Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej SBF POLSKA PV

Likwidacja systemu opustów może zmniejszyć wpływy do budżetu o 2,6 mld zł w przyszłym roku

Planowana zmiana systemu prosumenckiego wpłynie nie tylko na rynek fotowoltaiczny, ale też na sektor gospodarczy, w tym wpływy do budżetu państwa. Polski rynek fotowoltaiczny tworzy ponad 21 tys. podmiotów będących wykonawcami instalacji OZE, które generują znaczące wpływy do budżetu. Te w wyniku likwidacji systemu opustów mogą znacząco się zmniejszyć.

  • Zmiana systemu prosumenckiego ograniczy liczbę montowanych instalacji fotowoltaicznych o 70 proc. w 2022 roku (w porównaniu do 2021 roku)
  • Firmy fotowoltaiczne działające w segmencie prosumenckim mogą wygenerować 3,88 mld zł wpływów do budżetu w 2021 roku
  • Likwidacja systemu opustów zmniejszy wpływy do budżetu o 2,6 mld zł w 2022 roku

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV opublikowało “Analizę ekonomicznych, społecznych, gospodarczych i prawnych skutków wprowadzenia ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw”. Z opracowania wynika, że likwidacja systemu opustów, będącego motorem napędowym rynku prosumentów w Polsce, zmniejszy wpływy do budżetu generowane przez podmioty z sektora PV oraz pracowników zatrudnionych w tych firmach.

Odsłony: 3