W burzliwych czasach PlanRadar umacnia pozycję na rynku i osiąga 50 proc. wzrost przychodów w ujęciu globalnym

W 2023 roku pomimo licznych wyzwań branżowych i zawirowań geopolitycznych, PlanRadar ugruntował swoją stabilną pozycję na międzynarodowym rynku. Spółka osiągnęła ponad 50 proc. globalny wzrost przychodów w ujęciu rdr., któremu towarzyszyła koncentracja na wdrażaniu nowych innowacji i działania z zakresu strategicznej przedsiębiorczości.

PlanRadar to wiodąca cyfrowa platforma do zarządzania budową, nieruchomościami i obiektami, która od momentu powstania w 2013 r. szybko stała się jedną z wiodących firm PropTech na świecie. Jej wzrost jest następstwem aktywnej ekspansji terytorialnej firmy, zwiększenia zatrudnienia, wzmocnienia badań, a także intensywnego rozwoju po pozyskaniu około 70 mln USD w rundzie finansowania serii B w 2022 roku.

Silna obecność na rynkach europejskich

Rosnący udział PlanRadar na arenie międzynarodowej jest naturalną odpowiedzią na wzmożony apetyt branży na jego technologię. To prawdziwy sukces w transformacji sektora, który jeszcze w niedalekiej przeszłości niechętnie podchodził do cyfrowych rozwiązań. To właśnie Europa – główny rynek działalności PlanRadar – wykazała 50 proc. wzrost przychodów, pomimo licznych doniesień o przewidywanym kryzysie w branży budowlanej. – PlanRadar stanowi innowacyjną odpowiedź na rosnące potrzeby sektora budowlanego, rewolucjonizując tradycyjne podejście do zarządzania projektami. Nasze technologie nie tylko przyspieszają procesy, ale również zmieniają mentalność branży. Widzimy, że rozwój rynku europejskiego jest kluczowy dla naszego wzrostu, a 50 proc. wzrost przychodów to potwierdzenie skuteczności naszych rozwiązań nawet w trudnych czasachmówi Krzysztof Studziński, Regional Manager PlanRadar w Polsce.

Ambitna ekspansja w regionach MENA i APAC

Zgodnie z prognozami, w 2023 r. regiony Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) oraz Azji i Pacyfiku (APAC) okazały się być niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju działalności PlanRadar, który jest obecny na tych obszarach od 2022 roku i posiada biura w Dubaju, Singapurze i Sydney. Azjatycka ekspansja doprowadziła do podwojenia bazy klientów firmy, co potwierdziło potencjał rynku i zarysowało ambicje spółki na najbliższą przyszłość.

Jesteśmy aktywnie zaangażowani w ugruntowanie naszej pozycji w regionach, w których rozszerzyliśmy działalność. Widzimy w tych krajach bardzo dynamiczne gospodarki, zarówno wysoko rozwinięte, jak i te będące na początku drogi budowania swojej potęgi. Z uwagi na fakt, że budownictwo odgrywa coraz większą rolę we wzroście ekonomicznym tych krajów, PlanRadar angażuje się w stabilne partnerstwo z ich przedstawicielami, które pomaga w jego przyspieszeniu komentuje Ibrahim Imam, Co-CEO Grupy. – Rok 2024 zapowiada się jako czas pełen postępów dla platformy, któremu towarzyszyć będzie uruchomienie kilku funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję – dodaje.

Planowanie strategiczne w obliczu niestabilności geopolitycznej

Ostatnie kilka lat charakteryzowało się rosnącą niestabilnością i wstrząsami gospodarczymi. Spowodowało to rosnące obciążenie dla firm zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, nie tylko w branży budowlanej. Przez cały ten czas PlanRadar nieustannie współpracował z klientami i dostosowywał się do niestabilnego środowiska, wspierając swoich użytkowników w dalszym rozwoju. – Model biznesowy PlanRadar opiera się na ciągłej współpracy z naszymi partnerami, zachęcając ich do budowania przyszłościowych organizacji. Obserwujemy, jak firmy, które kontynuują rozwój, optymalizują swoje procesy i inwestują w technologię, są lepiej przygotowane do radzenia sobie ze skutkami globalnych wstrząsów gospodarczych. Naszym celem jest nie tylko dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, ale również kształtowanie partnerstw, które pomagają naszym klientom skutecznie przeciwdziałać zmianom na rynkuwyjaśnia Sander van de Rijdt, Co-CEO Grupy.

Nowości produktowe i ulepszenia funkcji

Ciągła koncentracja firmy na zmieniających się wymaganiach branżowych i zadowoleniu klientów była motorem napędowym dla innowacji w zakresie badań i rozwoju oraz wdrożenia nowych funkcji produktu. W 2023 roku PlanRadar udostępnił nową opcję centralnego zarządzania dokumentami, w której aktualizacje są śledzone i identyfikowane na bieżąco. Dzięki temu wszystkie zatwierdzenia i autoryzacje plików są obsługiwane w jednym miejscu. Ta funkcjonalność pomaga zarządzać dokumentacją od bardzo wczesnych faz planowania projektu, poprzez budowę, aż po zakończenie realizacji inwestycji. W ten sposób użytkownicy oprogramowania oszczędzają czas na „papierkowej robocie” i mogą skupić się na ważniejszych dla nich kwestiach, takich jak rozwój biznesu czy obsługa klienta.

Oprócz tego oprogramowanie zyskało widok „kalendarza”, który umożliwia monitorowanie zadań w bardziej przystępny i przejrzysty sposób. Dzięki temu ulepszeniu użytkownicy w prostszy sposób mogą planować swoją codzienną pracę i kolejne niezbędne działania w projekcie. Udoskonalona została także funkcja „harmonogramu”. Za sprawą aktualizacji zespoły korzystające z platformy mogą jeszcze lepiej zarządzać projektami poprzez powiązanie zależności projektowych i sporządzanie pełnej ścieżki punktów krytycznych. W ten sposób uzyskują oni jaśniejszy obraz całego projektu oraz wszelkich potencjalnych „wąskich gardeł” i opóźnień, co w rezultacie pozwala na lepsze przygotowanie wszelkich planów awaryjnych.

PlanRadar w liczbach

W 2023 roku klienci PlanRadar aktywnie korzystali z funkcji oprogramowania. Przez te 12 miesięcy użytkownicy platformy wygenerowali:

  • ponad 8,5 miliona zadań
  • ponad 14 milionów przesłanych zdjęć
  • ponad 700 000 przesłanych planów
  • około 1,2 miliarda interakcji
  • około 28 terabajtów zapisanych i przesłanych danych miesięcznie.

PlanRadar jako firma, która swoją działalnością obejmuje cały świat, stale dostosowuje swoją strategię do zmieniających się warunków rynkowych i wprowadza innowacje. Pomimo globalnych wyzwań, jej sukces w 2023 r. pokazał, że potrafi przekształcić przeszkody w możliwości wprowadzania kolejnych udoskonaleń i rozwoju.

***

PlanRadar to wielokrotnie nagradzana, cyfrowa platforma SaaS do zarządzania dokumentacją, zadaniami i komunikacją w projektach budowlanych i nieruchomościowych. Obecnie oprogramowanie działa na całym świecie na ponad 75 rynkach. PlanRadar digitalizuje wszystkie codzienne procesy i komunikację w branży nieruchomości i budownictwa. Łączy wszystkich interesariuszy projektu i zapewnia im dostęp w czasie rzeczywistym do cennych danych projektowych, umożliwiając zespołom podniesienie jakości, obniżenie kosztów i szybszą realizację prac. Łatwa w użyciu platforma stanowi wartość dodaną dla każdej osoby zaangażowanej w cykl życia budynku, od wykonawców i inżynierów po zarządców nieruchomości i właścicieli, z elastycznymi możliwościami dla firm wszystkich rozmiarów. Obecnie już ponad 120 000 profesjonalistów używa PlanRadar do monitorowania danych, współpracy i rozwiązywania problemów zarówno stacjonarnie jak i zdalnie. Platforma jest dostępna w 20 językach i może być używana na wszystkich urządzeniach z systemem IOS, Windows i Android. Firma PlanRadar, z siedzibą w Wiedniu w Austrii, posiada 16 biur na całym świecie.

Strona internetowa: www.planradar.com