Srebrny Listek CSR POLITYKI przyznany CEMEX Polska

 CEMEX Polska został doceniony za działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu – w tym roku firma otrzymała Srebrny Listek CSR POLITYKI. Zestawienie zostało przygotowane przez redakcję tygodnika „Polityka”. Partnerami merytorycznymi Listków CSR POLITYKI byli: firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Listki CSR POLITYKI zostały przyznane po raz 11. Lista laureatów została ogłoszona 1 czerwca podczas Gali Listków CSR POLITYKI. W tym roku ocenie podlegała nie tylko aktywność firm w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale także działania w obszarze ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ang. Environmental, Social and Governance, ESG). Twórcy zestawienia ocenili również potencjał zaangażowania firm na rzecz wsparcia Ukrainy.

CEMEX Polska został uhonorowany Srebrnym Listkiem CSR zajmując wyższe miejsce niż w roku ubiegłym. Wspomniane wyróżnienie otrzymały firmy, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie większości kluczowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dostarczają również najwyższej jakości rozwiązania oraz ujawniają informacje związane ze swoją działalnością. 

– W CEMEX Polska wiemy, że biznes nie może funkcjonować w próżni, a każda firma i jej otoczenie wzajemnie na siebie wpływają. Dlatego świadomie i kompleksowo zarządzamy naszym wpływem na środowisko naturalne i otoczenie społeczne. Prowadzimy stały i regularny dialog z sąsiadami, projektując i wdrażając działania, które mogą przynieść najwięcej korzyści lokalnym społecznościom. Szczególnie cieszy nas ciągły rozwój naszej organizacji w obszarze zarządzania ESG, co zostało dostrzeżone i docenione przez organizatorów tego prestiżowego konkursu i zaowocowało przyznaniem w tym roku CEMEX Srebrnego Listka CSR. – mówi Dominika Sztuka-Arak, Prezeska Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”. 

Srebrny Listek CSR POLITYKI to kolejne wyróżnienie przyznane CEMEX Polska przez twórców prestiżowego zestawienia firm aktywnie działających w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W poprzednim roku CEMEX Polska został wyróżniony Białym Listkiem, a na przestrzeni ostatnich lat firma otrzymała w sumie osiem Listków CSR.

O CEMEX Polska

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl

Odsłony: 41