Wavin StormHarvester – technologia smart w zarządzaniu zbiornikami retencyjnymi

Żyjemy w miastach, w których do niedawna wodę deszczową traktowano jako czynnik niszczycielski, dewastacyjny lub przynajmniej uciążliwy. Tak więc planowano miasta aby woda deszczowa jak najszybciej była „usunięta” i nie utrudniała życia mieszkańcom.   W połączeniu z coraz większą powierzchnią zajmowaną przez miasta oraz okoliczne osiedla skutkowało to tym, że woda deszczowa, zamiast przesączać się i zasilać wody gruntowe, szybko spływa do rzek, a potem do mórz i oceanów. Wody gruntowe, zamiast być regularnie zasilane, wyczerpywały  się a obszary stepowiały i pustynniały.

Problem ten dostrzegany jest od wielu lat i dlatego coraz częściej mówi się, że miasta powinny działać jak „gąbka”, czyli zatrzymywać wodę deszczową, a następnie ją wykorzystywać. Wprowadzenie wody do przestrzeni miejskiej przynosi wiele korzyści. Woda w mieście może być oczywiście wykorzystywana jako element architektury, ale co bardzo istotne – poprzez obniżanie temperatury – przyczynia się do redukcji stresu termicznego i zapobiega tworzeniu się wysp ciepła. Uprzednio zmagazynowana woda deszczowa może być użyta do podlewania, czy spłukiwania toalet, oszczędza się w ten sposób zasoby wody pitnej. Coraz częściej mówi się zatem o wykorzystywaniu i odzyskiwaniu wody deszczowej w miastach. Co więcej rozwiązanie kwestii zagospodarowania wody deszczowej jest warunkiem uzyskania pozwolenia na realizację nowej inwestycji.

Wyzwania rosną i dotychczasowe rozwiązania, polegające na retencji wody deszczowej mogą  stać się niewystarczające. Konieczne staje się  stosowanie coraz nowocześniejszych i inteligentnych systemów, które są w stanie antycypować przyszłe zdarzenia i minimalizować ich negatywne skutki. Możliwości takie daje Wavin StormHarvester. Jest to rozwiązanie oparte na zdolności zarządzania pojemnością zbiornika retencyjnego czy retencyjno – rozsączającego za pomocą funkcji przewidywania opadów. Wavin StormHarvester został opracowany we współpracy z Queen’s University w Belfaście, a z systemu korzysta uniwersytecka kamienica Davida Keira, gdzie dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu zyskano cenne źródło wody i zmniejszono ryzyko zalania.

Wavin StormHarvester wprowadza nową jakość zarządzania wodą tam, gdzie zbiorniki retencyjne przez większość czasu pozostawały puste. System Wavin StormHarvester składa się z połączonych zbiorników (do retencji i wykorzystania wody deszczowej bądź rozsączania i wykorzystania wody deszczowej) oraz technologii StormHarvester, który zarządza pojemnością retencyjną wody deszczowej w zbiorniku.  Umożliwia ona zgromadzenie wody deszczowej do ciągłego wykorzystania, a gdy prognozowane są opady, zastosowana technologia dopasowuje poziom wody w zbiorniku tak, aby wystarczyło objętości na retencję nadchodzącego opadu. Umożliwia to długoterminowe oszczędności i stanowi przykład zrównoważonego zarządzania wodą deszczową. Dzięki takiemu rozwiązaniu zbiornik nie stoi pusty, jak to ma miejsce w rozwiązaniach np. z regulatorami przepływu za zbiornikiem, kiedy to zbiornik jest opróżniany w czasie trwania deszczu. W przypadku StormHarvester „zrzut” następuje przed prognozowanym deszczem, ale tylko do poziomu zapewniającego bezpieczeństwo dla przechwycenia deszczu, a układ nie wymaga zapewnienia dodatkowej retencji  do wykorzystywania wody deszczowej dla celów gospodarczych. Pojemność na cele powtórnego wykorzystania wody stanowi cała pojemność retencyjna zbiornika. W ten sposób zyskuje się dużą ilość wody bez konieczności budowy dodatkowego zbiornika lub zwiększenia pojemności dla celów gospodarczych.

Dzięki Wavin StormHarvester maleją opłaty za zużycie wody pitnej, maleje obciążenie sieci kanalizacji deszczowej, gdyż woda jest „zużywana” na miejscu. Wyeliminowane zostają wysokie opłaty z tytułu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych. W procesie inwestycyjnym budowany jest mniejszy zbiornik, gdyż nie jest potrzebna dodatkowa przestrzeń dla zbiornika do odzysku wody deszczowej. Wavin StormHarvester ma jeszcze jedną zaletę – umożliwia rozsączanie wody deszczowej w gruntach o niskiej przepuszczalności, co zazwyczaj stanowi spory problem. W takich gruntach woda przenika do gruntu za wolno, co oznacza, że zbiornik retencyjno-rozsączający może nie opróżnić się do następnej ulewy, co spowoduje zalanie. Wavin StormHarvester dokładnie przewiduje obfite opady deszczu i opróżnia zbiorniki we właściwym czasie. Tym samym zbiornik retencyjno-rozsączający można instalować nawet w gruntach słabo przepuszczalnych.

 

System Wavin StormHarvester został zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższe  bezpieczeństwo użytkowania. System Wavin StormHarvester ocenia wiele różnych prognoz pogody i dostosowuje swoje parametry do największych przewidywanych opadów deszczu – działa w oparciu o najgorszy możliwy scenariusz. Do ustalenia prawdopodobieństwa burz wykorzystuje ciśnienie atmosferyczne i jak dotąd nie odnotowano większej burzy niż przewidywał system.

 

System Wavin StormHarvester  to system wykorzystujący najnowsze technologie. Wspiera zrównoważony rozwój, umożliwia łatwiejsze dostosowanie do obowiązujących przepisów i możliwość uzyskania pozwoleń.  Technologia ta pozwala budować mniejsze zbiorniki, obniżać koszty zużycia wody użytkowej oraz odprowadzania wody deszczowej i ścieków, a także umożliwia optymalnie wykorzystywanie istniejące sieci kanalizacji.

Odsłony: 1