WIELOMILIONOWE INWESTYCJE TOKAI COBEX POLSKA W OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Blisko 30 mln zł warte są zrealizowane przez Tokai COBEX Polska, w zakładzie w Nowym Sączu, inwestycje w zakresie ochrony środowiska. Niemal tyle samo firma zainwestuje w kolejną instalację, której budowa ruszy jeszcze w tym roku. 

W OCHRONĘ ŚRODOWISKA

– Ważnym filarem, na którym opieramy filozofię funkcjonowania naszej firmy jest społeczna odpowiedzialność biznesu, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. W przypadku tych instalacji nie mamy do czynienia z inwestycjami, które przyniosą nam zwrot finansowy. Mówimy o wartościach i korzyściach o wiele większych. To nasz wkład w rozwój regionu i walkę o lepsze powietrze dla jego mieszkańców.mówi Andrzej Hotloś, Prezes Zarządu Tokai COBEX Polska. 

Mowa o instalacji RTO, oddanej do użytku w styczniu br. To najbardziej efektywne energetycznie urządzenie oczyszczania gazów technologicznych metodą katalityczną z lotnych związków organicznych (LZO) jak również benzoalfapirenu (BaP), dostępne na światowym rynku. Koszt inwestycji wyniósł blisko 25 mln zł. Drugim niezwykle istotnym przedsięwzięciem w zakresie ochrony środowiska była budowa  instalacji oczyszczania gazów z procesu kalcynacji, o wartości ok. 4,5 mln zł. Inwestycja już działa, jest w trakcie rozruchu i wkrótce zostanie oficjalnie oddana do użytku. 

Co ważne, do tej pory zakłady Tokai COBEX Polska, zarówno w Nowym Sączu jak i w Raciborzu działały zgodnie z obowiązującymi normami środowiskowymi. Inwestycje dodatkowo redukują poziom emisji gazów technologicznych aż o 70-95 proc.

Instalacja oczyszczania gazów poprocesowych z procesu kalcynacji, podobnie jak oddana już do użytku instalacja RTO to obecnie najnowocześniejsze rozwiązanie technologiczne na świecie, zgodne z przepisami wynikającymi z konkluzji BAT (z ang. Best available technology- najlepsze dostępne techniki). – Oparta jest na bardzo skutecznej metodzie mokrej wapiennej, gdzie gazy natryskiwane są roztworem wodorotlenku wapnia i wody. Produktem reakcji jest osad gipsowy i para wodna, którą będzie można teraz często obserwować nad naszym zakładem.– mówi Janusz Grochowski, Specjalista ds. inwestycji mechanicznych Tokai COBEX Polska. Unosząca się para wodna, dostrzegalna gołym okiem, jest nieszkodliwa dla otoczenia i okolicznych mieszkańców.  

Na tym nie kończą się wielomilionowe nakłady w ochronę środowiska realizowane w Nowym Sączu przez Tokai COBEX Polska. W tym roku rusza budowa instalacji oczyszczania gazów z procesu grafityzacji. – Ma ona jeszcze skuteczniej oczyszczać gazy procesowe, które już teraz nie przekraczają norm środowiskowych. W skład nowoprojektowanej instalacji wchodzi regeneracyjny utleniacz termiczny RTO oraz instalacja odsiarczania metodą mokrą opartą na roztworze wodorotlenku sodu. Połączenie tych dwóch technologii jest jedną z najskuteczniejszych metod oczyszczania tego typu gazów. Realizacja inwestycji podzielona jest na trzy etapy w przeciągu 3 lat. W tym roku będzie zrealizowany projekt całej instalacji oraz kwestie związane z koniecznymi pozwoleniami. W kolejnym nastąpi budowa jednostki odsiarczania, a w roku następnym utleniacza termicznego RTO. Inwestycja po oddaniu ma ograniczyć emisję szkodliwych substancji, w tym tlenku węgla oraz związków siarki o około 80-95 proc.- mówi odpowiedzialny za projekt Marcin Ujwary, Specjalista ds. inwestycji mechanicznych Tokai COBEX Polska. Koszt to blisko 30 mln zł. Instalacja wpłynie także na redukcję tzw. emisji niezorganizowanej, z jaką związany jest zapach, który sam w sobie nie jest niebezpieczny, aczkolwiek bywa odczuwalny przy określonych warunkach atmosferycznych.

Dodatkowym atutem firmy jest działające na terenie zakładu akredytowane laboratorium badawcze. – Na bieżąco monitorujemy stan powietrza, wykonujemy pomiary, dzięki temu mamy dodatkowe wsparcie optymalizacji procesów oczyszczania gazów poprodukcyjnych. Jeżeli pojawiłyby się jakiekolwiek odchylenia od normy, wiedzielibyśmy o tym od razu i jesteśmy w stanie od razu reagować. Już teraz funkcjonujemy zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o zintegrowane pozwolenia środowiskowe. Wdrażane inwestycje to podniesienie poprzeczki w zakresie ochrony środowiska i działania wyprzedzające na kolejne 20-30 lat.mówi Piotr Repeta, Kierownik Działu Inwestycji firmy Tokai COBEX Polska,

Nasze przedsiębiorstwo, dzięki świadomym działaniom i zrównoważonej strategii rozwoju, odnosi sukces biznesowy, jednocześnie będąc firmą odpowiedzialną społecznie, dbającą o środowisko i jego zasoby. Zależy nam na zdrowiu i zadowoleniu nie tylko pracowników, ale też ich rodzin i lokalnej społeczności, której jesteśmy częścią – podkreśla Andrzej Hotloś, Prezes Tokai COBEX Polska.  

Tekst: Adventure Media

Zdjęcia: Tokai COBEX

***

Tokai COBEX

Tokai COBEX jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji oraz serwisie wysokiej jakości produktów węglowych, takich jak bloki katodowe do termoelektrolizy aluminium oraz wykładziny do wielkich pieców hutniczych. Ponadto produkuje elektrody węglowe oraz masy Soederberga wykorzystywane w procesach wytopu krzemu metalicznego i żelazostopów. Jako producent materiałów węglowych i grafitowych, firma dostarcza produkty wielu zróżnicowanym gałęziom biznesu. Główna siedziba firmy Tokai COBEX znajduje się w Wiesbaden w Niemczech. Firma posiada dwa zakłady produkcyjne w Polsce: w Raciborzu i Nowym Sączu oraz biuro sprzedaży w Pekinie w Chinach.