Technologia Grupy REDD po raz pierwszy dostępna za granicą

Wyszukiwarka nieruchomości komercyjnych finne od dziś dostępna w czterech nowych krajach CEE

Warszawa, 6 lutego 2024 r. Grupa REDD uruchomiła wyszukiwarkę nieruchomości komercyjnych finne w czterech kolejnych krajach regionu: Czechach, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech. Już dziś użytkownicy z tych krajów mogą korzystać
z dostępu do obszernej bazy budynków magazynowych. To kolejny krok w realizacji strategii i wizji Grupy REDD, zgodnie z którą technologie REDD staną się nieodłącznym elementem każdej decyzji transakcyjnej na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie.

W lipcu 2023 Grupa REDD zarejestrowała dwa znaki słowno-graficzne REDD i finne w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zapowiadając przygotowania do wejścia na rynki zagraniczne. Dzisiejsze ogłoszenie jest realizacją tej zapowiedzi. Grupa przygotowała pięć odrębnych domen krajowych. Co więcej, portal finne w każdym z krajów jest dostępny w lokalnym języku. Dzięki wykorzystaniu jednej, zintegrowanej bazy danych możliwy jest dostęp do obiektów na wszystkich rynkach, niezależnie od domeny, z której korzysta użytkownik. Oznacza to, że korzystając z portalu w domenie finne.cz, użytkownicy mają swobodny dostęp do przeszukiwania nieruchomości również w Polsce, Słowacji, Rumunii czy na Węgrzech.

Obecność na nowych rynkach w regionie CEE to dla Grupy REDD naturalny ruch w kierunku rozwoju banku danych o europejskich nieruchomościach komercyjnych. W ramach Grupy działają dwa podmioty: oparta na danych i technologii platforma REDD, czyli narzędzie przeznaczone dla profesjonalistów z branży nieruchomości komercyjnych oraz sieć portali finne – wyszukiwarek nieruchomości komercyjnych, które łączą najemców bezpośrednio z właścicielami nieruchomości. Tworzony przez Grupę REDD ekosystem staje się nieodłączną częścią każdej transakcji na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych.

„Wraz z wejściem finne na rynki CEE, nasi klienci otrzymują to, czego od nas oczekiwali: dostęp do unikatowej wiedzy o popycie na ich powierzchnie. Warto zaznaczyć, że jedno, wystandaryzowane źródło danych o pięciu krajach CEE to ułatwienie dla biznesu – właściciele nieruchomości rozsianych na kilku rynkach będą mogli na jednym ekranie porównać się z lokalną konkurencją i tym samym podejmować decyzje biznesowe w oparciu o rzetelne dane” — mówi Tomasz Ogrodzki, założyciel i CEO Grupy REDD.

Obecnie, na nowych odsłonach serwisu finne, dostępne są dane dotyczące rynku magazynowego. Dzisiaj jest to blisko 3600 budynków magazynowych zlokalizowanych w pięciu krajach. Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie oferty m.in. o dane z rynku biurowego i coworkingowego.

„W perspektywie następnych kilkunastu miesięcy uruchomimy pełne spektrum produktów REDD we wszystkich krajach CEE, włączając w to narzędzia analityczne dla inwestorów, właścicieli i doradców. Równolegle uruchomimy monitoring innych sektorów, w szczególności biur i coworkingów” — potwierdza Tomasz Ogrodzki.

Ambitne plany międzynarodowego rozwoju Grupy REDD nie zatrzymują się jednak na pięciu rynkach europejskich.

„Rynek nieruchomości komercyjnych to rynek transakcyjny, na którym dane są podstawą każdej decyzji. Naszym celem na najbliższe lata jako partnera technologicznego dla liderów rynku, jest zbudowanie standardu analitycznego wykorzystywanego przy każdej decyzji transakcyjnej w Europie.” — potwierdza Piotr Smagała, Managing Director & Co-Founder Grupy REDD.

***

O Grupie REDD

Firma technologiczna, która stworzyła największą i najnowocześniejszą bazę danych o rynku nieruchomości komercyjnych w tej części Europy. Uznana za jeden z 25 najlepszych start-upów PropTech w Europie (wg Vestbee). W 2024 roku, za pomocą autorskiego portalu finne, Grupa REDD znacząco rozszerzyła zakres monitorowanych obiektów wychodząc poza Polskę i wkraczając ze swoją ofertą do czterech nowych krajów jednocześnie: Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Obecnie firma monitoruje ponad 2900 budynków biurowych na terenie 51 miast oraz blisko 3600 budynków magazynowych. W bazie znajduje się już ponad 200 miliardów „data points”, a wartość ta systematycznie rośnie o kilka miliardów miesięcznie. Grupa REDD jest też pierwszą w Polsce firmą technologiczną na rynku nieruchomości komercyjnych, która podpisała porozumienie z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS). GUS wykorzystuje dane REDD do raportowania do Eurostatu.

W ramach Grupy REDD działają dwa podmioty:

  • Platforma REDD przeznaczona dla profesjonalistów z branży nieruchomości komercyjnych. Zapewnia interfejs, za pośrednictwem którego użytkownicy otrzymują błyskawiczny dostęp do szczegółów budynków biurowych i magazynowych – mogą wyszukiwać po ponad 80 kryteriach odpowiednich aktywów, takich jak dostępna powierzchnia, warunki najmu, obłożenie budynków czy właściciel budynku. Mają także wgląd do danych micro budynków w tym m.in. warunki najmu, wyniki finansowe, hipoteki, historia transakcji/akwizycji.
  • Serwis finne dostępny dla każdego uczestnika rynku nieruchomości, umożliwia najemcy bezpośredni wynajem od właściciela. Funkcjonuje jako niezależna baza nieruchomości biurowych i magazynowych do wynajęcia. Działając w domenach krajowych finne.pl, finne.cz, finne.sk, finne.com.ro, finne.hu korzysta z jednej, zintegrowanej bazy danych, pozwalającej przeglądać pełną, regionalną ofertę wynajmu w lokalnych językach.