W Wielkopolsce wystartował unikalny program 
dla byłych oraz odchodzących z branży górniczej 
i energetycznej pracowników. W puli jest ponad 
250 mln złotych

Spółka DGA, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu oraz 8 innymi partnerami, rozpoczęła oficjalnie projekt pt. „Droga do zatrudnienia po węglu”. Ten unikalny program na rynku dotyczy aktywizacji zawodowej byłych oraz zagrożonych utratą pracy pracowników branży górniczej i energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej. Wsparcie obejmuje również ich rodziny i osoby zamieszkujące z nimi. Wartość przedsięwzięcia o niespotykanej dotąd skali w Europie przekracza 257 mln zł. Środki te pochodzą z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Mają one zapewnić kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla 2,2 tys. uczestników. Program jest też skierowany do pracodawców. Zakłada dofinansowanie nowych miejsc pracy. To pierwsza taka zachęta dla przedsiębiorców w regionie.

źródło: pl.freepik.com

Na rynku rozpoczął działanie nowy, unikalny program – „Droga do zatrudnienia po węglu”, realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Zakłada kompleksową pomoc dla byłych i obecnych pracowników branży górniczej i energetycznej, zagrożonych utratą pracy, a także ich rodzin. Z jego wsparcia może skorzystać w sumie 2,2 tys. osób z obszaru Wielkopolski Wschodniej, które w wyniku transformacji energetycznej straciły pracę lub są zagrożone jej utratą.

– „Droga do zatrudnienia po węglu” to inicjatywa o niespotykanej dotąd skali w całej Europie. Wartość przedsięwzięcia przekracza 257 mln zł. Te środki pochodzą z Unii Europejskiej i z budżetu państwa – mówi Magdalena Kacała, menedżer ds. wsparcia uczestników w ramach projektu z ramienia DGA S.A.

Inicjatorem przedsięwzięcia są Związki Zawodowe GK ZE PAK i Pracodawca. Partner wiodący to Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Program tworzą też takie spółki, jak DGA, Jobs First i Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponadto wśród współtwórców należy wymienić Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Powiat Koniński – Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, Powiat Turecki – Powiatowy Urząd Pracy w Turku, Powiat Kolski – Powiatowy Urząd Pracy w Kole, a także Powiat Słupecki – Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy.

– Celem projektu w ścieżce realizowanej przez naszą agencję zatrudnienia jest doprowadzenie jego uczestników do zatrudnienia u nowego pracodawcy i utrzymanie trwałości miejsca pracy. Dla każdego uczestnika zostanie opracowany indywidualny plan działania. Ich łączna liczba po stronie DGA wynosi 500 osób – informuje Anna Szymańska, wiceprezes DGA S.A.

Grupę docelową programu stanowią osoby z obszaru Wielkopolski Wschodniej, które uczą się, pracują lub pracowały bądź mieszkają w województwie wielkopolskim. W przypadku bezdomnych Polaków konieczne jest przebywanie na tym obszarze. Z kolei podmioty chcące przystąpić do projektu powinny posiadać tam jednostkę organizacyjną.

– Ponadto uczestnikami „Drogi do zatrudnienia po węglu” mogą być osoby zagrożone utratą pracy w GK ZE PAK S.A. zamieszkali także poza obszarem Wielkopolski Wschodnie i byli oraz obecni pracownicy tej spółki, a także branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym. Ponadto mogą to być członkowie rodzin osób z wyżej wymienionych grup, których bliski stracił pracę w górnictwie lub energetyce – uzupełnia Magdalena Kacała.

Jak podkreślają współtwórcy projektu, jego beneficjentami mogą być również członkowie rodzin oraz osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. kandydatami na uczestników programu. – Najbliżsi pracowników branży górniczej lub energetycznej nie mogą jednak posiadać źródła dochodu z tytułu działalności zarobkowej, wykonywanej w zakresie równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy. Nie mogą być też osobami samozatrudnionymi – zastrzega Magdalena Kacała.

W ramach projektu zaplanowane jest zindywidualizowane wsparcie dla każdego uczestnika. Składa się ono aż z kilku elementów, w tym z konsultacji merytorycznej, indywidualnego doradztwa zawodowego, psychologicznego i prawnego, a także z kompleksowej opieki pośrednika pracy, coachingu i ze szkolenia zawodowego.

– Ponadto uczestnicy projektu, którzy podejmą pracę w odległości co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania, otrzymają dodatek relokacyjny. Do tego wszystkiego osoby, które podejmą zatrudnienie, mogą uzyskać dofinansowanie kosztów dojazdu do nowego miejsca pracy w wysokości 180 zł miesięcznie, maksymalnie przez okres 12 miesięcy – dodaje wiceprezes DGA S.A.

Program jest również skierowany do pracodawców w postaci dofinasowania nowych miejsc pracy. Zakłada redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. To pierwsza taka zachęta dla pracodawców w regionie. Dodatkowo oferowane jest wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.