CEMEX wprowadza technologię wodorową w cementowniach

CEMEX wdrożył technologię wodorową we wszystkich swoich cementowniach w Europie. To jedno z działań, dzięki którym firma przyczynia się do realizacji wizji gospodarki neutralnej w obszarze emisji dwutlenku węgla.

Innowacyjne rozwiązanie stosowane przez CEMEX polega na wykorzystaniu tzw. „czystego wodoru” jako jednego z paliw w procesie produkcji cementu.

„Czysty wodór” jest wytwarzany podczas elektrolizy, zasilanej odnawialną energią elektryczną. W trakcie jego spalania nie jest emitowany dwutlenek węgla. Dzięki zastosowaniu wodoru spada zapotrzebowanie na paliwa kopalne w produkcji cementu, następuje też poprawa efektywności energetycznej.

CEMEX wykorzystał to innowacyjne rozwiązanie po raz pierwszy w 2019 roku w Cementowni Alicante (Hiszpania), zyskując potwierdzenie, że zastosowanie wodoru umożliwia redukcję emisji CO2. W 2020 roku technologia wodorowa została wdrożona we wszystkich cementowniach CEMEX w Europie. W bieżącym roku firma zamierza przeprowadzić wdrożenie także w skali globalnej. To kolejne działanie CEMEX, które wpływa na poprawę klimatu poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla w procesach produkcyjnych.

„Szybkie wdrożenie technologii opartej na wodorze pokazuje, że CEMEX działa zdecydowanie w obszarze innowacji, To także oznaka naszego silnego zaangażowania w dekarbonizację procesu produkcji cementu” – powiedział Roberto Ponguta, wiceprezes CEMEX ds. działań globalnych, technicznych i energetycznych. „Nadal identyfikujemy i wdrażamy technologie, które mogą przyczynić się do realizacji naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. W tych technologiach wodór odgrywa kluczową rolę” – dodał.

Cele CEMEX w zakresie redukcji emisji CO2

W ubiegłym roku CEMEX ogłosił strategię Climate Action. Firma ustanowiła własny, globalny cel redukcji emisji dwutlenku węgla – o 35% do 2030 roku. W tym samym czasie, zgodnie z nową strategią Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2, CEMEX zamierza również zredukować emisję dwutlenku węgla w swoich zakładach w Europie o co najmniej 55%.

CEMEX ogłosił ponadto, że w 2050 roku chce dostarczać swoim klientom na całym świecie wyłącznie beton o zerowym śladzie węglowym.

Wykorzystanie technologii wodorowej to kolejny, ważny krok na drodze do realizacji celów związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla, które postawił przed sobą CEMEX.

O CEMEX

CEMEX to globalna firma produkująca materiały budowlane, która zapewnia wysokiej jakości produkty i niezawodne usługi. CEMEX posiada bogatą historię działań służących społecznościom lokalnym, realizowanych poprzez innowacyjne rozwiązania budowlane, niskoemisyjną produkcję i racjonalne gospodarowanie zasobami, a także projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do odwiedzenia strony: www.cemex.com.

__________________________________________

CEMEX nie ma obowiązku aktualizowania ani korygowania informacji zawartych w niniejszej informacji prasowej. CEMEX nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnych witryn stron trzecich, do których odnosi się niniejsza informacja prasowa lub które są dostępne za jej pośrednictwem. Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia prognostyczne w rozumieniu amerykańskich przepisów federalnych dotyczących papierów wartościowych. Intencją CEMEX jest poddanie stwierdzeń prognostycznych ochronie w ramach przepisów „bezpiecznej przystani” dla stwierdzeń prognostycznych w amerykańskich regulacjach federalnych dotyczących papierów wartościowych. W niektórych przypadkach, stwierdzenia te można zidentyfikować za pomocą słów odnoszących się do przyszłości, takich jak „może”, „zakładać”, „powinien” „kontynuować”, „zapewne” „rozważać”, przewidywać”, „szacować”, „oczekiwać”, „planować”, „uważać, „przewidywać”, „prognozować”, „potencjalnie”, „cel”, „strategia”, „zamierzenie” lub innych podobnych słów. Takie prognostyczne stwierdzenia odzwierciedlają obecne oczekiwania i prognozy spółki CEMEX dotyczące przyszłych wydarzeń w oparciu o wiedzę spółki na temat aktualnych faktów i okoliczności oraz założenia dotyczące przyszłych wydarzeń, a także aktualne plany spółki oparte na takich faktach i okolicznościach. Stwierdzenia te wiążą się z ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacząco odbiegać od oczekiwań spółki CEMEX.