Lokum Deweloper prezentuje wyniki sprzedaży za II kwartał 2024 r.

Lokum Deweloper, działający głównie na dolnośląskim rynku nieruchomości, w II kwartale br. odnotował duży spadek sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej, zawierając 45 umów przedwstępnych i deweloperskich (-78% kw./kw.). W pierwszym półroczu 2024 r. sprzedano łącznie 115 lokali (-68% r/r).

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie, w II kwartale br. objął umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 45 lokali: 34 na rynku wrocławskim oraz 11 w Krakowie. Od stycznia do końca czerwca 2024 r. Grupa zakontraktowała łącznie 115 takich umów: 94 we Wrocławiu oraz 21 w Krakowie.

W II kwartale br. Lokum Deweloper przekazał klientom 50 mieszkań, o 60% mniej niż przed rokiem, natomiast za całe I półrocze w wyniku rozpoznano 188 lokali (-19% r/r): 150 we Wrocławiu i 38 w Krakowie. Potencjał rozpoznań na 2024 r. został w ciągu sześciu miesięcy zrealizowany w 55%.

– W II kwartale tego roku nastąpiło dalsze osłabienie popytu na mieszkania, co wyraźnie odbiło się na naszych wynikach sprzedaży. Wprawdzie klienci cały czas poszukiwali mieszkań, jednakże nie podejmowali decyzji zakupowych. Głównym powodem było oczekiwanie na uruchomienie programu Kredyt na Start. Trzeba pamiętać, że w Polsce mamy obecnie najdroższe kredyty hipoteczne w Europie i dlatego takie wsparcie jest mocno oczekiwane przez kupujących. Przedłużający się brak decyzji rządu w tej sprawie skutkuje opóźnianiem decyzji przez klientów, co po stronie deweloperów powoli przekłada się na wstrzymywanie nowych inwestycji mieszkaniowych. Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami program ma zostać uruchomiony dopiero w 2025 roku. Jednocześnie RPP wydaje się sugerować, że wysokie stopy procentowe pozostaną z nami jeszcze przynajmniej przez rok. Zakładamy, że stagnacja na rynku z uwagi na te okoliczności utrzyma się przynajmniej przez trzy kolejne kwartały. Niebawem spodziewamy się uzyskać pozwolenie na budowę dla dużego projektu we Wrocławiu przy ul. Góralskiej. Jednakże decyzję o wprowadzeniu tych mieszkań do realizacji i sprzedaży będziemy uzależniać od poprawy sytuacji kredytowej klientów  mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

Ostatniego dnia czerwca br. Grupa miała w ofercie 421 lokali, w tym 192 gotowe do odbioru. W tym czasie deweloper prowadził we Wrocławiu budowy obejmujące 584 lokale, których realizacja zakończy się po 2024 r.

Lokum Deweloper dysponuje bogatym bankiem ziemi, który pozwala na realizację blisko 12 tys. lokali.

Więcej o Lokum Deweloper

Lokum Deweloper S.A. prowadzi działalność w sektorze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Grupa koncentruje swoją działalność głównie na wrocławskim rynku nieruchomości.

Więcej informacji: www.lokum-deweloper.pl lub na twitter.com/LokumDeweloper