SANPLAST SA Diamentem Forbesa 2024

SANPLAST SA znalazł się na liście Diamentów Forbesa. Celem rankingu jest zidentyfikowanie najdynamiczniej rozwijających się polskich firm w danym regionie. Wyróżnienie to jest uhonorowaniem wielu lat, ciężkiej, wytężonej pracy wielu osób oraz odważnych i trafnych decyzji. 

Diamenty Forbesa to zestawienie, które rokrocznie przygotowywane jest przez miesięcznik Forbes przy udziale firmy analitycznej.  W rankingu znalazły się firmy, które w ostatnich trzech latach najszybciej zwiększyły swoją wartość. Ostatecznie Diamentami Forbesa 2024 zostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, ocenianym według ratingu Dun & Bradstreet Poland.

Wyróżnienie, jakim są Diamenty Forbesa pokazuje, że decyzje biznesowe, podejmowane w ostatnich latach, były słuszne. W tych niełatwych dla biznesu czasach nadal byliśmy  elastyczni i wiarygodni. Diament Forbesa są także kolejnym potwierdzeniem tego, jak solidnym partnerem biznesowym jesteśmy. Obecność w zestawieniu to dla nas ogromna odpowiedzialność w szerokim znaczeniu tego slowa.  Kontynuujemy zatem obraną strategię, aby w dalszym ciągu dostarczać najwyższej jakości produkty zapewniające ”Czystą przyjemność kąpieli”: – komentuje Robert Dziak – Prezes Zarządu Sanplast SA.

Diamenty Forbesa to ranking czysto matematyczny, który został został przygotowany na podstawie sprawozdań finansowych, złożonych do KRS lub bezpośrednio do Dun & Bradstreet Poland. Nagrodzone firmy podzielone zostały na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym: firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł, średnie z przychodem od 50 do 250 mln zł, duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł. SANPLAST SA znalazła się w środkowej kategorii.