BERGER Bau rozbuduje i przebuduje układ drogowy w rejonie TSSE Podstrefa Wrocław – Kobierzyce

Już na początku 2024 roku rozpoczęły się prace nad rozbudową i przebudową układu drogowego w rejonie TSSE Podstrefa Wrocław – Kobierzyce. Zadanie to, realizowane przez firmę BERGER Bau, ma na celu poprawę infrastruktury drogowej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych. Inwestycja, której koszt wynosi ponad 17 mln złotych, będzie realizowana przez 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wizualizacja zmian przy ul. Innowacyjnej i Współpracy

  Celem inwestycji jest kompleksowe przemodelowanie układu drogowego w Podstrefie Wrocław-Kobierzyce. Poprzez rozbudowę dróg, budowę nowych połączeń oraz modernizację istniejących elementów infrastruktury, projekt ma na celu poprawę dostępności do dróg publicznych, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników oraz uporządkowanie ruchu i parkowania.

Kluczowe elementy inwestycji

  Jednym z punktów projektu modernizacji rejonu TSSE Podstrefy Wrocław – Kobierzyce przez firmę BERGER Bau stanowią prace dotyczące budowy nowej drogi gminnej, w tym fragmentu ul. Innowacyjnej. Na drodze krajowej nr 35 zostanie wybudowane skrzyżowanie typu rondo turbinowe. Zostaną również wykonane prace związane z oświetleniem drogowym, odwodnieniem, kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym i siecią wodociągową.

W przypadku przebudowy dróg wewnętrznych, czyli ulic Innowacyjnej, Współpracy i LG, zakres prac obejmuje budowę zatok postojowych, peronów przystankowych oraz odwodnienia. Celem jest zwiększenie wygody parkowania oraz poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla transportu publicznego.

Wizualizacja skrzyżowania typu rondo turbinowe przy drodze krajowej nr 35

Z kolei prace dotyczące zjazdu z ul. Koreańskiej na działkę nr 2/105 uwzględniają budowę skrzyżowania typu rondo, odwodnienia, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kolizyjnych odcinków sieci, co poprawi połączenie ulicy Koreańskiej z ulicą Współpracy.

Istotna jest również przebudowa skrzyżowania ulic Innowacyjnej i Współpracy – obejmuje ona stworzenie ronda, kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz kablowej, a także modernizację sieci elektroenergetycznych.

Projekt zakłada także wykonanie utwardzenia terenu na działkach nr 2/114 oraz 2/167 z kostki betonowej oraz budowę ogrodzenia o wysokości około 3 metrów. Realizacja ta wpłynie na lepsze zarządzanie przestrzenią w strefie.

Korzyści i wyzwania inwestycji

Planowana rozbudowa i przebudowa układu drogowego w rejonie TSSE Podstrefa Wrocław – Kobierzyce przez BERGER Bau przyniesie liczne korzyści zarówno w sferze przemysłowej, jak i społeczno-gospodarczej.

Wizualizacja prac dotyczących zjazdu z ul. Koreańskiej na działkę nr 2/105

Poprawi się przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, jednocześnie zmniejszając ryzyko kolizji, a także zwiększając efektywność transportu towarów oraz poruszania się ludzi w obszarze strefy ekonomicznej – mówi Grzegorz Serafin, Prokurent i Dyrektor ds. Budownictwa Drogowego w BERGER Bau i dodaje:

Warto zaznaczyć, że jednym z głównych wyzwań technicznych i logistycznych będzie prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący zakłócenia dla przedsiębiorstw działających w strefie. Zaplanowaliśmy jednak prace w taki sposób, by jak najbardziej zminimalizować wpływ na codzienne funkcjonowanie firm.

Harmonogram w pierwszej kolejności obejmuje realizację dodatkowego wjazdu na strefę z drogi krajowej nr 35 poprzez ul. Innowacyjną, a następnie prace przy zatokach postojowych i rondach na skrzyżowaniach głównych ulic. Cały teren budowy zostanie zabezpieczony, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Zapewni to odpowiedni poziom bezpieczeństwa zarówno dla pracowników budowy, jak i użytkowników dróg.

Plany na przyszłość

Oprócz bieżącej inwestycji, BERGER Bau realizuje również inny projekt w rejonie. Mowa tu o przebudowo ronda w ciągu DK nr 35 i 35a oraz rozbudowie skrzyżowania w kierunku Tyńca Małego, Bielan Wrocławskich, Małuszowa oraz węzła drogowego S8 „Kobierzyce”. Ta inwestycja ma na celu dalsze usprawnienie komunikacji w regionie, co przyczyni się do lepszego skomunikowania obszarów Podstrefy Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN.

Projekt „Rozbudowa i przebudowa układu drogowego w rejonie TSSE Podstrefa Wrocław – Kobierzyce” to strategiczna inwestycja, która znacznie poprawi infrastrukturę drogową w regionie. Dzięki dokładnemu planowaniu, etapowaniu prac oraz dbałości o bezpieczeństwo, przedsięwzięcie to przyniesie liczne korzyści zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla firm działających w strefie ekonomicznej.

BERGER Bau Polska posiada ponad 100-letnie doświadczenie w branży budowlanej, charakteryzujące się innowacyjnym know-how z zakresu budownictwa i stale pogłębiającymi swoją wiedzę ekspertami, dbającymi o najwyższą jakość wykonywanych usług. Umiejętność wyczucia bieżących potrzeb rynku, intuicja, otwartość na wyzwania, specjalistyczna wiedza w zakresie realizacji wymagających inwestycji budowlanych i pasja, z którą BERGER Bau podejmuje się opracowywania inteligentnych rozwiązań otwierających nowe horyzonty, widoczne są w trakcie realizacji dużych projektów. Firma realizuje zadania infrastrukturalne w kluczowych obszarach budowlanych, na przykład dotyczące budowy dróg, mostów, wznoszenia budynków i ochrony środowiska. Posiada spółki w Polsce, Niemczech, Czechach i na Słowacji.