Heimstaden ograniczy emisje gazów cieplarnianych o 42 proc. do 2030 roku

Do 2030 roku Grupa Heimstaden przeznaczy 650 mln euro, by wypełnić zobowiązania Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Celem Grupy do 2030 roku jest ograniczenie emisji o 42 proc. w porównaniu do 2020 roku. Strategia Heimstaden zyskała akceptację inicjatywy Science Based Targets, która potwierdziła, że podejmowane przez Grupę działania są zgodne z najnowszą wiedzą naukową.

Porozumienie Paryskie z 2015 roku zakłada ograniczenie średniego wzrostu temperatury na Ziemi do maksymalnie 1,5 st. C oraz dążenie do osiągnięcia neutralności węglowej w 2050 roku. Z badań Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), działającego przy ONZ, wynika, że osiągnięcie tych celów jest możliwe, ale ludzkość jest niebezpiecznie blisko punktu, w którym globalny wzrost temperatury przekroczy 1,5 st. C. Aby do tego nie dopuścić, konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, opartych o najnowsze badania naukowe, oraz radykalnie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Powaga kryzysu klimatycznego wymaga podjęcia realnych działań we wszystkich obszarach gospodarki, także w sektorze mieszkaniowym. Dlatego w Heimstaden wyznaczyliśmy sobie bardzo ambitne cele, zakładające redukcję emisji gazów cieplarnianych w naszych budynkach o 42 proc. do 2030 roku. Cele te zostały pozytywnie zweryfikowane przez globalną inicjatywę Science Based Targets, która potwierdzała, że są one zgodne z badaniami naukowymi i przy skali naszej działalności będą przyczyniać się do osiągnięcia założeń Porozumienia Paryskiego – podkreśla Katarina Skalare, członek zarządu Heimstaden ds. zrównoważonego rozwoju.

Aby osiągnąć zakładany poziom emisji gazów cieplarnianych, Heimstaden przeznaczy na niezbędne inwestycje 650 mln euro (7,3 mld koron szwedzkich) do 2030 roku. W działania zmierzające do ograniczenia wpływu na środowisko Grupa będzie angażować także swoich kontrahentów i partnerów. Zgodnie z przyjętym zobowiązaniem, do 2027 roku kontrahenci odpowiadający za 27 proc. wartości pozyskiwanych przez Heimstaden towarów i usług będą musieli działać w oparciu o zweryfikowane naukowo cele.

*   *   *

Heimstaden jest wiodącą w Europe firmą działająca w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Grupa jest obecna w dziesięciu krajach: w Norwegii, Szwecji, Danii, Islandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Czechach oraz Polsce. Łącznie Heimstaden dysponuje około 155 tys. mieszkań na wynajem o łącznej wartości ponad 30 mld euro. Kierując się skandynawskim dziedzictwem i wartościami, Heimstaden oferuje różnej wielkości mieszkania wynajmowane w oparciu o proste, przejrzyste i bezpieczne dla obu stron zasady.

*   *   *

Science Based Targets jest inicjatywą nawiązaną przez CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) oraz World Wide Fund for Nature (WWF). Do głównych działań inicjatywy należy definiowanie i promowanie najlepszych praktyk w zakresie redukcji emisji i definiowania celów neutralności klimatycznej; zapewnianie pomocy technicznej i zasobów eksperckich firmom, które wyznaczają cele klimatyczne zgodne z najnowszymi osiągnięciami wiedzy naukowej; oraz skupianie zespołu ekspertów, który zapewni firmom niezależną ocenę i walidację celów.