Sanplast = odpowiedzialny biznes dla lepszego jutra

Grupa SANPLAST podejmuje szereg inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz prowadzeniem biznesu w sposób odpowiedzialny. Każda z firm w Grupie uwzględnia oczekiwania społeczności oraz podejmuje działania mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju. Dążenie do prowadzenia biznesu w sposób etyczny i zrównoważony pozwala osiągnąć pozytywne wyniki finansowe, jednocześnie dbając o ochronę środowiska, szanując partnerów biznesowych oraz zapewniając odpowiednie warunki pracy dla pracowników.

Strategia zrównoważonego rozwoju jest dla SANPLAST jednym z kluczowych elementów całościowej strategii biznesowej. Ciągle pojawiają się nowe rozwiązania, które pozwalają działać jeszcze efektywniej i bardziej świadomie. Dlatego też zrównoważony rozwój jest dla SANPLAST ciągłym procesem.

Zdajemy sobie sprawę, że przyszłość zależy także od nas samych. Odpowiedzialny biznes wymaga wdrożenia kompleksowej strategii z zakresu odpowiedzialności społecznej. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów przy jednoczesnej optymalizacji produktów pod względem stosowanych materiałów, wydatków transportowych oraz energetycznych na ich wytworzenie.” – podkreśla Robert Dziak Prezes Zarządu SANPLAST SA.

SANPLAST SA patrzy na ten procen holistycznie. Działania podzielone zostały na 3 głowne grupy. Pierwsza z nich dotyczy produkcji, druga logistyki i dystrybucji, a trzecią stanowią inne obszary.

Zrównoważona produkcja w SANPLAST SA

Już na etapie projektowania przyjmowane są założenia, aby  produkty SANPLAST mogły być poddane recyklingowi. Wykorzystywane są głównie materiały pochodzące ze źródeł zrównoważonych czy recyklingu. W fazie projektu produktu designerzy SANPLAST robią wszystko, aby produkty były trwałe i odporne na użytkowanie, aby jak najdłużej służyły Klientom. W produkcji kluczem jest wysoka jakość materiałów i komponenty, które zapewniają długą żywotność produktu.  Jednym z najważniejszych elementów procesu produkcji jest Laboratorium Badawczo-Rozwojowe, które zajmuje się wieloma aspektami, w tym sprawdzaniem zgodności produktów z obowiązującymi przepisami, standardami i normami oraz testowaniem ich niezawodności i funkcjonalności. Laboratorium koncentruje się również na innowacjach, współpracując ściśle z zespołem projektantów w opracowywaniu pomysłów na nowe produkty i udoskonalenia. Jednym z przykładów jest Glass Protect – modyfikacja powierzchni szkła używanego w produkcji kabin prysznicowych, która ogranicza potrzebę stosowania środków czyszczących.

Zrównoważony rozwój w logistyce i dystrybucji.

W tym segmencie podejmowanych jest bardzo dużo działań. Opakowania SANPLAST  są zdatne do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Dodatkowo do ich produkcji systematycznie zwiekszany jest udział materiałów pochodzących z recyklingu. Znacznie zmniejszona została także ilość tworzyw sztucznych. Cel na najbliższe lata to ciągłe udoskonalenie pakowania produktów, tak aby były one jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska.

W logistyce w głównej mierze działania zmierzają do zmniejszenia ilości zapasów magazynowych oraz optymalizacji wykorzystania przestrzeni w magazynach, zwiększaniu rotacji palet czy też optymalizacji przestrzeni podczas transportu. Tam, gdzie to możliwe i zasadne wykorzystywany jest także transport kolejowy.

Inne działania

W ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju SANPLAST SA podejmuje także inne inicjatywy mające na celu redukcję zanieczyszczenia powietrza oraz efektywną gospodarkę odpadami.

„W SANPLAST od lat działamy z myślą o środowisku i społeczności lokalnej. Zmieniamy się, modyfikujemy schematy, dbamy o wspólne otoczenie oraz wspieramy lokalne społeczności.  Staramy się redukować zanieczyszczenie powietrza poprzez zainstalowanie systemu redukcji związków węglowodorowych i aromatycznych do atmosfery, czy system wentylacji mechanicznej. Od lat wdrożony mamy na terenie zakładu system segregacji odpadów. Tam gdzie to możliwe wprowadzamy rozwiązania bardziej przyjazne środowisku: np. zamieniliśmy standardowe świetlówki żarówkami LED, czy też wymieniliśmy standardowe wózki widłowe w transporcie wewnętrznym na ich odpowiedniki elektryczne. A to tylko niektóre z licznych inicjatyw, które podejmujemy w naszej Organizacji.”- dodaje Robert Dziak.

Podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju jest nie tylko kwestią wyboru, ale także nieodzownym elementem odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej w dzisiejszym świecie.