H+H SUPERTERMO – sposób na superciepłe ściany

H+H SUPERTERMO to bloczki z betonu komórkowego służące do wznoszenia efektywnych energetycznie ścian konstrukcyjnych, osłonowych i wypełniających. Ich izolacyjność termiczna pozwala na bezproblemowe osiągnięcie nawet standardu budynków pasywnych, znacznie przewyższając wymagania prawne i rynkowe standardy. O budowie pod znakiem energooszczędności opowiada Robert Janiak, Product Manager firmy H+H.


Beton komórkowy to jeden z najcieplejszych dostępnych na rynku materiałów konstrukcyjnych do budowy domów. Obniżenie w bloczkach H+H SUPERTERMO typowej dla tego rodzaju produktów gęstości do 275 ± 25 kg/m3 pozwoliło na osiągnięcie jeszcze lepszych parametrów umożliwiających budowę przegród zewnętrznych spełniających zaostrzone normy prawne nawet bez dodatkowej warstwy ocieplenia.

H+H SUPERTERMO to bloczki z betonu komórkowego służące do wznoszenia efektywnych energetycznie ścian konstrukcyjnych, osłonowych i wypełniających Fot. H+H

Lepsza termoizolacyjność z H+H SUPERTERMO

Zaostrzone od 2021 roku normy prawne wprowadziły wymóg dla przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych podwyższonej energooszczędności i w zakresie zapewnienia wartości współczynnika przenikania ciepła maksymalnie 0,20 W/(m2·K). Najpopularniejsze jeszcze kilka lat temu rozwiązania murowe, np. dwuwarstwowa ściana z typowej ceramiki budowlanej z dziesięcio-, dwunastocentymetrową warstwą ocieplenia ze styropianu o łącznym współczynniku
U w okolicach 0,25 W/(m
K), przestały więc spełniać zarówno oczekiwania rynku, jak i wymagania prawne – wyjaśnia Robert Janiak, Product Manager firmy H+H.

Beton komórkowy dzięki dużej ilości równomiernie rozłożonych w masie pęcherzyków powietrza stanowi nie tylko element konstrukcyjny, ale dodatkowo zapewnia też ochronę przed stratami ciepła. Bloczki H+H SUPERTERMO oferują jeszcze lepsze parametry, na co wpływa ich obniżona masa. Współczynnik przewodzenia ciepła λ bloczków SUPERTERMO równy 0,085 W/m·K jest na tyle niski, że przy zapewnieniu grubości przegrody od 42 cm spełnione zostają zaostrzone wymogi warunków technicznych nawet bez dodatkowych warstw dociepleniowych.

Właściwości termiczne bloczków H+H SUPERTERMO pozwalają na wznoszenie ścian spełniających wszystkie wymagania nawet w przypadku niezaizolowanych dodatkowo przegród jednowarstwowych. Ścianę z bloczków H+H Gold+ 1,5-300 SUPERTERMO
o szerokości 480 mm cechuje współczynniki przewodzenia ciepła na poziomie 0,17 W/(m
2·K). Dla przegrody dwuwarstwowej wystarczą już bloczki H+H Gold+ 1,5-300 o szerokości 400 mm i warstwa izolacji termicznej o grubości 150 mm i λ równym 0,04 W/m·K, aby współczynnik przenikania ciepła U obniżyć do wartości 0,11 W/(m2·K), czyli blisko dwa razy lepszego od wymaganego prawem i mieszczącego się w kategoriach domów pasywnych, dodaje ekspert.

Ciepłe ściany z myślą o przyszłości 

Redukcja współczynnika przenikania ciepła o 0,05 W/(m2·K) powoduje realne zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię. W przypadku domu o powierzchni ok. 100 m2 może oznaczać to – zależnie od dodatkowych parametrów budynku i rodzaju ogrzewania – oszczędności nawet powyżej tysiąca złotych rocznie. Mniejsze spalanie drewna czy innych paliw to także mniejsze koszty środowiskowe i obniżenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Budowa przegród z bloczków H+H SUPERTERMO o bardzo niskim współczynniku U równym 0,11 W/(m2·K) na przykładzie typowego polskiego domu, przy obecnych cenach energii, może generować oszczędności rzędu nawet kilku tysięcy złotych rocznie. Z tego powodu warto postawić na materiał konstrukcyjny, który poza przenoszeniem obciążeń będzie stanowił dodatkową barierę przed stratami energii, dodaje Robert Janiak.

Mniejsza gęstość bloczków przekłada się na ich masę. Waga bloczka H+H Gold+ 1,5-300 PWU o wymiarach 625/365/250 mm to tylko 17,1 kg, dzięki czemu mimo okazałych wymiarów jest łatwy do przenoszenia i umożliwia precyzyjne i dokładne prowadzenie robót murarskich. Jednocześnie dzięki zużyciu 6,4 sztuk bloczków na 1 m2 zapewnia mniejszą pracochłonność
i umożliwia skrócenie okresu budowy.

Robert Janiak podkreśla także znaczenie wyboru odpowiedniego materiału konstrukcyjnego w kontekście zapowiadanych zmian legislacyjnych. Planowany do wprowadzenia w Unii Europejskiej wymóg certyfikacji energetycznej budynków z pewnością przełoży się na wzrost popularności rozwiązań o udoskonalonych parametrach ochrony termicznej, takich jak bloczki H+H SUPERTERMO. Informacje na temat zapotrzebowania energetycznego zawarte
w paszporcie budynku dostarczą pełnej wiedzy o użytych materiałach i kosztach ogrzewania
– w perspektywie można więc oczekiwać, że przełoży się to nie tylko na komfort użytkowania, ale również na wartość rynkową danej inwestycji
, podkreśla ekspert.

H+H TERMO i H+H SUPERTERMO to najcieplejsze bloczki z betonu komórkowego z oferty H+H pozwalające na jeszcze większe obniżenie wskaźnika przenikania ciepła murowanych przegród, a więc także na znaczne oszczędności w zakresie konieczności zapewnienia odpowiedniej ilości energii dla budynku. Dzięki ich właściwościom nadają się do stosowania także w budownictwie pasywnym, a nawet zero-energetycznym. Fot. H+H