Skanska inwestuje w rozwiązania przyjazne dla środowiska i mieszkańców swoich osiedli

 • Kolejne projekty spółki z certyfikatem BREEAM

Skanska Residential Development Poland konsekwentnie wdraża na swoich osiedlach rozwiązania, które są przyjazne dla środowiska naturalnego i zwiększają komfort życia mieszkańców. Priorytetem jest stały wzrost efektywności energetycznej budynków, ale spółka przykłada też dużą wagę do redukcji śladu wodnego, aranżacji terenów zielonych oraz udogodnień w przestrzeniach wspólnych. Skuteczność stosowanych działań potwierdza certyfikacja w systemie BREEAM, której od 8 lat poddawane są wszystkie inwestycje mieszkaniowe Skanska. Niedawno BREEAM na poziomie „Very good” otrzymały Hemma Orawska w Krakowie oraz Nu! Warszawa Wola 1. Dla kolejnego projektu – Holm House 5 deweloper będzie ubiegał się o certyfikat na poziomie „Excellent”, co jest ogromną rzadkością na polskim rynku mieszkaniowym.

Certyfikat BREEAM utożsamiany jest głównie z ekologicznymi aspektami projektowania, budowy i funkcjonowania obiektów użytkowych. Należy jednak zaznaczyć, że proces oceny jest wielokryterialny i nie ogranicza się wyłącznie do analizy wpływu zastosowanych rozwiązań na środowisko. Pod uwagę branych jest 10 obszarów:

 1. Zarządzanie projektem inwestycji oraz procesem budowy;
 2. Komfort użytkowania budynku;
 3. Poziom zużycia energii w obiekcie;
 4. Lokalizacja i odległość od punktów komunikacji miejskiej;
 5. Sposób zarządzania gospodarką wodno-ściekową;
 6. Energooszczędność oraz właściwości materiałów, jakie zostały użyte w procesie budowy i wykańczania obiektu;
 7. Sposób zarządzania odpadami;
 8. Sposób zagospodarowania terenu wokół budynku;
 9. Rozwiązania, które zastosowano w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń;
 10. Innowacyjność inwestycji.

Wybierając osiedla z certyfikatem BREEAM, możemy więc spodziewać się różnych rozwiązań, przyjaznych zarówno dla planety, jak i mieszkańców.

Hemma Orawska i Nu! Warszawa Wola 1 na poziomie „Very good”

Co wyróżnia nowe projekty Skanska, które otrzymały niedawno certyfikat BREEAM na poziomie „Very good”? Oba osiedla cechują się dogodną, świetnie skomunikowaną lokalizacją w centrum miasta, z dostępem do atrakcyjnych terenów zielonych, a także zrównoważonymi rozwiązaniami oraz udogodnieniami dla mieszkańców w przestrzeniach wspólnych, sprzyjających integracji sąsiedzkiej.

Hemma Orawska w Krakowie uzyskała najwyższe oceny za zagospodarowanie terenu wokół budynku (90 proc.), zarządzanie gospodarką wodno-ściekową (88 proc.), lokalizację i odległość od punktów komunikacji miejskiej (78 proc.), a także energooszczędność oraz właściwości materiałów, jakie zostały użyte w procesie budowy i wykańczania obiektu (67 proc.). Wśród udogodnień dostępnych dla mieszkańców są m. in.: system smart home Appartme, który umożliwia oszczędność energii na poziomie średnio 18 proc., filtry antysmogowe w oknach oraz dwie świetlice mogące służyć zarówno jako przestrzeń coworkingowa, wykorzystywana do pracy czy odrabiania lekcji, jak i miejsce spotkań z sąsiadami.

Z kolei Nu! Warszawa Wola 1 może pochwalić się maksymalną liczbą punktów w kategorii zagospodarowania terenu wokół budynku. Nic dziwnego, na osiedlu bowiem, w ramach przestrzeni wspólnych, powstał park z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i stołami do gier, w którym mieszkańcy mogą aktywnie spędzić wolny czas, bez konieczności oddalania się od miejsca zamieszkania. Warszawska inwestycja otrzymała również wysokie oceny w takich kategoriach, jak: zarządzanie gospodarką wodno-ściekową (88 proc.), lokalizacja i odległość od punktów komunikacji miejskiej (78 proc.), rozwiązania zastosowane w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń (70 proc.) oraz energooszczędność i właściwości materiałów, jakie zostały użyte w procesie budowy i wykańczania obiektu (67 proc.). Podobnie jak w przypadku Hemmy Orawskiej, mieszkańcy mają do dyspozycji system smart home oraz filtry antysmogowe w oknach. Dodatkowo, na terenie osiedla powstał zbiornik retencyjny na deszczówkę.

Holm House 5 będzie doskonały

Na tym nie koniec. Spółka mieszkaniowa Skanska mierzy jeszcze wyżej – kolejna nowopowstająca inwestycja – Holm House 5 – będzie certyfikowana w systemie BREEAM na poziomie „Excellent”. Wśród licznych atutów jej wyjątkowym wyróżnikiem będzie innowacyjny system odzysku wody szarej. Zastosowanie tej technologii oznacza, że woda wykorzystywana pierwotnie do mycia rąk czy zębów posłuży w dalszej kolejności, po odpowiednim oczyszczeniu, do spłukiwania toalet. System został zaprojektowany tak, aby pokryć zapotrzebowanie na wodę w spłuczkach we wszystkich lokalach, co pozwoli mieszkańcom zmniejszyć rachunki za wodę średnio o ok. 30 proc.

Redukcja śladu wodnego jest jednym z kluczowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju spółki mieszkaniowej Skanska. Naszym priorytetem pozostaje jednak efektywność energetyczna, ponieważ tylko w Unii Europejskiej budynki odpowiadają za aż 40 proc. zużycia energii końcowej oraz za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych związanych z energią. Chcąc osiągnąć neutralność klimatyczną w 2045 roku, konsekwentnie wprowadzamy na osiedlach energooszczędne rozwiązania, które mają zastosowanie nie tylko na etapie budowy, ale przede wszystkim podczas użytkowania powstających obiektów – obecnie są to m. in. odpowiednie materiały izolacyjne, odnawialne źródła energii czy systemy zdalnego zarządzania mieszkaniem, ale w planach mamy już kolejne inwestycje – mówi Artur Łeszczyński, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Skanska Residential Development Poland.