CEMEX Polska inwestuje w energię słoneczną realizując korporacyjną strategię klimatyczną Future in Action

 Na terenie wytwórni betonu CEMEX Polska w Pruszkowie powstała farma fotowoltaiczna. Uruchomienie instalacji odbyło się w tym tygodniu. CEMEX zapowiada więcej  podobnych inwestycji, które wpisują się w ambitne cele klimatyczne firmy oraz strategię Future in Action.

W wytwórni betonu CEMEX w Pruszkowie powstała farma fotowoltaiczna o mocy 50 kW. Produkowana energia będzie przeznaczana w całości na potrzeby wytwórni. Szacuje się, że farma pokryje około 20-25% zapotrzebowania zakładu na energię i zapewni redukcję śladu węglowego, przyczyniając się do spadku emisji dwutlenku węgla o ponad 34 tony rocznie.

Montaż podobnych instalacji planowany jest także w innych lokalizacjach. Docelowo ma ich powstać dwanaście w przeciągu najbliższych dwóch lat: dziesięć na terenie kolejnych wytwórni betonu i dwie w kopalniach kruszyw. Firma  opracowała też model, który pozwoli ocenić efektywność wykorzystania instalacji fotowoltaicznych, uwzględniający warunki lokalizacyjne i techniczne poszczególnych zakładów. 

– CEMEX aktywnie przeciwdziała zmianom klimatu. Kluczem do realizacji ambitnych zamierzeń jest poszukiwanie i wdrażanie nowych, niskoemisyjnych produktów oraz przyjaznych środowisku technologii i rozwiązań budowlanych – mówi Michał Grys, Dyrektor Pionu Materiały w CEMEX Polska. Farmy fotowoltaiczne to kolejna inwestycja CEMEX Polska w odnawialne źródła energii. Aktualnie znaczna część energii elektrycznej, która wykorzystywana jest w naszych kopalniach kruszyw, cementowniach i wielu wytwórniach betonu pochodzi ze źródeł odnawialnych – dodaje.

Niskoemisyjny beton

CEMEX oferuje swoim klientom coraz więcej „zielonych” rozwiązań. W tym roku oferta CEMEX Polska wzbogaciła się m.in. o niskoemisyjne betony Vertua®. Są one dostępne w dwóch wariantach: Vertua® classic z redukcją emisji dwutlenku węgla do 30% oraz Vertua® plus z redukcją emisji do 50%, w porównaniu z betonem referencyjnym, opartym na najbardziej popularnym na rynku cemencie portlandzkim CEM I 42,5R. 

Ich zastosowanie sprzyja redukcji emisji dwutlenku węgla w procesie budowlanym, ułatwiając tym samym spełnienie standardów oraz wymogów  związanych z certyfikacją budynków w zakresie ochrony środowiska. 

Planowany dalszy rozwój portfolio produktów Vertua® pozwoli osiągnąć nie tylko cele klimatyczne CEMEX, ale także te, które stawiają przed sobą klienci w łańcuchu dostaw. 

CEMEX dla klimatu

W ubiegłym roku firma ogłosiła strategię Future in Action, według której CEMEX ustanowił własny, globalny cel redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 % do 2030 roku (w porównaniu z poziomem emisji z 1990 roku), deklarując jednocześnie o 5 lat szybsze osiągnięcie wcześniej ustanowionego celu 35%-owej redukcji, tj. już w 2025 roku.

 

W Europie CEMEX może poszczycić się osiągnięciem wspomnianego celu już w 2020 roku, dlatego europejskie zakłady planują zredukować emisję aż o 55% do 2030 roku, nawiązując w ten sposób do nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2. 

CEMEX ogłosił ponadto, że w 2050 roku chce dostarczać swoim klientom na całym świecie wyłącznie beton o zerowym śladzie węglowym, 

O CEMEX Polska

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.  

Więcej informacji na www.cemex.pl