Nowoczesne instalacje w budynkach wielorodzinnych – stacje mieszkaniowe od Uponor

Energooszczędność, komfort użytkowania i pełna higiena dostarczanej wody – zdecentralizowane urządzenia grzewcze Combi Port i Aqua Port wpisują się w koncepcję zrównoważonego budownictwa, zwiększają atrakcyjność obiektu poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii oraz zapewniają redukcję czasu instalacji do minimum.

Aż 40% globalnego zużycia energii oraz ponad jedna trzecia emisji gazów cieplarnianych pochodzi właśnie z użytkowanych budynków. Chociaż mieszkańcy mają na to niewielki wpływ, o niechlubnym wyniku przesądzają przede wszystkim nieefektywne instalacje grzewcze i wodne.

Głównym wyzwaniem stawianym przed nowoczesną technologią jest redukcja negatywnego wpływu ludzkich działań na środowisko. Uponor Combi Port oraz Aqua Port dzięki przygotowaniu ciepłej wody użytkowej tylko w momencie zapotrzebowania oraz energooszczędnej dystrybucji ciepła i chłodu przyczyniają się do redukcji strat ciepła, a także zwiększają efektywność pracy całej instalacji, co znacząco obniża niekorzystny wpływ budynków wielorodzinnych na środowisko naturalne. W przeciwieństwie do tradycyjnych, scentralizowanych rozwiązań, stacje Uponor nie wymagają zastosowania zasobnika ciepłej wody czy dodatkowego systemu do jej transferu i cyrkulacji. Niezbędne jest jedynie podłączenie ich do centralnego zasilania układu ogrzewania, a to znacząco obniża koszty samej inwestycji – wyjaśnia Piotr Serafin, ekspert techniczny z firmy Uponor. – Innowacyjne podejście umożliwiło nam skonstruowanie urządzenia do zdecentralizowanego przygotowania ciepłej wody użytkowej Combi Port, które umożliwia przygotowanie ciepłej wody użytkowej „na bieżąco” w miejscu jej zużycia. Przekłada się to przede wszystkim na niższe koszty eksploatacyjne, które w przypadku modernizowanych systemów mogą być nawet o 80% mniejsze – podkreśla Piotr Serafin.

Stacje mieszkaniowe Uponor Combi Port i Aqua Port to również pełne bezpieczeństwo i higiena dostarczanej wody. Każda stacja mieszkaniowa wyposażona jest w zaawansowany zawór proporcjonalny, zapewnia on odpowiednie wartości przepływu do ilości produkowanej ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo, gdy stacja mieszkaniowa nie jest użytkowana, wymiennik pozostaje zawsze zimny. Taka funkcjonalność przeciwdziała namnażaniu się bakterii w instalacji.

Stacje mieszkaniowe Uponor Combi Port i Aqua Port przygotowywane są na indywidualne zamówienie i dopasowywane do potrzeb realizacji w zależności od specyfiki projektu. Po dostarczeniu na plac budowy są w pełni gotowe do szybkiej instalacji i natychmiastowego uruchomienia.