Nowe standardy jakości wody pitnej

Przyjęta w tym roku przez Parlament Europejski Dyrektywa w sprawie jakości wody pitnej po raz pierwszy wprowadza ujednolicone, surowsze limity zawartości niektórych szkodliwych substancji w wodzie, co może zupełnie odmienić rzeczywistość rynku instalacyjnego. Rozwiązania SCHELL już teraz pozwalają kontrolować jakość wody pitnej w budynkach.

 Celem nowej dyrektywy wodnej jest zapewnienie dostępu do czystej wody pitnej wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, również w miejscach publicznych. Państwa członkowskie mają nie tylko zapewnić tego typu infrastrukturę, lecz także promować korzystanie z wody pitnej z wodociągu i zapewniać dostęp do wiarygodnej informacji o jej jakości. Jak szacuje Komisja Europejska, zwiększenie zaufania i dostępu do lepszej jakości wody może doprowadzić do zmniejszenia zużycia wody butelkowanej. Ma to z kolei wpłynąć na ograniczenie emisji CO2 związanych z produkcją opakowań oraz ilości odpadów plastikowych, co wpisuje się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu. Dyrektywa wprowadza ponadto nowe maksymalne limity stężenia niektórych szkodliwych substancji w wodzie pitnej, jak również wymogi higieniczne dla materiałów mających z nią bezpośredni kontakt. Komisja Europejska ma opracować wykazy dopuszczonych i zabronionych substancji oraz materiałów do początku 2022 roku. Polska, jak również inne kraje członkowskie, będą musiały wdrożyć nową Dyrektywę w ciągu dwóch kolejnych lat, co może oznaczać potrzebę aktualizacji prawa krajowego w tym zakresie.

Wbudowana funkcja płukania antystagnacyjnego gwarantuje wysoką higienę instalacji Fot. SCHELL

Materiały pod baczną kontrolą

Do tej pory na terenie Europy nie funkcjonowały jednolite normy dotyczące materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną. Wyjątkiem jest zapoczątkowana w 2011 roku inicjatywa 4MS, w ramach której Wielka Brytania, Holandia, Francja i Niemcy uzgodniły wspólną listę pierwiastków dopuszczonych do zastosowań w armaturze wodnej, rurach i pozostałych elementach instalacji wodnych. Chodziło nie tylko o zagwarantowanie trwałości i odporności instalacji wodnych na korozję, lecz także o zapobieganie wytrącaniu się do wody potencjalnie niebezpiecznych substancji. Nowa Dyrektywa po raz pierwszy wprowadza obowiązujący we wszystkich państwach limit np. na zawartość ołowiu w wodzie pitnej, który ma wynosić początkowo 10 µg/l, a docelowo zaledwie 5 µg/l w 2036 roku. Jednocześnie wszystkie elementy już istniejących wewnętrznych instalacji wodnych, które zawierają ołów, powinny zostać wymienione na nowe, spełniające wymagania dyrektywy. W związku z tym wszyscy producenci armatury wprowadzający swoje wyroby do obrotu na terenie Unii Europejskiej będą musieli dostosować się do nowych uregulowań w tym zakresie. Armatura SCHELL już dziś spełnia rygorystyczne wymagania w zakresie jakości wody pitnej, jakie wynikają choćby z niemieckiego rozporządzenia TrinkWv. Wszystkie korpusy baterii i zaworów tej marki są wykonywane z czystego stopu miedzi i cynku oraz pozbawione ołowiu czy niklu. W związku z tym nie tylko nie uwalniają żadnych szkodliwych związków do wody pitnej, lecz także cechują się bardzo długą żywotnością. Wysokiej jakości kuty mosiądz wykazuje wysoką odporność na odcynkowanie i korozję. 

System SCHELL SWS pozwala na monitorowanie i ustawianie parametrów pracy instalacji Fot. SCHELL

Ocena ryzyka instalacji 

 Nowa dyrektywa znacznie poszerza zakres dotychczas obowiązujących, standardowo badanych parametrów wody, wprowadzając dodatkowe wskaźniki mikrobiologiczne i chemiczne. To pierwsza taka dyrektywa unijna dotycząca wody pitnej, w której pojawił się zapis dotyczący Legionelli. Jej obecność była do tej pory sprawdzana tylko w sporadycznych przypadkach. Nowe prawo wprowadza graniczną wartość liczby pałeczek poniżej 1000 jkt/l, przy czym ocena ryzyka ma obejmować cały proces produkcji i dostarczania wody, od ujęcia aż po punkty czerpalne w budynkach. Stałe monitorowanie jakości wody pod tym względem będzie wymagało lepszej kontroli parametrów pracy instalacji, a zwłaszcza temperatury wody i zapewnienia jej regularnej cyrkulacji. Taką możliwość zapewniają baterie elektroniczne SCHELL z wbudowaną funkcją płukania antystagnacyjnego, jak np. XERIS E, PURIS E czy CELIS E. Armatura z inteligentnymi modułami elektronicznymi może być indywidualnie programowana za pośrednictwem systemu SWS na regularne cykle uruchamiania, w zależności od sposobu użytkowania budynku. Przy dłuższym zastoju instalacji baterie uruchamiają wypływ wody w określonych interwałach czasowych, przepłukując ją i uniemożliwiając rozwój chorobotwórczych drobnoustrojów. System SWS można ponadto połączyć z systemem sterowania budynkiem, co daje dostęp do jeszcze bardziej zaawansowanych opcji.

Informacje o firmie:

SCHELL Polska Sp. z o.o., będącą polskim oddziałem SCHELL GmbH & Co.KG jest obecna na polskim rynku od 2001 roku. Należy do wiodących przedsiębiorstw produkcyjnych w branży armatury sanitarnej. Bogate portfolio obejmuje takie grupy produktów jak: armatura sanitarna, przyłączeniowa, grzewcza i gazowa, systemy spłukiwania do WC i pisuarów oraz zawory kątowe. Dzięki swojej kompleksowej ofercie, powstałej w oparciu o siedemdziesięcioletnie doświadczenie i europejskie standardy jakościowe, firma wychodzi naprzeciw wymagającym potrzebom architektów i planistów przestrzeni publicznych. Wyznacznikiem jej działań jest hasło SCHELL inside, dające wszystkim inwestorom i użytkownikom gwarancję wysokiej jakości, długowieczności i bezawaryjności rozwiązań sygnowanych marką SCHELL. Funkcjonalność i wzornictwo asortymentu sygnowanego marką SCHELL doceniło już wielu projektantów w całej Europie.