Wzmocnienie fundamentów zabytkowego budynku dworca PKP w Czechowicach-Dziedzicach

Zabytkowy dworzec kolejowy w Czechowicach-Dziedzicach doczekał się przebudowy dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A. natomiast Generalnym Wykonawcą jest, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.. Podwykonawcą realizującym wzmocnienie fundamentów pod budynkiem dworca jest firma Geobear.

Budynek zabytkowego dworca przechodzi kompleksową rewitalizację. Obiekt został wzniesiony  w latach 1853-1855 jako stacja węzłowa na trasie C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda. Obecnie przechodzi on kompleksową renowację zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Prace budowlane realizowane na budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach całkowicie odmienią jego dotychczasowy charakter, z jednej strony zostanie mu przywrócony historyczny wygląd elewacji, z drugiej strony budynek zostanie przystosowany tak, aby mógł on w pełni służyć nie tylko pasażerom a także wszystkim mieszkańcą, by funkcjonował sprawnie i był przyjazny środowisku.

Ze względu na zmianę charakteru obciążeń oraz warunki gruntowe zaszła konieczność wzmocnienia gruntów pod istniejącymi fundamentami budynku oraz pod nowo projektowanymi szybami windowymi. Prace te wykonała firma Geobear, dostawca innowacyjnych usług stabilizacji podłoża gruntowego.

„Projekt był dość złożony mając na uwadze zabytkowy charakter obiektu jak też wysoki poziom wód gruntowych. Jest to już kolejny projekt wzmocnienia gruntu pod budynkiem zabytkowym jaki realizujemy, mając już doświadczenie w pracy z tego typu budynkami udało nam się szybko opracować rozwiązanie zgodnie z wymogami Zamawiającego. Efekt jaki uzyskaliśmy to wzmocnienie gruntu zgodnie z projektowanymi obciążeniami. Prace zostały wykonane szybko
i sprawnie, zaledwie w ciągu trzech tygodni, co daje znaczącą przewagę technologii iniekcji geopolimerowych nad innymi metodami wzmacniania gruntu”
– powiedział dr Michał Kuc –  pracownik  Geobear prowadzący ten projekt.

„Wzmocnienie fundamentów było kluczowym elementem prac naprawczych budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach a nasz wybór firmy Geobear jako podwykonawcy realizującego tę część prac nie był przypadkowy. Rozwiązanie jakie zaproponowali było małoinwazyjne nie wprowadzało konieczności zmian w harmonogramie innych realizowanych prac naprawczo-remontowych trwających w tym samym czasie na obiekcie m.in. w pracach na dachu budynku, czy pracach fasadowych gdzie stało rusztowanie. Iniekcje geopolimerowe sprawdziły się rewelacyjnie nie tylko mając na uwadze szybkość realizacji wzmocnień ale także ich precyzyjność i skuteczność. Nie bez znaczenia było też to, że materiał stosowany do iniekcji przez Geobear może być stosowany z pełnym powodzeniem w warunkach wysokich wód gruntowych co było dla nas jednym z priorytetów.” – powiedział przedstawiciel Generalnego Wykonawcy – Pan Tomasz Laszczak, z Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego S. A.

„Nie jest to nasza pierwsza realizacja wzmocnienia fundamentów dla budynków zabytkowych, wręcz obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi w tym segmencie. Aktualnie  prowadzone remonty tego typu obiektów zazwyczaj wymagają dostosowania obiektów do nowych funkcji, dodatkowych obciążeń (np. montaż wind w miejscu gdzie nie były one wcześniej planowane). Także zmieniające się warunki zewnętrzne, w tym pogodowe, wpływają na osiadanie budynków (susze, długotrwałe okresy suche, czy z drugiej strony nagłe, ulewne deszcze oraz dodatkowo zmiany wysokości poziomu zwierciadła wód gruntowych – to wszystko powoduje, że posadowienie modernizowanych obiektów wymaga wzmocnienia).” – dodał Oskar Nojszewski, Dyrektor Handlowy w firmie Geobear.

Technologia iniekcji geopolimerowych to bardzo mało inwazyjny sposób stabilizacji gruntu, która polega na iniekcjach  niskociśnieniowych wykonywanych poprzez małe odwierty o średnicach ok. 14-16mm. Silnie pęczniejący żywiczny materiał geopolimerowy rozpręża się w gruncie, wypełniając puste przestrzenie, zagęszczając i stabilizując podłoże pod obiektem. To rozwiązanie sprawdza się nie tylko w przypadku dużych obiektów, ale także prywatnych nieruchomości takich jak domy czy garaże. W trakcie iniekcji wstrzykiwany materiał pęcznieje i penetruje grunt we wszystkich kierunkach, wydajnie zwiększając jego parametry wytrzymałościowe

W najczęstszych przypadkach technologia ta stosowana jest do wzmacniania podłoża dla celów budowlanych, geotechnicznych, stabilizacji istniejących obiektów budowlanych i uszczelnień. Metody te stosowane są zarówno na wczesnym, jak i późnym stadium awarii budowlanych spowodowanych osiadaniem i zbyt małą nośnością fundamentów. Dzięki bardzo małej inwazyjności i szybkim procesie wykonywania, rozwiązania oparte na iniekcjach geopolimerowych często są bezpieczniejsze i szybsze niż rozwiązania tradycyjne, oparte na pracach ziemnych, ciężkim sprzęcie oraz z zastosowaniem cementu..


O firmie Geobear:

Geobear to międzynarodowy wykonawca robót geotechnicznych i inżynieryjnych, które rozwiązują problemy z osiadaniem oraz słabą nośnością gruntu. W ciągu prawie 40 lat działalności firma rozwinęła działalność w ponad 50 krajach, z głównymi oddziałami w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Polsce, USA i Chinach. Geobear pomaga właścicielom nieruchomości, operatorom infrastruktury, wykonawcom budowlanym oraz firmom inżynieryjnym i konsultingowym w problemach związanych z osiadaniem i kwestiami nośności podłoża gruntowego. Dzięki nowoczesnym metodom realizacja jest kilkukrotnie szybsza niż w przypadku metod tradycyjnych. W technologii iniekcji geopolimerowych zrealizowano już ponad 200 000 projektów na całym świecie dostarczając rozwiązania zarówno dla klientów indywidualnych (domy jednorodzinne) jak i komercyjnych, (magazyny, zakłady produkcyjne i przemysłowe) i infrastrukturalnych (drogi, autostrady, koleje, lotniska, tunele, obiekty hydrotechniczne)

Firma posiada własne zaplecze wykonawcze i inżynierskie, dzięki czemu jest w stanie wykonać nawet najbardziej skomplikowane realizacje z zakresu geotechniki. Zatrudnia uprawnionych inżynierów z wieloletnim doświadczeniem branżowym i dysponuje najnowocześniejszymi narzędziami to prowadzenia obliczeń inżynierskich,

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź naszą stronę internetową: www.geobear.pl