Lokum Deweloper prezentuje wyniki sprzedaży za 2022 r.

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i Krakowie, w 2022 r. zawarł 435 umów deweloperskich i przedwstępnych, odnotowując spadek sprzedaży o 42% w stosunku do 2021 r. W ciągu minionego roku deweloper przekazał klientom 727 lokali (+28% r/r).

W samym IV kwartale 2022 r. Grupa Lokum Deweloper zakontraktowała 155 lokali: 82 w Krakowie i 73 we Wrocławiu, czyli o 30% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Dodatkowo wg stanu na koniec roku umowami rezerwacyjnymi objętych było 25 mieszkań (-58% r/r). Od października do grudnia 2022 r. deweloper wydał klucze do 453 lokali (+138% r/r). Większość z nich pochodziła z wrocławskich osiedli Lokum Porto i Lokum Verde oraz etapu IIIa krakowskiej inwestycji Lokum Vista.

Rok 2022 był bardzo trudny dla potencjalnych nabywców mieszkań. Wysokie stopy procentowe i rygorystyczne kryteria badania zdolności kredytowej uniemożliwiły większości z nich uzyskanie kredytów hipotecznych. Dziś mieszkania dostępne są jedynie dla osób dysponujących gotówką lub o bardzo wysokich dochodach. Nie dziwi więc fakt, że sprzedaż mieszkań mocno spadła. W naszym przypadku było to aż o 42% r/r. W 2022 r. uruchomiliśmy budowę niespełna 150 mieszkań, podczas gdy w 2021 r. było to blisko 1000 szt. Nowy rok otwieramy z jeszcze stosunkowo atrakcyjną ofertą dla klientów. Połowę jej stanowią mieszkania gotowe, a drugą takie, które ukończymy w ciągu 2-3 kwartałów. Naturalnie, będzie ona z każdym miesiącem coraz skromniejsza. Pomimo posiadania bogatego banku ziemi i kilku pozwoleń na budowę nie planujemy w tym roku uruchamiania nowych inwestycji. Wysokie koszty finansowe uniemożliwiają dziś budowę mieszkań „na zapas”, gdy grono kupujących jest zbyt wąskie, zaś koszty realizacji przekraczają ceny mieszkań oczekiwane przez klientów. Mamy nadzieję, że wraz ze spadkiem inflacji i stóp procentowych, sytuacja finansowa klientów poprawi się na tyle, by mogli oni uzyskiwać kredyty wystarczające na zakup mieszkań, co umożliwi start nowych inwestycji – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

W 2022 r. Grupa poszerzała ofertę o kolejne etapy inwestycji Lokum Porto i Lokum Verde we Wrocławiu oraz Lokum Vista i Lokum Salsa w Krakowie. Na koniec 2022 roku deweloper miał w ofercie łącznie 772 lokale.

W minionym roku Lokum Deweloper zakończył realizację inwestycji Lokum Monte w podwrocławskiej Sobótce oraz Lokum Salsa w Krakowie. Pozwolenie na użytkowanie otrzymały też etapy I-III osiedla Lokum Porto, etapy I-II inwestycji Lokum Verde oraz etap IIIa osiedla Lokum Vista. Na koniec grudnia deweloper posiadał w budowie 696 lokali.

Grupa Lokum Deweloper dysponuje rozbudowanym bankiem ziemi we Wrocławiu i Krakowie, którego łączna powierzchnia wynosi około 80 ha, co pozwala deweloperowi planować realizację kolejnych 14 tys. lokali.

Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/LokumDeweloper

Więcej o Lokum Deweloper

Lokum Deweloper S.A. prowadzi działalność w sektorze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Grupa koncentruje swoją działalność na rynku wrocławskim i krakowskim.

Więcej informacji: www.lokum-deweloper.pl lub na twitter.com/LokumDeweloper