Odwodnienia, przepompownie i separatory w obiektach przemysłowych

Zmieniające się regulacje środowiskowe kładą duży nacisk na zmniejszanie zużycia wody w sektorze przemysłowym. Żeby prawidłowo gospodarować jej zasobami w obrębie całego procesu produkcyjnego, niezbędny jest montaż odpowiedniego systemu odwodnień. 

Źródło: pixabay.com

Zmiany klimatu

Mimo rosnącej roli usług przemysł pozostaje jednym z przodujących filarów gospodarki. Nieustannie się zmienia, tworząc wydajniejsze sposoby produkcji zmniejszające zużycie surowców, co z kolei ma pozytywny wpływ na nasze środowisko. Jednym z kluczowych czynników odpowiedzialnych za zmiany zachodzące w jego obrębie są coraz ostrzejsze regulacje środowiskowe, które próbują wyhamować negatywne efekty zmian klimatu.

Przede wszystkim skupiają się one na ograniczeniu zużycia energii i eksploracji surowców naturalnych, ale równie istotne są kwestie zagospodarowania wód. Dla przykładu plany Europejskiego Zielonego Ładu zakładają, że do 2050 roku gospodarka Unii Europejskiej będzie neutralna klimatycznie. Wiąże się to z transformacją energetyczną oraz radykalnym zmniejszeniem zużycia surowców naturalnych. Przemysł będzie inwestować w odnawialne źródła energii oraz recykling, a także redukować zużycie wody.

Według danych GUS w 2020 roku polski przemysł odpowiadał za 71% całorocznego zużycia wody w kraju. Wartość ta nie powinna dziwić – woda jest niezbędna do czyszczenia maszyn, chłodzenia, ale także używana jest w procesach technologicznych, co przekłada się na jej ogromne zapotrzebowanie. 

Obieg wody w przemyśle

Zasoby wodne z każdym rokiem maleją. Wiele firm decyduje się na instalację zamkniętego obiegu wody w swoich zakładach produkcyjnych. W takiej sytuacji odprowadzana woda nie trafia bezpośrednio do ogólnego systemu kanalizacyjnego, a kierowana jest rurami do specjalnych zbiorników, gdzie poddawana jest dalszemu podczyszczaniu. Oczyszcza się ją za pomocą procesów mechanicznych, biologicznych lub chemicznych, po czym wykorzystuje ponownie. Pozwala to zmniejszyć jej zużycie nawet o połowę. 

Szczególnie ważnym elementem dla zakładu przemysłowego są dobrze zaprojektowane i dobrane odwodnienia. Wymogi sanitarne sprawiają, że ich efektywność i trwałość zapewnia bezpieczeństwo i prawidłowość funkcjonowania całej produkcji. – mówi Daniel Bogutyn, Specjalista ds. Marketingu w firmie Kessel.

Najprostszym i najczęściej stosowanym sposobem odwodnienia powierzchni hal przemysłowych są wpusty podłogowe lub odpływy rynnowe. Składają się one z materiału trwałego i odpornego na działanie korozji. Nasada wpustu lub kratka odpływu liniowego, ma za zadanie wychwycić większe zanieczyszczenia. Żeby odwodnienia zadziałały skutecznie, muszą posiadać zapewnione odpowiednie spadki, w zależności od powierzchni średnio przyjmuje się około 2%.

Wpusty do zastosowań przemysłowych

Jednym z dostępnych na rynku wpustów podłogowych zaprojektowanych do zastosowania w pomieszczeniach przemysłowych jest wpust Ferrofix firmy Kessel, wykonany w całości ze stali nierdzewnej V2A. Dostępny jest on w trzech wariantach: wpust podłogowy, odpływ rynnowy i wanna podłogowa. Nie tylko skutecznie odprowadza wodę, ale również chroni przed rozprzestrzenianiem się pożaru, jeżeli wyposażymy go we wkład przeciwpożarowy i przeciwdymowy Fire-Kit, który uniemożliwia przedostawanie się dymu i ognia.

 

Wpust podłogowy Ferrofix / KESSEL

Wszystkie produkty Ferrofix są gotowe do montażu i zawierają osprzęt niezbędny do ich instalacji. Przykładem może być system modułowy Ferrofix Express. Wyposażony jest on m.in. w nóżki do wypoziomowania wysokości oraz antypoślizgowy ruszt kratowy R11. System dostępny jest jako odpływ rynnowy lub wanna podłogowa.

Odpływ rynnowy Ferrofix Express/ KESSEL

W przemyśle stosuje się nie tylko odwodnienia wykonane ze stali nierdzewnej, ale również z tworzyw sztucznych i kompozytowych. Jednym z nich jest zaprojektowane i wykonane przez firmę Kessel tworzywo Ecoguss. Jest to rozwiązanie bardziej elastyczne pod względem zabudowy. W stu procentach nadaje się też do recyklingu. Cechuje się odpornością na działanie wysokiej temperatury, silnych środków chemicznych i wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Wpusty Ecoguss można instalować bez konieczności prowadzenia wysokonakładowych prac ziemnych, co przekłada się na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych.

Wpust podłogowy Ecoguss / KESSEL

Przepompownia – potrzebna w wielu miejscach

Żeby usprawnić odprowadzanie ścieków z hali przemysłowej, często stosuje się przepompownie zewnętrzne. Umożliwiają one pompowanie dużych ilości ścieków, w tym też czarnych, więc mogą być podłączone również pod instalacje sanitarne. Różnorodne warianty montażu – ustawienie wolnostojące lub do zabudowy w ziemi – sprawiają, że przepompownie znajdują zastosowanie praktycznie w każdych warunkach. 

Jedną z najwydajniejszych przepompowni na rynku jest Aqualift S/F XL firmy Kessel. Duże rozmiary zbiornika i pojemność użytkowa wynosząca nawet 820 litrów, czynią z niej idealne rozwiązanie do miejsc, w których wytwarzane są duże ilości ścieków. Przepompownie tego typu wyposażone są w zewnętrzne szafy sterownicze z systemem samodiagnozy SDS, który to monitoruje w czasie rzeczywistym stan pracy przepompowni. W wypadku zapotrzebowania na większą pojemność użytkową firma Kessel oferuje rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.

 

Przepompownia Aqualift S XL / KESSEL

Separacja ścieków

Przepompownie można też efektywnie łączyć z separatorami. Dobór odpowiedniego separatora zależy od specyfiki produkcji danego zakładu i rodzaju podczyszczanych ścieków. W branży gastronomicznej doskonale sprawdza się separator tłuszczu EasyClean, dostępny w wersji wolnostojącej free lub w wersji do zabudowy w ziemi ground. Dzięki sile grawitacji rozdziela on napływające ścieki według ich gęstości na: elementy stałe odpadające na dno zbiornika, zanieczyszczoną wodę unoszącą się pośrodku, oraz tłuszcz wypierający się ku górze.

Przykład połączenia separatora tłuszczy z przepompownią / KESSEL

EasyClean wyposażony jest w urządzenie pomiarowe SonicControl, które za pomocą czujnika ultradźwiękowego na bieżąco mierzy grubość i temperaturę warstwy tłuszczu. Pozwala to zoptymalizować proces opróżniania separatora. Zbiornik EasyClean wykonano z wytrzymałego tworzywa sztucznego, co gwarantuje wieloletnią wytrzymałość i szczelność.

W przypadku ścieków zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi (np. z takich miejsc jak: warsztaty samochodowe, stacje paliw, myjnie samochodowe) skuteczny jest separator EasyOil, który pozwala usuwać ciecze lekkie i substancje zanieczyszczone olejem lub paliwem. Jego zbiornik wykonany jest również z tworzywa sztucznego. Samo urządzenie wyposażono w awaryjne zamknięcia zapobiegające wypłynięciu cieczy lekkich do kanałów. 

Separator koalesacyjny EasyOil ground NS 10 / KESSEL

Dobrze dobrane i poprawnie zamontowane odwodnienia są w stanie znacząco ograniczyć zużycie wody w halach przemysłowych oraz zakładach usługowo/produkcyjnych. To z kolei bezpośrednio przekłada się na mniejsze koszty i wpływa na poprawę wydajności całego przedsiębiorstwa bądź firmy.

Odsłony: 24