PlanRadar: Nowe narzędzie do tworzenia harmonogramów ułatwi nadzorowanie projektów budowalnych

Nowa funkcja planowania wspomaga nadzór nad zespołem i przyczynia się do terminowej realizacji projektów budowlanych

PlanRadar, jedna z czołowych europejskich cyfrowych platform do zarządzania budową i nieruchomościami, wprowadza nowe narzędzie do planowania. Celem innowacji jest ułatwienie ekipom budowlanym wykonywania zadań związanych z prowadzeniem prac i konserwacją obiektów poprzez zapewnienie większej przejrzystości w nadzorze oraz wsparcia w dotrzymywaniu uzgodnionych terminów. 

Nowość, jaką jest „diagram Gantta”, wzbogaca istniejącą platformę PlanRadar o wizualizację kluczowych faz projektu. Dzięki połączeniu przyjaznego interfejsu z układem wizualnym ułatwiającym przeglądanie, oprogramowanie pozwala użytkownikom tworzyć harmonogramy projektów według standardowego, powszechnie uznawanego wykresu.

W przeciwieństwie do innych, podobnych narzędzi, „diagram Gantta” działa w ramach istniejącej funkcji Ticket PlanRadar, dzięki czemu jest bardziej wydajny, elastyczny i łatwy w obsłudze. Opcja tworzenia przejrzystych i szczegółowych wykresów na postawie sporządzonych list zadań, wzbogacona w funkcję oznaczania priorytetowych działań oraz wykreślania zakończonych etapów, umożliwia użytkownikom zaplanowanie drogi projektowej. To z kolei przekłada się wczesną identyfikację potencjalnych problemów, zapobieganie opóźnieniom oraz utrzymanie właściwego tempa prac projektowych.

Nowa funkcja na bieżąco pokazuje występujące w harmonogramie opóźnienia, co umożliwia natychmiastową reakcję oraz jeszcze sprawniejsze reagowanie i rozwiązywanie ewentualnych problemów. W ramach zmian w planie projektu użytkownicy mogą w szybki i prosty sposób przeciągać i upuszczać poszczególne elementy harmonogramu i na bieżąco go aktualizować. To pozwala kierownikom projektów trzymać rękę na pulsie nawet w przypadku losowych zmian i nieprzewidzianych zdarzeń, tak, aby żaden etap realizacji nie został pominięty.

Możliwość pracy w połączeniu z innymi popularnymi programami do tworzenia
harmonogramów pozwala klientom PlanRadar importować plany ich działań z takich aplikacji jak Primavera P6, Microsoft Project lub ASTA Powerproject. Dzięki temu użytkownicy platformy mogą wprowadzić swoje tickety PlanRadar do harmonogramów z innych aplikacji i modyfikować agendę w ramach jednego software’u w zależności od potrzeb.

– Sukces każdego projektu sprowadza się do zdolności zespołu do utrzymania wytyczonego kursu – komentuje wprowadzone ulepszenia Ibrahim Imam, współzałożyciel i jeden z dyrektorów generalnych PlanRadar. – W żadnej branży nie sprawdza się to bardziej niż w budownictwie, gdzie najmniejszy błąd czy wada mogą pociągać za sobą ogromne
konsekwencje. Przy tak wielu różnych podmiotach zaangażowanych w fazę planowania, budowy i odbioru inwestycji, nadążenie za wszystkimi aspektami projektu wymaga przejrzystego i rzetelnego planu, z jasno przydzielonymi obowiązkami. Jego brak grozi
niedotrzymaniem terminów, co powoduje kosztowne opóźnienia. Harmonogram PlanRadar został zaprojektowany po to, aby temu zapobiec i dostarczyć menadżerom projektów intuicyjne narzędzie, za pomocą którego mogą śledzić postępy projektu i dzielić się nimi z innymi pracownikami odpowiedzialnymi za nadzór przebiegu budowy. 

– Przemysł budowlany ulega cyfryzacji, dlatego każda nowa technologia powinna być dostępna i przyjazna dla wszystkich członków zespołu projektowegododaje drugi z dyrektorów generalnych, Sander Van de Rijdt. – To z kolei oznacza, że interfejs powinien być dla użytkownika łatwy i intuicyjny w obsłudze – tak, aby każdy mógł bez trudu pracować z platformą. Nasza nowa funkcjonalność będzie nadal ewoluowała i oferowała nowe możliwości, o czym będziemy informować na bieżąco kontynuuje Sander Van de Rijdt. – Jest to jedno z wielu ulepszeń platformy, które planujemy rozwijać na bieżąco od 2022 roku, zapewniając tym samym globalnej branży budowlanej narzędzia sprzyjające osiągnięciu wyższej wydajności i zmniejszonej ilości odpadów, co przekłada się na wyższe marże.

Najnowszą funkcję harmonogramu wprowadzano wraz z rozwiązaniem integracyjnym „PlanRadar Connect”. Jest to kolejny krok po udanej rundzie inwestycyjnej „Serii B” o wartości 69 mln USD. Zebrane w celu dalszej poprawy możliwości badawczo-rozwojowych firmy fundusze przekierowano na cele rozwoju innowacji, w tym nowy hub technologiczny i wyspecjalizowany zespół ds. innowacji produktowych, aby wspierać platformę w miarę jej rozwoju i ewolucji. 

Więcej informacji o nowej funkcji harmonogramu PlanRadar i samej platformie publikujemy  tutaj. 

Translate »