Znamy laureatów konkursu „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” 
dla studentów i absolwentów

 Poznaliśmy laureatów konkursu „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”.  Finał konkursu miał miejsce 20 maja br. w siedzibie CEMEX w Warszawie. Organizatorem konkursu promującego innowacyjne, zrównoważone rozwiązania dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej, był CEMEX Polska. Wydarzenie wpisuje się w strategię „Future in Action”, której celem jest redukcja emisji CO2 w zakładach CEMEX.

Do konkursu organizowanego przez CEMEX Polska wpłynęło blisko 40 prac inżynierskich, magisterskich i podyplomowych studentów reprezentujących 14 uczelni technicznych z całej Polski. Zakres tematyczny zaprezentowanych pomysłów i rozwiązań przedstawionych w streszczeniach prac dyplomowych był bardzo szeroki i w zdecydowanej większości spełniał kryteria dotyczące zgodności pracy z zakresem i tematyką konkursu. Do drugiego, finałowego etapu zakwalifikowano dziesięć z nich, które wyróżniły się innowacyjnością i oryginalnością tematu oraz co ważne, zostały profesjonalnie i rzeczowo zaprezentowane w nadesłanych materiałach.

Ocena prac finałowych obejmowała m.in. ich poprawność merytoryczną, oryginalność prezentowanych rozwiązań oraz możliwość zastosowania opisanych rozwiązań przez CEMEX. Wszyscy finaliści zaprezentowali swoje materiały przed członkami Jury i Kapituły, w skład których wchodzili przedstawiciele świata nauki oraz CEMEX Polska. 

Największe uznanie w oczach ekspertów zyskała praca Mateusza Jezierskiego z Politechniki Koszalińskiej, poświęcona „Ocenie stanów granicznych wybranych elementów wykonanych na bazie kompozytów cementowych”. Na kolejnym miejscu ex aequo w konkursie uplasowali się Paulina Dziduch z Politechniki Warszawskiej z pracą „Gospodarka o obiegu zamkniętym w technologii betonu” oraz Krzysztof Duch z Politechniki Białostockiej z pracą „Modyfikacja właściwości kompozytów geopolimerowych z kruszywem z recyklingu betonu z przeznaczeniem na ustrój nośny mostu”.  Laureatem III nagrody została z kolei Magdalena Leończyk reprezentująca Politechnikę Białostocką, autorka pracy na temat „Właściwości zapraw normowych modyfikowanych lekkim szkłem sodowo-borokrzemianowym”.

– Konkurs “Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” to doskonała inicjatywa zwracająca uwagę studentów na potrzebę poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań dla materiałów budowlanych, w celu tworzenia zrównoważonego budownictwa. Gratuluję zwycięzcom, w tym dwojgu absolwentom z Politechniki Białostockiej oraz CEMEX za organizację konkursu, który przybliża współpracę nauki i przemysłu – mówi prof. Michał Bołtryk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Laureaci miejsc I-III otrzymali (odpowiednio): 6 tys. zł, 4 tys. zł i 2 tys. zł. Promotorzy wyróżnionych prac również zostali nagrodzeni – połową wysokości przyznanych nagród zwycięzców.

 – Zielona transformacja to naturalny kierunek rozwoju branży budowlanej. CEMEX Polska aktywnie poszukuje rozwiązań, dzięki którym oferowane przez naszą firmę produkty będą w jeszcze mniejszym niż dotąd stopniu oddziaływać na środowisko. Dużym wsparciem w tym zakresie jest dla nas środowisko akademickie, a prace przesłane na konkurs to doskonały dowód na to, że w młodych polskich naukowcach drzemie olbrzymi potencjał, który warto wykorzystać dla dobra środowiska naturalnego – mówi Tadeusz Radzięciak, Dyrektor Pionu Produkcji i Technologii Cementu, Członek Zarządu CEMEX Polska.

O konkursie

Konkurs pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” został zorganizowany po raz pierwszy. Jego celem jest wspieranie transformacji polskiej gospodarki w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa.

Zadaniem uczestników było przesłanie pracy dyplomowej lub podyplomowej, dotyczącej jednego z wymienionych obszarów: zrównoważony rozwój i gospodarka niskoemisyjna, gospodarka o obiegu zamkniętym, działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja), ekologiczne i innowacyjne rozwiązania materiałowe ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych oraz optymalizacja i poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

Najlepsze prace zostały wyłonione przez Jury i Kapitułę konkursu, którym przewodniczył Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego w CEMEX Polska. – To budujące widzieć tak duże zainteresowanie pierwszą edycją Konkursu “Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”. Gratuluję wszystkim finalistom wysokiego poziomu prac oraz świetnych prezentacji przed Kapitułą. Mieliśmy niezmiernie trudne zadanie wybrania zwycięzców, dlatego postanowiliśmy nagrodzić aż 4 prace! Założyliśmy, że konkurs będzie cykliczny i już pracujemy nad kolejną edycją. Mam nadzieję, że będzie to dobra platforma współpracy pomiędzy CEMEX i uczelniami technicznymi w Polsce – dodaje.

W składzie Kapituły znaleźli się:

 • Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego CEMEX Polska, Przewodniczący Kapituły
 • Prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej
 • Prof. dr hab. inż. Jan Deja, Prodziekan ds. Współpracy, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  
 • Prof. dr hab. Inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 • Iwona Wojtasik, Dyrektor Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi CEMEX Polska
 • Włodzimierz Chołuj, Dyrektor Działu Prawnego CEMEX Polska
 • Michał Grys, Dyrektor Pionu Materiały CEMEX Polska
 • Tadeusz Radzięciak, Dyrektor Pionu Technologii i Produkcji Cementu CEMEX Polska

W składzie Jury Konkursu znaleźli się:  

 • Piotr Górak; Menadżer Działu Doradztwa Technicznego, Przewodniczący Jury
 • Teresa Bonaszewska – Wyszomirska; Menadżer ZJiTB – Zespół Jakości i Technologii Betonu
 • Piotr Karbownik; Menadżer ds. Zarządzania Produktami – Beton i Kruszywa
 • Henryk Radelczuk; Menadżer – Dział Jakości
 • Łukasz Szabat; Menadżer Rozwoju Produktów Specjalistycznych – Beton
 • Piotr Jurczuk;  Menadżer Zespołu Rozwoju Sprzedaży – Pion Handlowy

Cele klimatyczne

Konkurs pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” to jeden z przykładów działań zmierzających do realizacji ambitnej strategii firmy pt. „Future in Action”. W jej ramach CEMEX zamierza do 2030 roku zredukować emisję CO2 netto w swoich zakładach w Europie o co najmniej 55%.

O CEMEX Polska

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.
Więcej informacji na www.cemex.pl

Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej Treść informacji prasowej

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe. Więcej informacji: cemex.com

Odsłony: 34