Transakcja INWI w Łodzi – powstanie nowy kwartał zabudowy

Złożony proces predewelopmentu został  przeprowadzony  z sukcesem. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, INWI może się pochwalić ponad pięćdziesięcioma transakcjami na koncie, gdyby nie liczne wyzwania, którym zespół musiał sprostać. Eksperci INWI dostrzegli wyjątkowość w nieoczywistej lokalizacji, a dzięki zaangażowaniu całego teamu i mimo nietypowych komplikacji zrealizowali założony cel.

Rozpoznawalna łódzka lokalizacja, bliskie sąsiedztwo centrum handlowego Manufaktura, dynamicznie rozwijająca się okolica oraz istniejące torowisko tramwajowe z możliwością przywrócenia go do użytku – to brzmi jak idealny teren pod inwestycję. Eksperci INWI w toku weryfikowania możliwości zainwestowania na tej przestrzeni szybko dostrzegli wyjątkowość miejsca, aby po chwili zderzyć się z  trudnościami. 

„Mimo pozornej surowości byliśmy od początku przekonani o doskonałych perspektywach dla tej okolicy. Ten fragment miasta będzie ewoluował” – mówi Michał Niczewski, architekt i project manager INWI. „Podjęliśmy się szczegółowej analizy. Poza standardowymi działaniami, takimi jak koncepcja architektoniczna i warunki przyłączenia wszystkich sieci pozyskaliśmy inne niezbędne dokumenty, w tym warunki zabudowy, opnie rzeczoznawców i możliwie precyzyjne kosztorysy. Problem pojawił się, gdy poznaliśmy wyniki badań  gruntu” – dodaje Michał Niczewski. 

Specjaliści podjęli się pogłębionych badań, dzięki którym uzyskali pełen obraz. Niestety grunt okazał się zanieczyszczony, co zaważyło na opinii ekspertów – audyt otrzymał negatywną notę. Dodatkowe komplikacje powodowała nietypowa geometria działki oraz restrykcyjna polityka miasta Łódź w zakresie gospodarki zielenią. Degradacja środowiska naturalnego nie wchodziła w grę. Zespół INWI bezzwłocznie podjął działania zmierzające ku rozwiązaniu problemów.

„Szybko podjęliśmy decyzję o zmodyfikowaniu założeń transakcji. W następstwie uwzględniliśmy w kosztorysie konieczność usunięcia zanieczyszczeń. Proces modyfikacji przeprowadziliśmy na podstawie analiz, po weryfikacji kosztów i możliwych rozwiązań. Zaangażowaliśmy w ten projekt cały zespół, dzięki czemu osiągnęliśmy założony cel bez uszczerbku na założonym planie czasowym” – mówi Daniel Radkiewicz, prezes zarządu INWI. Rozpoznanie uwarunkowań technicznych i kosztowych na bardzo wczesnym etapie umożliwiło świadome podjęcie odpowiednich decyzji i jednocześnie rozwiązanie komplikacji. Wieloletnie doświadczenie członków zespołu INWI pozwoliło zaplanować inwestycję w sposób niestandardowy, a jednocześnie spełniający wymagania. „To wielki sukces zespołu INWI. Jestem przekonany, że niewiele jest na rynku zespołów, które konsekwentnie dążyłyby do realizacji tej inwestycji. My poradziliśmy sobie z sytuacjami, które wydawały się patowe” – dodaje Daniel Radkiewicz. 

Oferta zakupu gruntu została zaakceptowana przez lokalnego dewelopera, który już rozpoczął inwestycję w bliskim sąsiedztwie. Przygotowana przez INWI nieruchomość gruntowa  poszerzy projekt kompleksu budynków. Rzetelny predewelopment zespołu INWI przyczynił się do realnego rozwoju okolicy z poszanowaniem środowiska i z korzyścią dla miasta. 

Więcej o INWI:

INWI inwestuje w sektorze nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, handlowych i logistycznych. Spółka aktywnie poszukuje gruntów i budynków na potrzeby własnych zamierzeń budowlanych lub we współpracy z wiodącymi na rynku inwestorami. Uczestniczy w umowach typu sale and leaseback. Do tej pory zespół zrealizował ponad 50 projektów i przeprowadził transakcje o łącznej wartości ponad 620 mln euro. Więcej informacji www.inwi.pl