Nowoczesne materiały podstawą zrównoważonych miast

Rośnie liczba innowacji, dzięki którym miasta ograniczają wpływ na środowisko, stawiając sobie za cel naturalność klimatyczną. Jednocześnie dążenie miast do zeroemisyjności zdecydowanie przyspieszyło rozwój rozwiązań technologicznych i materiałów budowlanych, z których powstaje tkanka miejska.

Dziś już ponad 75 proc. mieszkańców Unii Europejskiej mieszka w miastach, choć zajmują one zaledwie 4 proc. unijnej powierzchni, i jak wskazuje Komisja Europejska, odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku, co jest celem Europejskiego Zielonego Ładu. Globalnie miasta zużywają ponad 65 proc. światowej energii i odpowiadają za ponad 70 proc. emisji CO2. Znaczące ograniczenie emisji wymaga szerokiego spektrum działań w tym zarówno zmian organizacji transportu, jak i inwestycji w zrównoważoną infrastrukturę i budynki oraz ich renowację.

Nowe trendy w globalnym budownictwie

Budownictwo ograniczające emisje CO2 dostrzegają autorzy najnowszego raportu ICC „New Horizons” z firmy Arcadis. Rosnący popyt na ekologiczne inwestycje w prestiżowych lokalizacjach odzwierciedla zmianę, która zachodzi w kierunku mniej emisyjnych obiektów budowlanych. Na coraz większym znaczeniu zyskują uściślone wymogi ESG, na które m.in. składają się zaktualizowane rozporządzenie UE w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonym finansowaniu (SFDR), co wpłynie na zachowanie inwestorów i deweloperów, oraz unijna taksonomia inwestycyjna, która dotyczy kluczowych dla miasta sektorów takich jak energetyka, odpady, transport i budynki.

– Mniej emisyjne materiały budowlane, znajdą się wysoko na liście priorytetów, ponieważ coraz więcej wykonawców dąży do zmniejszenia wpływu swoich inwestycji na środowiskomówi Mateusz Piotrowski z Lafarge w Polsce. W Lafarge i Grupie Holcim, do której należymy, od kilku lat pracujemy nad rozwiązaniami o obniżonym śladzie węglowym i produktami, wspierającymi efektywność energetyczną. Na przykład prowadziliśmy pianę izolacyjną Airium na bazie cementu, która wspiera energoefektywność budynków, dzięki swoim właściwościom termicznym. Mamy w ofercie niskoemisyjne cementy i betony, kruszywa z recyklingu, a nawet wodoprzepuszczalny beton Hydromedia, który może wesprzeć retencję w miastach.

Projektowanie budynków w duchu ekobudownictwa, termomodernizacja pod kątem spełniania nowych standardów dot. charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) – to konieczna inwestycja w ochronę wartości obiektów oraz ich odporność na zmiany klimatu mówi Rafał Soboń, Building Systems Advisory Manager z Lafarge w Polsce.

Ekologiczne osiedle

Kompleksowe rozwiązania zakładające zrównoważone podejście coraz częściej są też realizowane w polskich miastach. Przykładem może być osiedle „Port Drzewny” k. Torunia. W założenia wpisane jest korzystanie wyłącznie z odnawialnych źródeł energii oraz zielonych rozwiązań budowlanych. Inwestor stawia na wybudowanie nowej, w pełni zrównoważonej i zintegrowanej tkanki miejskiej w odległości kilkunastu kilometrów od Toruńskiej Starówki. Do 2030 roku w „Porcie Drzewnym” powstanie cały kompleks – domy, zielona infrastruktura, lokale usługowe oraz placówki oświatowe.

Firma Lafarge wsparła inwestora w ekologicznej wizji i dostarczyła niezbędne materiały budowlane. Na potrzeby inwestycji specjalnie zaprojektowano płyty fundamentowe domów, wykorzystując do tego samozagęszczalny beton z włóknami stalowymi, zmniejszając dzięki temu ilość tradycyjnej stali zbrojeniowej o blisko 50 proc. Wpłynęło to na obniżenie kosztów i przyspieszyło budowę. Dostarczono także pianę izolacyjną Airium pod instalację ogrzewania podłogowego oraz specjalną posadzkę, pod którą została rozłożona instalacja ogrzewania charakteryzująca się wyższą o 30 proc. przewodnością cieplną, co pozwala na oszczędności ok. 15 proc. energii na ogrzewaniu.

Realizujemy zupełnie nową koncepcję, która zakłada zbudowanie od podstaw nowej tkanki miejskiej: zrównoważonej, będącej w zgodzie z naturą i wykorzystującej innowacyjne i proekologiczne rozwiązania. Szukaliśmy producenta, który w ofercie ma rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa, spójne z ideą naszej inwestycji. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań zaprojektowanych przez Lafarge z jednej strony redukujemy emisję CO2 całego budynku, z drugiej poprawiamy jego efektywność energetyczną – podkreśla Jakub Bronka, prezes spółki Port Drzewny.

Jako jedna z najczęściej wskazywanych barier utrudniających rozwój zrównoważonego budownictwa na szeroką skalę wskazywany jest brak odpowiednich przepisów krajowych oraz świadomości korzyści, jakie daje zastosowanie materiałów o obniżonym śladzie węglowym. I jak podkreśla Mateusz Piotrowski z Lafarge – “Niezbędne jest prowadzenie działań promujących budownictwo, które wpisuje się w dążenie do zeroemisyjności”.

***

O Lafarge w Polsce

Lafarge jest światowym liderem w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych.

Tworzymy przyjazne dla środowiska produkty i rozwiązania, takie jak: ECOPact – beton o prawie 50% mniejszym śladzie węglowym niż standardowy beton towarowy, zielone cementy o 30-50% mniejszym śladzie węglowym niż czysty cement portlandzki CEM I i wiele innych. Do ich produkcji wykorzystujemy materiały i surowce z recyklingu.

Lafarge w Polsce jest częścią globalnej Grupy Holcim – zatrudniającej ok. 70 tys. osób w 70 krajach w czterech segmentach: Cement, Beton, Kruszywa oraz Rozwiązania i Produkty. Holcim wspiera tworzenie bardziej zrównoważonych i ekologicznych miast, powstaniu inteligentnej infrastruktury i poprawie standardów życia na całym świecie.

Więcej informacji na stronie: www.lafarge.pl; www.holcim.com