Przełomowa innowacja w inwestycjach drogowych

Poznański Park Naukowo-Technologiczny inwestuje w kolejne innowacyjne technologicznie rozwiązanie w postaci belki oporowej o nazwie Rebe, która ma szanse zrewolucjonizować inwestycje drogowe.

ReBe umożliwia  wykonanie odpowiedniej krawędzi na końcu odcinka roboczego nawierzchni, co znacząco redukuje koszty wykonania złączy asfaltowych. Rozwiązanie polega na zmianie procesu technologicznego i zastosowaniu nowatorskiej konstrukcji wykonanej z ponad 7 krotnie lżejszego od stali materiału, który cechuje się jednocześnie wysoką wytrzymałością oraz odpornością chemiczną i termiczną. ReBe usprawnia pracę ekip budowlanych i eliminuje straty materiałowe, polepszając wydajność pracy. Belkę można używać wielokrotnie, a moduły o różnej długości pozwalają na jej dopasowanie do jezdni.

„Obserwując inwestycje drogowe z perspektywy inżyniera budownictwa poszukiwałem pomysłu jak zniwelować straty materiału sięgające ponad 1.000 ton na jednym projekcie i czasu idącym w setkach godzin na przygotowywanie złączy na końcach odcinków roboczych układanej nawierzchni. Tak powstał pomysł belki ReBe. Ze strony Twórców jako zespół, cieszymy się, że udało nam się przekonać do naszego rozwiązania właśnie Poznański Park Naukowo-Technologiczny i wspólnie będziemy rozwijać ten pomysł. Wierzymy, że współpraca ta umożliwi nam rozwój technologiczny rozwiązania i pomoże w ekspansji na rynki zagraniczne” – mówi Krzysztof Przybylski, twórca rozwiązania i Prezes Zarządu nowej spółki KPMP sp. z o.o..

Inwestycja Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego podjęta została po przeprowadzeniu analiz biznesowych, chemicznych oraz po pomyślnej weryfikacji rynkowej belki ReBe. Niewątpliwie produkt wykazuje duży potencjał do skalowania, a także wzbudza zainteresowanie firm z sektora budownictwa drogowego oraz inwestorów branżowych. ReBe otrzymało I miejsce w kategorii Tradition & Modernity odbywającego się we wrześniu 2020 roku w Katowicach wydarzenia European Tech and Startup Days. Ponadto opracowywany produkt został wyróżniony w konkursie Orzeł Innowacji, którego organizatorem jest gazeta Rzeczypospolita i bierze udziału w prestiżowym programie InCredibles powered by Sebastian Kulczyk. Innowacyjność rozwiązania potwierdza także dokonane przez Pomysłodawców zgłoszenie patentowe.

„Cieszymy się, że do portfela inwestycyjnego PPNT dołączyła spółka, której produkt został już doceniony i pozytywnie zweryfikowany rynkowo. Doceniamy  przede wszystkim pracę i duże zaangażowanie Zespołu Spółki KPMP, który uczciwym  i rzetelnym podejściem do biznesu potrafił rozpoznać potrzeby klientów i przekonać ich do swojego rozwiązania. Liczymy, że nowatorskie podejście do prac budowlanych oraz skalowalność rozwiązania na rynki międzynarodowe zapewni w niedługim czasie spółce znaczny wzrost jej wartości”- mówi Katarzyna Wlaź Menedżer Zespołu Inwestycji Kapitałowych PPNT.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) od 25 lat aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami i naukowcami. Wspiera firmy w rozwoju i wprowadzaniu innowacji na rynek, a naukowców w ich działalności badawczej.

PPNT zajmuje się komercjalizacją wiedzy i technologii. Prowadzi badania oraz świadczy usługi badawcze w takich branżach jak chemia, biotechnologia oraz IT. Jest akredytowanym ośrodkiem innowacji i jako jedyny park technologiczny w Polsce, posiada status jednostki naukowej (kat.A).

Fundusz kapitałowy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM powstał w ramach projektu o nazwie „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii, technologii informatycznych oraz komunikacyjnych”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1. Inicjowanie Działalności Innowacyjnej. Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość. Inwestycja jest efektem udanych wyjść kapitałowych PPNT, które zrealizowaliśmy w ubiegłych latach w ramach projektu.