Strategia klimatyczna “Future in Action” CEMEX umożliwia zastosowanie niskoemisyjnego betonu Vertua® w budowanym warszawskim biurowcu P180

 Powstający w Warszawie biurowiec P180 to pierwszy budynek w Polsce, w którym wykorzystano niskoemisyjny beton Vertua® plus produkowany przez CEMEX Polska. Firma dostarczyła 3500 m3 betonu Vertua® na budowę prowadzoną przez ważnego klienta i realizatora inwestycji – firmę Skanska.  Produkt ten wpisuje się w realizację globalnej strategii działań obydwu firm na rzecz ochrony klimatu.

Biurowiec P180 powstaje u zbiegu ulic Puławskiej i Domaniewskiej, bezpośrednio przy stacji Metro Wilanowska. Obiekt ma zostać oddany do użytku w trzecim kwartale 2022 roku. 

W inwestycji wykorzystywany jest beton Vertua® plus produkowany przez CEMEX Polska. Vertua® to marka niskoemisyjnego betonu towarowego, w którym emisja dwutlenku węgla w procesie produkcyjnym została obniżona o około 50% w porównaniu z referencyjnym betonem produkowanym w oparciu o cement CEM I. Dzięki zastosowaniu w projekcie P180 betonu Vertua® plus, zamiast tradycyjnego betonu, została osiągnięta 42-procentowa redukcja emisji CO2.  

  Wysoki wskaźnik redukcji emisji dwutlenku węgla z procesu produkcyjnego osiągamy dzięki optymalizacji receptur, zastosowaniu lokalnych surowców oraz cementów o obniżonej emisji CO2 – mówi Michał Grys, Dyrektor Pionu Materiałów z CEMEX Polska. – W ten sposób wykorzystanie betonu Vertua® zapewnia redukcję śladu węglowego w powstających budynkach. To flagowy produkt CEMEX, stworzony z myślą o wspieraniu rozwoju zrównoważonego budownictwa w Polsce i na świecie – dodaje.  

Betony Vertua® o obniżonej emisji CO2

Produkty Vertua® zostały wprowadzone na polski rynek wiosną tego roku. Są dostępne w dwóch wariantach: Vertua® classic z redukcją emisji dwutlenku węgla do 30% oraz Vertua® plus z redukcją emisji do 50%, w porównaniu z betonem referencyjnym, opartym na najbardziej popularnym na rynku cemencie portlandzkim CEM I 42,5R. W obu przypadkach możliwa jest dalsza kompensacja emisji CO2, pozwalająca na osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej produktu. 

Mieszanki betonowe Vertua® mogą być wykorzystywane na każdym etapie realizacji projektu budowlanego. Ich zastosowanie sprzyja redukcji emisji dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw, ułatwiając tym samym klientom osiągnięcie własnych celów klimatycznych. Wykorzystanie niskoemisyjnego betonu Vertua® w inwestycjach, znacząco przyczynia się do uzyskania dodatkowej punktacji dla budynków objętych certyfikacją wielokryterialną jak LEED i BREEAM.

CEMEX: Strategia Future in Action

Portfolio produktów Vertua® wpisuje się w globalną strategię działań na rzecz klimatu CEMEX, której celem jest zapewnienie wszystkim klientom betonu neutralnego pod względem emisji CO2 do 2050 roku. W 2020 roku firma zrealizowała swój dotychczasowy cel związany z redukcją emisji CO2 o 35% w zakładach w Europie – dekadę wcześniej przed planowanym terminem osiągnięcia tego celu w skali globalnej. Europejskie zakłady zamierzają zredukować emisję aż o 55% do 2030 roku, nawiązując w ten sposób do nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2. 

Obecnie CEMEX realizuje strategię działań na rzecz klimatu, wspierając proces budowy gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. 

O CEMEX Polska

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej w swojej działalności. CEMEX jest liderem w prowadzeniu produkcji w oparciu o model gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym. Dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe w budowaniu relacji handlowych i biznesowych. Więcej informacji na stronie: www.cemex.pl

Rozwój i wdrażanie technologii materiałów budowlanych CEMEX jest częścią globalnego networku ds. badań i rozwoju, na czele z Centrum Badań CEMEX z Siedzibą w Szwajcarii. 

Prawa autorskie © 2021/CEMEX Innovation Holding Ltd., Szwajcaria. Wszystkie prawa zastrzeżone

Odsłony: 7