku

Doświadczenia ostatnich lat, w tym pandemii i sytuacji geopolitycznej, zapoczątkowały daleko idące zmiany związane z organizacją pracy w sektorze budowlanym. Odpowiedzią na te wyzwania jest inwestycja w rozwiązania wspierające modele oparte o formułę „zaprojektuj i zbuduj”, narzędzia wzmacniające komunikację i poprawiające produktywność, a także zwrócenie się w stronę technologii umożliwiających kontrolę nad przebiegiem procesów przygotowania i realizacji inwestycji. 

Rosnąca świadomość kadry zarządzającej dotycząca potencjału transformacyjnego rozwiązań cyfrowych wskazuje na to, że kolejny rok dla wielu firm budowlanych będzie przełomowy. Już dziś liderzy rynku wdrażają rozwiązania cyfrowe do swoich strategii rozwoju, stawiając na systemowe podejście do zbierania i wykorzystania danych. Opłacalna transformacja to taka, która jest przeprowadzona po analizie dotychczasowych działań firmy i ustaleniu, które usprawnienia są najbardziej skuteczne. Oto najważniejsze trendy współczesnej transformacji pozwalające na osiągnięcie wymiernych korzyści w nadchodzącym roku.

Zintegrowane technologie

W procesie przygotowania i realizacji inwestycji przenikają się potrzeby inwestora, generalnego wykonawcy oraz podwykonawców. Pomimo tego, że są one często różne, ostatecznie wszystkie mają wpływ na zysk z realizowanego przedsięwzięcia. Dziś, w sektorze budowlanym wykorzystywanych jest wiele technologii (np. Design Management, Project Scheduling, CRM, Value Engineering, ERP, Quality Control, Design Simulation, BIM, Real-Time Monitoring and Control), które prowadzą do gromadzenia i analizy różnego typu danych. Firma analityczna McKinsey & Company zbadała najczęściej wykorzystywane rozwiązania i pokazała, jak duży wachlarz możliwości daje rynek programów i usług cyfrowych w kontekście podnoszenia produktywności pracy. Do tej pory przedsiębiorstwa często reagowały na potrzeby konkretnych działów, zamykając funkcjonalności w tzw. silosach, co zdecydowanie komplikowało proces wymiany danych. Wdrażając strategie transformacji cyfrowych, należy zatem szukać takich narzędzi, które integrują jak najwięcej technologii ze sobą i mają na celu optymalizację modelu pracy idącej w stronę zrównoważonego rozwoju. Łączenie narzędzi w jeden ekosystem pozwala na wykorzystanie danych i przekształcenie ich w ważne i cenne zasoby.

Nie tylko działy BIM

BIM jako najbardziej rozpoznawalna i promowana technologia otworzyła wiele nowych możliwości wykorzystania danych projektowych w procesie realizacyjnym. W wielu firmach budowlanych jednostki BIM wyspecjalizowały się w modelowaniu informacji o budynku. Często postrzegane są one jako działy wsparcia dla procesów realizacyjnych, chociażby poprzez koordynację międzybranżową i wychwytywanie kolizji już na etapie projektowym. Jednak BIM na budowie znaczy coś więcej. Wykorzystanie modeli ma największy sens, jeśli do danych o poszczególnych elementach modelu podpięte są informacje pochodzące z kosztorysu, harmonogramu, działu zakupów, lub z samego placu budowy np. w zakresie gospodarki materiałowej, raportowania usterek i zdarzeń BHP. Model połączony z kosztami i czasem może dostarczyć wielu ważnych informacji dotyczących zaawansowania projektu, przepływów rzeczowych i finansowych, a także informacji związanych z planowanym zakończeniem prac i oddaniem budynku w użytkowanie. Dzięki symulacji 5D BIM (model, koszty, czas) można szczegółowo analizować scenariusze działań oraz reagować na zmiany rynkowe poprzez prawidłowe planowanie prac, przypisanie zasobów i współpracę z podwykonawcami. Ze względu na integralność danych nie można jednostek BIM tratować w oderwaniu od działów kosztorysowania, ofertowania, zamówień czy planowania. Prawidłowo prowadzona transformacja musi przebiegać na różnych poziomach jednocześnie i nadawać ciągłości procesom wykonawczym.

Kontrola i analityka biznesowa

Trwający przez lata zastój technologiczny w branży budowlanej powoduje, że analizy biznesowe ciągle prowadzone są za pomocą nieefektywnych narzędzi, które po prostu nie są już w stanie przeanalizować dużych ilości informacji. Chcąc kontrolować proces realizacyjny, musimy mieć natychmiastowy dostęp do danych, które odpowiednio uporządkowane dostarczają wiedzy i są ważnym zasobem w podejmowaniu decyzji. Raporty i pulpity kontrolne są narzędziami do pracy kadry zarządzającej, dlatego połączenie funkcjonalności BI z pracami podstawowymi jest tak istotne. Platforma MTWO Construction Cloud jest rozwiązaniem, które łączy zalety wielu technologii, oferuje narzędzia do pracy dla każdego interesariusza procesu budowlanego, jak również zawiera funkcjonalności pozwalające na przeprowadzenie kontroli, audytów oraz symulacji dających pełen obraz realizowanych inwestycji.

Więcej informacji: https://www.softwareone.com/pl-pl/industries/mtwo-budownictwo-chmura/mtwo-5d-bim

1 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-wrzesien-2022-roku,5,131.html

2 https://www.pkobp.pl/centrum-analiz/nieruchomosci/nieruchomosci-mieszkaniowe/rynek-mieszkaniowy-3q22-wolniejszy-wzrost-cen-coraz-mniej-transakcji/

o SoftwareONE

SoftwareONE jest czołowym globalnym dostawcą oprogramowania end-to-end i rozwiązań technologicznych w chmurze, z siedzibą w Szwajcarii. Dzięki portfolio usług opartych na IP i technologii umożliwia firmom holistyczne opracowanie i wdrożenie strategii transformacji biznesowej, technologicznej i cyfrowej. Osiągane jest to poprzez modernizację aplikacji i migrację krytycznych obciążeń roboczych do chmur publicznych, przy jednoczesnym zarządzaniu i optymalizacji powiązanego oprogramowania i zasobów chmury oraz ich licencjonowania.

Firma jest globalnym partnerem w zakresie dystrybucji i dostarczania usług dla platformy MTWO construction cloud. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów o bogatych doświadczeniach w branży oraz ciągłym innowacjom umożliwia firmom AEC i właścicielom holistyczne opracowanie i wdrożenie strategii transformacji biznesowej, technologicznej i cyfrowej.

Zatrudniając około 9 000 pracowników oraz posiadając możliwości sprzedaży i świadczenia usług w 90 krajach, SoftwareONE dostarcza około 65 000 klientom biznesowym oprogramowanie i rozwiązania w chmurze od ponad 7 500 wydawców. Akcje SoftwareONE (SWON) są notowane na SIX Swiss Exchange. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.softwareone.com/pl-pl/industries/mtwo-budownictwo-chmura/mtwo-5d-bim

Cautionary statement regarding forward-looking information

This media release may contain certain forward-looking statements relating to the group’s future business, development and economic performance. Such statements may be subject to a number of risks, uncertainties and other important factors, such as but not limited to force majeure, competitive pressures, legislative and regulatory developments, global, macroeconomic and political trends, the group’s ability to attract and retain the employees that are necessary to generate revenues and to manage its businesses, fluctuations in currency exchange rates and general financial market conditions, changes in accounting standards or policies, delay or inability in obtaining approvals from authorities, technical developments, litigation or adverse publicity and news coverage, each of which could cause actual development and results to differ materially from the statements made in this media release. SoftwareONE assumes no obligation to update or alter forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise.