Ożywienie rynku, sukcesywna odbudowa sprzedaży i bezpieczeństwo finansowe. Archicom podsumowuje pierwszy kwartał 2023 r.

Początek 2023 r. przyniósł dostrzegalne ożywienie na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Trend ten znajduje swoje odzwierciedlenie również w wynikach wypracowanych przez Archicom w pierwszym kwartale br., w którym to Grupa sprzedała ponad 250 lokali. Obecny okres sprzyjającej koniunktury powoduje stopniową kontynuację wdrażania nowych projektów w najbliższych miesiącach, do czego wrocławski deweloper starannie przygotowywał się w czasie ograniczonego popytu.

Ożywienie w pierwszym kwartale było spowodowane przede wszystkim ułatwionym dostępem do kredytów hipotecznych na preferencyjnych warunkach w ramach rządowego programu „Pierwsze Mieszkanie” oraz wzrostem zdolności kredytowej Polaków dzięki nowej rekomendacji KNF. Grupa sprzedała w tym okresie ponad 250 lokali, odnotowując wzrost względem obydwu kwartałów drugiego półrocza 2022 r.

Kolejne etapy inwestycji w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe

Archicom nieustannie monitoruje sytuację rynkową, podchodząc z rozwagą do wszelkich decyzji biznesowych dotyczących realizowanych inwestycji. Grupa wykorzystała okres rynkowej stagnacji, obserwowany w końcówce ubiegłego roku, na przygotowania do wprowadzeń kolejnych inwestycji, a gdy rynek wysłał komunikat o takim zapotrzebowaniu – Archicom podjął decyzję o następnych krokach. W pierwszym kwartale 2023 r. rozpoczęto budowę kolejnego etapu Sadów Nad Zieloną (98 mieszkań). Zarówno w tym przypadku jak i kolejnego etapu inwestycji Awipolis (186 mieszkań) trwają intensywne prace nad wprowadzeniem ich do sprzedaży jeszcze w pierwszym półroczu br.

Aktywnie zarządzamy kolejnymi etapami realizowanych inwestycji, aby każdorazowe wprowadzenie do sprzedaży było odpowiedzią na realne zapotrzebowanie ze strony nabywców. Obserwując rosnący popyt na początku roku, po dogłębnej analizie sytuacji, uruchomiliśmy procesy w ramach inwestycji dotychczas pozostających w stanie gotowości. Wzrost sprzedaży w tym okresie potwierdza, że wybraliśmy dobry moment. Wykazane wyniki wartościowo są niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, ponieważ zgodnie z harmonogramem naszych projektów kumulacja przekazań nastąpi w drugiej połowie tego roku. Rozsądne decyzje, a także prowadzenie konsekwentnej polityki finansowej sprawiły, że nasza aktualna sytuacja bilansowa jest stabilna, z perspektywą na rozwój. Jednym z fundamentów bezpieczeństwa finansowego Grupy jest stała obecność na rynku kapitałowym stąd też, wobec przypadającego na czerwiec wykupu 60 mln obligacji serii M4/2019, emisja 2-letnich obligacji M7/2023 na łączną kwotę 62 mln zł – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu w Archicom.

O ARCHICOM

Od 36 lat Archicom realizuje marzenia o idealnym mieszkaniu. Archicom ma korzenie w studiu projektowym, gdzie od początku żywa była idea dbałości o ludzki wymiar architektury, jej współistnienie z naturą i kontekstem miejsca. Ponad 27 700 mieszkańców doceniło nasze projekty. Rozumiemy swoją rolę jako urbanisty, inżyniera i wizjonera. Myślimy szeroko, biorąc pełną odpowiedzialność za tworzenie fragmentów miast dla kolejnych pokoleń. We Wrocławiu zrealizowaliśmy ponad 216 obiektów, w tym osiedla wieloetapowe m.in. Olimpia Port, rewitalizowane Browary Wrocławskie. To przyjazne miejsca, gdzie można zdrowo żyć, mieszkać, odpoczywać, korzystać z rozrywek. Patrzymy na miasto jak na żywą tkankę, która powinna dopasowywać się do współczesnych odbiorców. Cel jest niezmienny – dostarczać mieszkańcom nowy standard mieszkania.

Translate »