Zintegrowany raport roczny Grupy Śnieżka za 2023 rok już dostępny w wersji online

Grupa Śnieżka opublikowała interaktywną wersję zintegrowanego raportu rocznego za 2023 rok. Stanowi on kompleksową analizę osiągnięć Grupy, integrując wyniki finansowe z aspektami dotyczącymi wpływu środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego (ESG).

Raport zintegrowany za 2023 rok składa się z trzech głównych części: Finanse, Biznes i ESG. Został opracowany z myślą o kompleksowym przedstawieniu zależności między finansowymi i pozafinansowymi aspektami funkcjonowania Grupy. Z punktu widzenia firmy to szczególna edycja, ponieważ podsumowuje pierwszy rok realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki. Strategia, której hasło przewodnie to Zielony ma znaczenie, stanowi odpowiedź Grupy na rosnącą świadomość i oczekiwania konsumentów oraz partnerów biznesowych, a także na dynamiczne zmiany rynkowe i nowe regulacje prawne.

Przyszłe wyzwania

Po raz pierwszy w historii Grupy, niefinansowa część sprawozdania została opracowana zgodnie ze standardami ESRS, stanowiącymi uzupełnienie dyrektywy CSRD – i to na rok przed obowiązkowym sprawozdawstwem. – Aby sprostać przyszłym wyzwaniom związanym z ujawnianiem danych, dokładnie przeanalizowaliśmy nasz proces raportowania pod kątem nowych wymogów i wdrożyliśmy zmiany z wyprzedzeniem – mówi Aleksandra Małozięć, Dyrektor ds. ESG i Komunikacji Korporacyjnej w FFiL Śnieżka SA i dodaje: – W tym roku, wybrane dane niefinansowe przedstawione w sprawozdaniu zarządu z działalności zostały poddane atestacji przez biegłego rewidenta zgodnie z Dyrektywą CSRD. To znaczący krok naprzód, który podkreśla naszą transparentność i dbałość o rzetelność przedstawianych informacji.

Grupa Śnieżka zmapowała także swój łańcuch wartości pod kątem nowego podejścia do sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Po raz pierwszy zaprezentowano również model biznesowy z kapitałami, spełniając tym samym wymogi raportowania zintegrowanego.

Zrównoważony rozwój w praktyce

W raporcie przedstawiono zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe, które przybliżają czytelnikom kontekst otoczenia rynkowego Grupy, a także tłumaczą kierunek i charakter realizowanych zmian. Dane te są kluczowe dla zrozumienia strategii i operacji Grupy.

Dzięki zastosowaniu interaktywnej formy prezentacji danych finansowych i niefinansowych, czytelnik raportu może w prosty i szybki sposób porównywać aktualne wyniki z historycznymi danymi, co ułatwia analizę i zrozumienie dynamiki zmian. Jest to szczególnie pomocne dla analityków i inwestorów. Rozbudowana struktura raportu oraz odpowiednia prezentacja danych umożliwiają lepsze zrozumienie strategicznych decyzji podejmowanych przez Grupę – mówi Aleksandra Małozięć.

Wysiłki Grupy w obszarze ESG zostały docenione przez EcoVadis, największego na świecie dostawcę ratingów zrównoważonego rozwoju w biznesie, który w 2023 r. przyznał Śnieżce Złoty Medal, lokując ją wśród czołowych 5 proc. firm, które przeszły proces certyfikacji. To potwierdzenie ogromnego wkładu na rzecz tworzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów oraz propagowania dobrych praktyk w zakresie sprawozdawczości niefinansowej z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Pełny raport jest dostępny na stronie internetowej Grupy Śnieżka:

https://raportroczny2023.sniezkagroup.com/