Oszczędność i zrównoważony rozwój – przykład idzie z Thermaflex

W obliczu zmian klimatycznych i światowego kryzysu energetycznego, świadome firmy na całym świecie coraz mocniej stawiają na zrównoważony rozwój. Dzięki innowacyjnym oraz proekologicznym procesom, technologiom oraz postawom, możliwe jest osiąganie i utrzymywanie znaczących oszczędności w zużyciu zasobów naturalnych. O jakich działaniach tu konkretnie mowa? Na te pytania odpowiada Cezary Naliwajek, Commercial Director Insulation Europe w Thermaflex.

 Kształtowanie i propagowanie proekologicznych postaw, jak i wdrażanie przyjaznych środowisku technologii oraz procesów produkcyjnych to niezwykle istotny krok w zachowaniu równowagi między ochroną środowiska a działalnością człowieka. Kierunkiem tym podąża coraz więcej przedsiębiorstw z krajów europejskich. Również firmy z Polski w swych strategiach działań, uwzględniają nie tylko cele biznesowe, ale również aspekty środowiskowe. 

  Elementem zrównoważonego rozwoju jest ekologiczne tworzenie wysokiej jakości wyrobów budowlanych – w tym rozwiązań izolacyjnych. Jest to wielopoziomowy proces, który zaczyna się już na etapie projektowym, przechodzi przez produkcję oraz certyfikację produktów, a kończy się na dostawie oraz montażu u klienta. Taka dbałość o kwestie środowiskowe, a także niższe zużycie energii, oznacza mniejsze koszty dla klientów i użytkowników końcowych, niższą emisję szkodliwych substancji oraz dłuższą żywotność budynków, instalacji i urządzeń – wyjaśnia Cezary Naliwajek, Commercial Director Insulation Europe w Thermaflex.

 Podchodząc poważnie do kwestii zrównoważonego rozwoju, kierujemy swoją uwagę na produkty, które nadają się do recyklingu (lub składają się z materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia) i są produkowane przy użyciu przyjaznych dla środowiska technologii z materiałów dostawców, którzy podzielają tego typu zasady. Ekspert Thermaflex wskazuje również, że takie rozwiązania powinny być tworzone z bezpiecznych materiałów, posiadając odpowiednie certyfikaty – m.in. Środowiskową Deklarację Produktu (EPD). Nie bez znaczenia jest także aspekt minimalizowania strat energii przy maksymalizacji wykorzystania energii odnawialnej.

Nie tylko produkt

 Zrównoważony rozwój jest nierozerwalnie połączony z potrzebami rynku i rosnącymi wymaganiami klientów – nie tylko w zakresie samych parametrów danego wyrobu. Zasady dbałości o środowisko i społeczeństwo dotyczą również samych przedsiębiorstw, które łączą wysoką jakość działań interdyscyplinarnych zespołów z ekologiczną produkcją i zaangażowaną obsługą klienta.

Przykładem tego jest Thermaflex, który już od 42 lat dostarcza trwałe, nienaruszające równowagi ekologicznej i przyjazne dla środowiska rozwiązania dla efektywnej dystrybucji energii cieplnej. Wraz z innymi uczestnikami rynku, współprojektuje i wytwarza innowacyjne systemy izolacji technicznych do instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz chłodniczych. Priorytetowym działaniem firmy jest zapewnienie redukcji strat energii cieplnej przy jej przesyle. 

Proces projektowy naszych rozwiązań opiera się na współpracy doświadczonych pracowników reprezentujących różne działy w ramach zespołu Research & Development jednoczącego pracowników z różnych krajów – głównie z Polski i Holandii, w tym osób związanych bezpośrednio z rynkiem, czyli handlowców oraz pracowników odpowiedzialnych za produkcję – wyjaśnia ekspert Thermaflex.

 Proces produkcji zakłada minimalizację wykorzystania zasobów, przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści dla gospodarki, środowiska oraz jakości życia. Co ciekawe, firma już w 1990 roku była pierwszą firmą na świecie, która przestawiła się na produkcję całkowicie wolną od chlorofluorowęglowodorów (CFC). Wybrane rozwiązania Thermaflex posiadają specjalistyczny certyfikat Cradle-to-Cradle, który jest gwarancją ekologicznej produkcji i możliwości ponownego wykorzystania materiałów. Oznacza to, że w każdej chwili mogą zostać poddane recyklingowi i zawrócone do ponownej produkcji, nie tracąc przy tym swoich dotychczasowych właściwości. W ten sposób ograniczana jest ilość odpadów, a sam proces produkcyjny wpisuje się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Stosowana przez nas technologia zapewnia ograniczenie powstawania odpadów podczas produkcji praktycznie do zera. Umożliwiamy tym samym wielokrotne wykorzystanie surowców dla wytwarzania produktu o tej samej jakości – mówi Cezary Naliwajek, Commercial Director Insulation Europe w Thermaflex.

Zrównoważone zamówienia

Jedną z zasad ekologicznej i ekonomicznej produkcji jest eliminowanie zapasów, które nie są niezbędne. Dlatego firma Thermaflex optymalizuje stany magazynowe, dotyczące zarówno komponentów, jak i wyrobów gotowych, a wszystkie zamówienia realizowane są wydajnie i na czas.

  Wszystkie zamówienia staramy się dostarczać w ciągu kilku dni od ich złożenia. Oczywiście bardziej specyficzne, spersonalizowane zamówienia lub takie, które zakładają dużą ilość rozwiązań, zajmują więcej czasu, jednak zawsze termin dostawy ustalony z odbiorcą jest dla nas priorytetem – mówi Cezary Naliwajek, Commercial Director Insulation Europe w Thermaflex.

Thermaflex, jako międzynarodowy producent rozwiązań dedykowanych branży instalacyjnej, to przykład firmy działającej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dzięki proekologicznym produktom, optymalizacji stanów magazynowych oraz minimalizacji wykorzystania zasobów, przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści dla gospodarki, środowiska oraz jakości życia, Thermaflex zachowuje równowagę między ochroną środowiska, a działalnością człowieka. 

Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. to międzynarodowa firma założona w 1976 roku w Holandii. Gwarantuje inteligentne i trwałe rozwiązania dla dystrybucji ogrzewania, chłodnictwa oraz wody pitnej. W Polsce firma obecna jest od 1992 roku, zapewniając rozwiązania na bazie poliolefin dla branży instalacyjnej. Współtworzy rozwiązania ograniczające straty energii cieplnej oraz zwiększające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Znana jest dzisiaj  z wielu zrealizowanych projektów, blisko współpracując ze swoimi partnerami nad rozwojem innowacji, stawiając czoła aktualnym i przyszłym wyzwaniom.