Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘20 – nowy raport Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

Odsłony: 0

 • • Łącznie w 2020 roku przyłączono 2 550 MW mocy w fotowoltaice w Polsce ogółem. Oznacza to montaż ponad 7,7 mln modułów PV
 • Na koniec 2020 roku w Polsce pracowało 466 167 mikroinstalacji PV, z czego aż 321 407 zostało przyłączonych w 2020 roku
 • Co 12. budynek w Polsce jest wyposażony w przydomowy system fotowoltaiczny
 • Udział energetyki słonecznej w mocy elektrycznej zainstalowanej w Polsce wzrósł do 7,2%
 • Łączna wartość rynku PV w Polsce w 2020 roku wyniosła prawie 10 mld zł

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV prezentuje raport: “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘20”. Rok 2020 był rekordowym rokiem dla branży fotowoltaicznej. W 2020 roku do sieci elektroenergetycznej przyłączono 321 407 mikroinstalacji o łącznej mocy 2 151 MW. Ponadto w 2020 roku przyłączono również 399 MW instalacji powyżej 50 kW. Po raz kolejny rynek został zdominowany przez przydomowe elektrownie słoneczne, których udział w całej mocy zainstalowanej w PV na koniec 2020 roku wyniósł 81,9%. “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘20” jest kolejną edycją cyklicznego raportu opracowanego przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

Prezentowany Raport powstał na podstawie danych uzyskanych od operatorów sieci dystrybucyjnych oraz w oparciu o dane dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Opracowanie przedstawia stan polskiego rynku PV na dzień 31 grudnia 2020 r.

W opracowaniu SBF POLSKA PV znajdują się dane dotyczące mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach PV oraz w systemach powyżej 50 kW na przestrzeni ostatnich lat. SBF POLSKA PV podaje również liczbę mikroinstalacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym z uwzględnieniem podziału ze względu na Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. W prezentowanym raporcie zwrócono uwagę na wzrost potencjału rocznej produkcji energii z mikroinstalacji na przestrzeni ostatnich lat oraz udział mikroinstalacji fotowoltaicznych w krajowym zużyciu energii w porównaniu do poprzednich lat. SBF POLSKA PV oszacowało wartość rynku mikroinstalacji oraz wartości rynku małych, średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych. Raport: “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘20” to również dane dotyczące sprzedaży poszczególnych technologii związanych z branżą PV. Są to m.in. dane dotyczące technologii modułów PV oraz sprzedaży falowników w Polsce w 2020 roku.

LINK DO POBRANIA RAPORTU ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.

O Stowarzyszeniu Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV jest pozarządową organizacją, której głównym celem jest propagowanie oraz promocja rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

STOWARZYSZENIE BRANŻY FOTOWOLTAICZNEJ POLSKA PV:

 • Promocja energetyki fotowoltaicznej
 • Rozpowszechnianie wiedzy na temat fotowoltaiki
 • Poprawa jakości wykonywanych instalacji fotowoltaicznych

SBF Polska PV zrzesza szerokie spektrum firm z branży fotowoltaicznej od producentów urządzeń poprzez dystrybutorów do firm wykonawczych. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych aktów prawnych dotyczących energetyki, przygotowuje i publikuje raporty o kształcie polskiego rynku fotowoltaicznego, uczestniczy w przygotowaniu wytycznych i standardów w zakresie instalacji PV.

Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia:

 • www.polskapv.pl
 • Facebook
 • Twitter