Schöck Tronsole spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej klatek schodowych

Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać normy zawarte w krajowych, jak i europejskich przepisach. Tylko najlepsze komponenty otrzymują aprobaty potwierdzające ich najwyższą jakość. Stąd firma Schöck poddała opinii swoje rozwiązania do izolacji akustycznej klatek schodowych.

Badanie przeprowadzono w Gdyni, gdzie znajduje się inwestycja, w której zastosowano materiały Schöck Tronsole. Z myślą o przyszłych mieszkańcach – projektanci zabezpieczyli klatki schodowe przed przenoszeniem niepożądanych hałasów do wnętrz pomieszczeń chronionych. Skuteczna izolacja akustyczna została wykonana przy pomocy kompletnych systemów Schöck Tronsole. Podczas prac budowlanych wykorzystano 471 sztuk tego rozwiązania.

W klatkach schodowych zarówno spoczniki, jak i biegi schodów zostały oddzielone akustycznie od ścian budynku z wykorzystaniem Schöck Tronsole® Typ Z i Typ F. Pełny system izolacji akustycznej obejmował również zastosowanie Tronsole® Typ L w obrębie spoinowania między cokołem a ścianą klatki schodowej lub między biegiem schodów a ścianą klatki schodowej.
Aby sprawdzić skuteczność oddzielenia akustycznego schodów od ścian budynku, w lipcu 2019 roku przeprowadzono pomiar izolacji akustycznej. W tym konkretnym przypadku transmisja dźwięku ze spocznika, biegu schodów i spocznika pośredniego została zmierzona w sąsiadującym mieszkaniu. Wyniki były satysfakcjonujące z tego względu, że nie tylko pokazywały przekroczenie minimalnych wymagań L’n, w = 55 dB, ale także potwierdzały dobre właściwości Tronsole® w budynku. Świadczy to nie tylko o wysokiej jakości rozwiązania Tronsole®, ale jednocześnie potwierdza pomiary laboratoryjne wartości charakterystycznych zgodnych z normami badawczymi np. DIN 7396
DIN 7396 jest pierwszym standardem w Europie, który opisuje testowanie elementów izolacji dźwięków uderzeniowych dla schodów ze standardowymi obciążeniami, umożliwiając w ten sposób jednolitą weryfikację i porównywalność produktów. Test zgodnie z DIN 7396 jest przeprowadzany przy schodach o konwencjonalnej geometrii i obciążeniach oraz przy precyzyjnie zdefiniowanych warunkach granicznych. System izolacji akustycznej jest sprawdzany pod kątem transmisji dźwięku przez przegrodę tak, aby zmierzona wartość izolacji akustycznej mogła zostać przeniesiona na właściwą i dopuszczalną transmisję dźwięku w budynku.

„Badanie akustyczne klatek schodowych przeprowadzone w trakcie budowy potwierdziło, że mieszkania są dobrze zabezpieczone przed dźwiękami dobiegającymi z klatki schodowej. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do zapewnienia komfortu akustycznego mieszkańcom. Nowoczesne rozwiązania techniczne w połączeniu ze współczesną architekturą, prywatną strefą relaksu oraz strefami zieleni tworzą atrakcyjną przestrzeń dla naszych klientów.” – tak przeprowadzone badania podsumował Arkadiusz Duski – Kierownik Projektu z firmy Invest Komfort, która zrealizowała inwestycję Portova.

Założenia badania

Celem badania było określenie poziomu dźwięków w pomieszczeniu chronionym oraz sprawdzenie, czy poziom dźwięku spełnia wymagania zawarte w przepisach budowlanych (Warunki Techniczne , PN-B-02151-3:2015). Uzyskane wyniki potwierdziły bardzo dobre parametry akustyczne rozwiązania Schöck Tronsole – większość poniżej 39 dB – co kwalifikuje budynek do klasy akustycznej AQ-4 w zakresie poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do mieszkania z pomieszczeń komunikacji ogólnej (PN-B-02151-5:2017-10).


Według polskiej normy poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do mieszkania z pomieszczeń komunikacji ogólnej, korytarzy, holi i podestów musi być ≤ 55 dB. Oznacza to, że zastosowanie systemu Tronsole poprawia dźwiękoszczelność klatek schodowych, dzięki czemu zatrzymuje hałas dochodzący do mieszkań. Zasady określające dopuszczalny poziom dźwięków są również opisane w Warunkach Technicznych, dział IX – Ochrona przed hałasem i drganiami – paragraf 323 oraz 326.

Dodatkowe informacje o firmie Schöck Sp. z o.o. :

Firma Schöck Sp. z o.o. należy do Grupy Schöck. Główną specjalnością firmy są rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa jedno i wielorodzinnego. Grupa Schöck zatrudnia łącznie 1000 pracowników. Oprócz głównej siedziby zarządu, zakładu produkcyjnego i magazynu w Baden-Baden firma Schöck posiada również zakłady produkcyjne w Essen, Halle/Saale, na terenie Węgier i w Tychach (montaż końcowy). Pozostałe firmy należące do Grupy Schöck są rozmieszczone w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, Rosji i Słowenii (oraz firmy współpracujące w całej Europie, Korei Południowej i Japonii). Jako producent firma Schöck projektuje, produkuje i prowadzi dystrybucję innowacyjnych elementów i systemów budowlanych dla budownictwa lądowego. Jej celem jest rozwój coraz to lepszych jakościowo i doskonalszych elementów konstrukcyjnych. Schöck oferuje doradztwo i opiekę nad pracami budowlanymi już od fazy projektowej zgodnie z hasłem: „Postaw na niezawodność”. Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego mają dostęp do szkoleń i aktualnych informacji technicznych. Praktyczne materiały oraz dostępne programy, wsparcie budowlane i wysoka jakość produktów przekładają się na trwałość konstrukcji – ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej budynku. Wysoką jakość, bezpieczeństwo produktów oraz innowacyjność firmy Schöck potwierdzają m.in. statuetka Budowlanej Firmy Roku 2017 oraz trofeum Architects’ Darling 2017 dla flagowego produktu firmy Schöck – łącznika termoizolacyjnego Isokorb.