Nagroda Roku SARP 2023 dla Mikrokamienicy wg projektu BXB studio Bogusław Barnaś

Piotr Krajewski – Fotografia Architektury / Architectural Photography

Nagroda Roku SARP przyznawana jest za wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych.

 
Nagroda Roku SARP to jedna z najważniejszych nagród architektonicznych w Polsce.
 
Podczas uroczystej gali w Pałacu Zamoyskich w Warszawie, 12 maja 2023 roku, zostały wręczone nagrody architektoniczne za najlepsze realizacje w Polsce w 2022 roku. W kategorii Budynek mieszkalny jednorodzinny nagrodę otrzymała Mikrokamienica projektu BXB studio Bogusław Barnaś.
 
W uzasadnieniu Jury czytamy:
 
Nagrodę przyznano za doskonałe wykorzystanie trudnej i wąskiej działki udowadniając, że ograniczona powierzchnia zabudowy nie jest przeszkodą w kreowaniu atrakcyjnej architektury. Cechą szczególną tego budynku jest jego elastyczność i zmienność przestrzeni oraz inteligentny układ funkcjonalny mający zdolność dostosowania się do potrzeb użytkowników. Pomimo niewielkiej skali budynek ten może adaptować się do kilku różnych wariantów funkcjonalnych przy bardzo małej ingerencji w strukturę budynku. Na uwagę zasługuje dynamiczna, nowatorska fasada podkreślona minimalistycznym detalem i zaskakującym światłocieniem. Charakterystycznym elementem elewacji jest bardzo starannie i nowatorsko ułożona cegła która definiuje pierzeje ulicy.
Dziękujemy jury oraz gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym.
Language versions »