Schöck Isolink TA-S – elewacja wentylowana bez mostków termicznych

Firma Schöck, wiodący producent nośnych elementów izolacyjnych, bazując na unikalnych właściwościach włókien szklanych, opracowała kotwy termiczne Isolink TA-S zastępujące jednocześnie konsole podkonstrukcji elewacji wentylowanej oraz kotwy montażowe. Parametry termoizolacyjne kotew zostały potwierdzone certyfikatem niemieckiego Instytutu Domów Pasywnych.

Regulacje ustawowe

Fasady wentylowane znajdują zastosowanie w niemal wszystkich rodzajach budynków. Można je stosować w nowo wznoszonych, jak i remontowanych oraz termomodernizowanych budynkach. Muszą spełniać zadania estetyczne, nadając bryle budynku odpowiedni charakter, wpisując ją w otaczające środowisko, zapewniając jednocześnie wymaganą przepisami szczelność i izolacyjność termiczną. Izolacja ta zapewniona jest poprzez zastosowanie warstwy materiału izolacyjnego, o grubości wynikającej z obliczeń termicznych.

Czy można zmniejszyć grubość warstwy izolacji termicznej?

W dużej mierze na grubość izolacji termicznej zastosowanej w fasadach wentylowanych wpływają punktowe mostki termiczne, które tworzą się w miejscu mocowania podkonstrukcji elewacji wentylowanej do ścian zewnętrznych budynku. Eliminacja wpływu tych mostków umożliwia zmniejszenie grubości warstwy izolacji termicznej. Można to uzyskać albo poprzez zmniejszenie powierzchni styku elementów mocujących albo poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów o niskiej przewodności cieplnej. Takim materiałem jest pręt kompozytowy Combar, z którego zbudowane są kotwy termiczne Isolink TA-S. Kotwy te pełnią funkcję konsoli do mocowania podkonstrukcji pod płyty elewacyjne jak i kotew montażowych. Bardzo niska przewodność cieplna prętów Combar, potwierdzona certyfikatem niemieckiego Instytutu Domów Pasywnych, umożliwia nieuwzględnianie kotew Isolink TA-S przy określaniu wymaganej grubości izolacji termicznej.

Co daje zmniejszenie grubości izolacji termicznej?

Rozmiar działki budowlanej i jej kształt, a także wymagania Warunków Technicznych wpływają na kształtowanie bryły budynku oraz na wielkość powierzchni użytkowej. Gęsta zabudowa naszych miast i zmniejszająca się ilość atrakcyjnych działek powoduje, że deweloperzy decydują się na wznoszenie budynków na działkach o skomplikowanych kształtach. Architekci starają się „wycisnąć” jak najwięcej powierzchni z budynku, który jest maksymalnie wpasowany w działkę. Zmniejszenie izolacji termicznej na wszystkich elewacjach budynku, nawet o niepozorne kilka centymetrów, daje dodatkową powierzchnię na każdej kondygnacji budynku, co przekłada się ostatecznie na dodatkowe zyski inwestora. Zastosowanie kotew Isolink TA-S firmy Schöck daje więc wymierny i mierzalny efekt już w fazie koncepcyjnej inwestycji budowlanej.

Autor: mgr inż. Michał Lisewski, Inżynier Produktu

Dodatkowe informacje o firmie Schöck Sp. z o.o.:

Firma Schöck Sp. z o.o. należy do Grupy Schöck. Główną specjalnością firmy są rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa jedno i wielorodzinnego. Grupa Schöck zatrudnia łącznie 1000 pracowników. Oprócz głównej siedziby zarządu, zakładu produkcyjnego i magazynu w Baden-Baden firma Schöck posiada również zakłady produkcyjne w Essen, Halle/Saale, na terenie Węgier i w Tychach (montaż końcowy). Pozostałe firmy należące do Grupy Schöck są rozmieszczone w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, Rosji i Słowenii (oraz firmy współpracujące w całej Europie, Korei Południowej i Japonii). Jako producent firma Schöck projektuje, produkuje i prowadzi dystrybucję innowacyjnych elementów i systemów budowlanych dla budownictwa lądowego. Jej celem jest rozwój coraz to lepszych jakościowo i doskonalszych elementów konstrukcyjnych. Schöck oferuje doradztwo i opiekę nad pracami budowlanymi już od fazy projektowej zgodnie z hasłem: „Postaw na niezawodność”. Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego mają dostęp do szkoleń i aktualnych informacji technicznych. Praktyczne materiały oraz dostępne programy, wsparcie budowlane i wysoka jakość produktów przekładają się na trwałość konstrukcji – ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej budynku. Wysoką jakość, bezpieczeństwo produktów oraz innowacyjność firmy Schöck potwierdzają m.in. statuetka Budowlanej Firmy Roku 2017 oraz trofeum Architects’ Darling 2017 dla flagowego produktu firmy Schöck – łącznika termoizolacyjnego Isokorb.