Śnieżka z nagrodą za międzynarodową ekspansję

FFiL Śnieżka SA została uhonorowana statuetką „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej” w kategorii „Ekspansja Międzynarodowa”. To już kolejne wyróżnienie dla Śnieżki za jej zagraniczne osiągnięcia.

Nagrody dla najlepszych i najdynamiczniej rozwijających się firm z Podkarpacia są przyznawane od dziewiętnastu lat. W tegorocznej edycji „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej” Śnieżka została nagrodzona za międzynarodową ekspansję.

– Jako polski producent od ponad trzech dekad konsekwentnie budujemy wartość Śnieżki w warunkach międzynarodowej konkurencji. Od dawna posiadamy własne zakłady produkcyjne na rynkach ukraińskim i białoruskim, a w ostatnich kwartałach skoncentrowaliśmy się na rozwoju naszej Grupy na Węgrzech, kupując znanego węgierskiego producenta farb – Poli-Farbe. Aktualnie sprzedajemy nasze produkty na kilkunastu rynkach zagranicznych – komentuje Joanna Wróbel-Lipa, wiceprezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

Rozwijając się w Polsce i na wielu rynkach zagranicznych niezmiennie podkreślamy nasze przywiązanie do Podkarpacia, miejsca, w którym od początku istnienia bije serce Śnieżki.  Dlatego nagrody takie jak ta mają dla nas szczególną wartość – dodaje.

Tegoroczna nagroda to już kolejne wyróżnienie dla Śnieżki za jej osiągnięcia na arenie międzynarodowej, a także kolejna statuetka przyznana firmie przez kapitułę konkursu „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej”. W 2019 roku spółka została uhonorowana statuetką „PNG” w kategorii dużych firm, w 2017 roku otrzymała dwie nagrody (w kategorii „Innowacyjna Firma” oraz „Produkt”), a rok wcześniej – nagrodę specjalną, tytuł „Inwestora 10-lecia”.

Do tegorocznej edycji konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” zgłosiło się 119 podkarpackich firm – mikro, małych, średnich i dużych. Spośród nich kapituła wyłoniła zwycięzców oraz wyróżnionych w kilkunastu kategoriach. Dodatkowo przyznano nagrody specjalne oraz wyróżniono najlepsze produkty i usługi. Oficjalne ogłoszenie laureatów nastąpiło podczas Podkarpackiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się 12 listopada. W tym roku, w związku z sytuacją epidemiczną, wydarzenie przyjęło całkowicie formę online.

O konkursie

Do rywalizacji o wyróżnienie w konkursie „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” mogą przystąpić firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. podkarpackiego przez przynajmniej dwa lata – bez względu na ich wielkość czy formę prawną. Przy ocenie kapituła bierze pod uwagę szereg kryteriów, w tym: wielkość i rentowność sprzedaży, eksport, wartość inwestycji lokalnych, innowacyjność, zatrudnienie i dbałość o pracownika, relacje z kontrahentami, wpływ na środowisko oraz działalność charytatywną i na rzecz społeczności lokalnej.

Organizatorem konkursu jest Centrum Promocji Biznesu przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. Patronami honorowymi tegorocznej edycji są Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Rozwoju.

W skład kapituły wchodzą m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Urzędu Miasta Rzeszowa, regionalnej gospodarki, rzeszowskich uczelni, świata mediów oraz biznesu.

*****

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to firma z ponad 35-letnim doświadczeniem na rynku chemii budowlanej i wiodąca spółka w Grupie Kapitałowej Śnieżka, która jest jednym z liderów na rynku farb dekoracyjnych, lakierów oraz szpachli w Polsce, na Węgrzech, Ukrainie i Białorusi. Jej kluczowe marki to: Śnieżka, Magnat, Vidaron, Foveo Tech, Beston i Rafil, a także popularna na węgierskim marka Poli-Farbe.

We wszystkich spółkach należących do Grupy jest zatrudnionych ok. 1 400 pracowników, a zlokalizowane w czterech krajach (Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś) fabryki wytwarzają̨ rocznie około 190 mln kg różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej. Na koniec 2019 roku Grupa aktywnie działała na 15 rynkach zagranicznych.

Od 2003 r. FFiL Śnieżka SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jej założyciele i ich sukcesorzy nadal kontrolują ok. 60% kapitału zakładowego. Od czasu debiutu na giełdzie Spółka regularnie wypłaca akcjonariuszom dywidendę z wypracowanych zysków.