Budownictwo: poprawa pomimo „restrukturyzacyjnej lawiny”

Firma MGBI opublikowała właśnie najnowsze opracowanie „Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w budownictwie. Raport 2024” podsumowujące kondycję sektora budowlanego w minionym roku. Ogółem, sytuacja w branży uległa lekkiej poprawie, upadłości było nieco mniej choć firmy nieporównanie częściej poszukiwały pomocy w restrukturyzacji.

fot. pl.freepik.com

Upadłość w 2023 roku ogłosiły 52 przedsiębiorstwa z branży budowlanej. To o 10 mniej niż w 2022 roku. Na tle innych zdecydowanie dominował pod tym względem jeden z obszarów działalności sektora budowlanego.

Konstrukcje niedokończone

W zdecydowanym stopniu pod względem liczby bankructw wyróżniały się firmy realizujące działania zebrane w dwóch klasyfikacjach PKD – 41.10.Z oraz 41.20.Z. Mowa tu o przedsiębiorstwach przygotowujących projekty lub realizujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Łącznie, w 2023 roku upadłość ogłosiło 31 firm z tego obszaru.

Dla porównania – w przypadku podmiotów wykonujących instalacje elektryczne upadłości było 4, robót związanych z budową dróg i autostrad – również 4. W minionym roku upadły 2 firmy wykonujące instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne. Z mapy budowlanego biznesu zniknęły także 2 przedsiębiorstwa realizujące roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej. – We wszystkich kategoriach poza wznoszeniem budynków zsumowanych upadłości było nie więcej niż 4, co pokazuje potężny rozrzut w stosunku do firm działających w tym obszarze. Trudno się jednak temu dziwić, biorąc pod uwagę skalę a zarazem koszty związane z prowadzeniem tego typu przedsiębiorstwa. Inwestycje w nowe obiekty, zarówno mieszkaniowe, jak i biurowe czy przemysłowe angażują zwykle ogromne środki, zaś w dobie nieprzewidywalnych wahań cech surowców, systematycznie rosnących kosztów pracy i trudnej sytuacji geopolitycznej finalizacja wielu projektów okazuje się bardzo trudna, a nawet niemożliwa – tłumaczy Michał Grzechowiak, współzałożyciel i Chief Operating Officer w MGBI.

Odpływ nowych graczy

Zgodnie z analizą MGBI, największą część przedsiębiorstw, które zakończyły swoją działalność w 2023 roku stanowiły firmy z najdłuższym rynkowym stażem, przekraczającym 20 lat. To blisko 1/3 (27%) ogółu upadających przedsiębiorstw budowlanych. Te obecne na rynku od 5 do 10 lat stanowiły 22% bankrutujących firm, od 10 do 15 – 21%.

Dość sporo, w porównaniu do poprzednich lat upadło podmiotów „świeżych”, czyli liczących nie więcej niż 5 lat – w 2023 roku stanowiły one 12% ogółu. Podczas, gdy rok wcześniej ich odsetek wyniósł 8%, zaś w 2022 roku jedynie 4%.

Średni czas istnienia firmy z branży budowlanej ogłaszającej upadłość w 2023 roku zmniejszył się do 14,6 lat – rok wcześniej wynosił on 15,8 lat.

Rekord w restrukturyzacjach

W zeszłym roku liczba otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych wyniosła niemal 600 (597). To aż 170% wzrost w odniesieniu do 2023 roku, gdy odnotowano ich 222 i o 250% więcej względem 2022r, gdyż wówczas otwarto ich 170.

Najczęściej, na tą formę ratowania firm stawiały przedsiębiorstwa wykonujące roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, wykonujące instalacje elektryczne czy wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne. Niemało postępowań restrukturyzacyjnych dotyczyło również podmiotów zajmujących się „wykończeniówką”. – Najnowsza analiza MGBI potwierdza, że sytuacja budownictwa w Polsce nadal jest dość trudna, jednak można zauważyć tu dobre prognostyki na przyszłość. Chciałabym zwrócić jednak uwagę, że wyniki te mogą być nieco niedoszacowane z dwóch względów. Otóż, liczba ogłoszonych upadłości może być niższa również ze względu na niską wydolność sądów związaną z ogromem postępowań oczekujących w „długich kolejkach” na swoje rozstrzygnięcie. Druga kwestia to koszty. Wiele firm nie dysponuje środkami, które pozwalałby im sfinansować drogie postępowanie upadłościowe. Mimo wszystko, budujące jest jednak to, że sektor budowlany zdaje się coraz częściej zauważać szansę na ratowanie swojego biznesu i przetrwanie trudnych okresów poprzez postępowania restrukturyzacyjne – dodaje Sylwia Szerenos, doradca restrukturyzacyjny w Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o.

Najczęściej, po restrukturyzację sięgały przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku od 5 do 10 lat (38% ogółu), choć dużą część – blisko jedną czwartą – stanowiły najmłodsze firmy, ze stażem rynkowym nieprzekraczającym 5 lat.

Pełna treść raportu, wraz z listami najbardziej zadłużonych przedsiębiorstw budowlanych ogłaszających upadłość i otwierających postępowania restrukturyzacyjne dostępna jest pod tym linkiem: Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024 – MGBI https://www.mgbi.pl/raporty/upadlosci-i-restrukturyzacje-w-budownictwie-raport-2024/