Międzynarodowy Dzień Ziemi 2024. Komentarz

W Międzynarodowym Dniu Ziemi wszyscy chętnie rozmawiamy o tym co już udało się nam zrobić i co jeszcze zostało do realizacji, aby przynajmniej odsunąć w czasie katastrofę klimatyczną jaką przewidują ekolodzy. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie dobre pomysły są dobre. Sytaucję w energetyce komentuje Sławomir Wołyniec, prezes zarządu EC BĘDZIN Wytwarzanie Sp. z o.o.

źródło: AdobeStock

Transformacja polskiej energetyki w stronę rozwiązań nisko lub bezemisyjnych jest już w toku. Coraz częściej pojawiają się jednak pewne wątpliwości, gdy rozpoczyna się dyskusja o tym w jaki sposób przeprowadzić ją do końca  oraz skąd wziąć na to środki. Wdrażane obecnie rozwiązania wystawiają energetyce konwencjonalnej wysoki rachunek, ale nie zapewniają adekwatnych do potrzeb źródeł przychodów, dzięki którym można byłoby sfinansować niezbędne inwestycje. Obecny system ETS, który zmusza przedsiębiorstwa takie jak EC BĘDZIN Wytwarzanie do wykupu na spekulacyjnych rynku coraz droższych certyfikatów uprawniających do emisji dwutlenku węgla, jest dla transformacji energetycznej co najmniej szkodliwy i nie spełnia swojej roli. Opłaty za emisję CO2 są niewspółmiernie wysokie do możliwości wielu elektrociepłowni kogeneracyjncyh, które nie mogą zwiększyć przychodów, bo sprzedają ciepło za stawki zatwierdzane w taryfach URE, często nieuwzględniające rzeczywistych kosztów. Do tego dochodzi też kwestia bezwzględnych i absurdalnie wysokich kar za nieumarzanie certyfikatów EUA, w wielu przypadkach obiektywnie niemożliwych do zrealizowania, które kumulują się dodatkowo paraliżując możliwość nowych inwestycji w bezemisyjne źródła energii i ciepła. Energetyka powinna działać w sposób zrównoważony, ale zrównoważona powinna być także jej transformacja, tak by ceną za zielone zmiany nie była finansowa zapaść elektrowni i elektrociepłowni, której bolesne skutki możemy już niedługo odczuć wszyscy mówi Sławomir Wołyniec, prezes zarządu EC BĘDZIN Wytwarzanie Sp. z o.o.

Grupa Altum Sp. z o.o. została zawiązana w 2013 roku. Spółka prowadzi działalność finansową i inwestycyjną. Jest największym akcjonariuszem, notowanej od 1998 roku na GPW, spółki EC BĘDZIN S.A. Grupa Altum posiada pakiet kontrolny w EC BĘDZIN Wytwarzanie Sp. z o.o., której elektrociepłownia należy do największych producentów ciepła w Zagłebiu Dąbrowskim.

Sławomir Wołyniec – prezes zarządu spółki Grupa Altum Sp. z o. o. oraz prezes zarządu EC BĘDZIN Wytwarzanie Sp. z o.o., posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji w organach spółek prawa handlowego, działających głównie w sektorze surowców energetycznych. Jest absolwentem Studiów Doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.