Lafarge i Geocycle promują ideę zrównoważonego rozwoju  w konkursie „Eco Mural

  • Na ścianie Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Cementowni Kujawy powstanie ekologiczny mural, którego projekt zostanie wybrany w drodze konkursowej.
  • Mural wykonany zostanie specjalnymi fotokatalitycznymi farbami, które wyłapują zanieczyszczenia z powietrza.
  • Konkurs „Eco Mural” ma na celu edukację proekologiczną oraz zachęcanie do działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi.
  • Organizatorami konkursu są Lafarge i Geocycle, firmy mające duże doświadczenie w inicjatywach i projektach proekologicznych.

Lafarge, lider w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych o niskim śladzie węglowym oraz spółka-córka, Geocycle, odgrywająca kluczową rolę we wprowadzeniu modelu GOZ w firmie, łączą siły i organizują konkurs „Eco Mural”. Kreatywny projekt ma za zadanie w nieszablonowy sposób poruszać zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju firm oraz szeroko pojętej dbałości o środowisko. Do udziału zaproszeni są studenci i absolwenci uczelni artystycznych, a także członkowie różnych organizacji o charakterze artystycznym, działające w województwie kujawsko-pomorskim. Rejestracja uczestników trwa od 26 lipca do 20 sierpnia 2022 roku.

 Obecnie branża cementowa należy do najbardziej zaawansowanych jeśli chodzi o gospodarkę obiegu zamkniętego i recykling. Dzięki takim firmom jak Geocycle i Lafarge odpady, których recykling jest niemożliwy, są używane jako paliwa alternatywne do produkcji energii zasilającej instalacje do produkcji cementu. W ten sposób domykamy obieg odpadów, które gdyby nie trafiły do naszych zakładów, znalazłyby się na składowiskach odpadów. – mówi Monika Michalska, Kierowniczka Działu Handlowego w Geocycle i główna pomysłodawczyni konkursu. Poprzez koncepcję Eco Muralu chcemy zachęcać Polaków, w tym młode pokolenie, do zainteresowania się już funkcjonującymi rozwiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także zainspirować do szukania innowacji w tej dziedzinie. Dlatego Eco Mural ma łączyć w sobie ekologiczną treść i formę – przesłanie oraz zastosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów. Jest to pewnego rodzaju odbicie polityki naszych firm, które dowodzą, że przemysł może funkcjonować w zgodzie ze środowiskiem naturalnym”.

Zwycięski mural ozdobi jedną ze ścian Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych na terytorium Cementowni Kujawy w Bielawach. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy, gdyż rolą zakładu jest zaopatrywanie cementowni w paliwa alternatywne, pozyskiwane głównie z tworzyw sztucznych, które nie nadają się do recyklingu. Często są to pozostałości z procesów produkcyjnych różnych branż przemysłowych takich jak motoryzacyjna, papiernicza, produkcja żywności, opakowań czy mebli. Takie zastosowanie odpadów, pozwala dodatkowo wyeliminować węgiel w procesach produkcyjnych i zmniejszyć emisję CO2. Dlatego powstanie Ekomurala w tym miejscu idealnie wpisuje się w strategię firmy związaną z dekarbonizacją przemysłu, a wykorzystanie w projekcie ekologicznych materiałów, typu farby fotokatalityczne, podkreśla ekologiczny wymiar przedsięwzięcia. Każdy metr kwadratowy pomalowanej powierzchni zredukuje ok. 0,44 g szkodliwych tlenków azotu (NO X).

„Fakt, że dzieło dotyczące idei zrównoważonego rozwoju ozdobi właśnie nasz zakład jest symboliczny. Jest on jednym z największych obiektów w Europie realizujących koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego. Działalność naszego zakładu jest szczególnie ważna dla regionu, gdyż Cementownia Kujawy wykorzystuje odpady zarówno te komunalne jak i odpady z innych gałęzi przemysłu dając im drugie życie i produkując przy tym niskoemisyjne cementy na bazie materiałów z recyklingu. Wierzymy, że konkurs Eco Mural będzie wsparciem dla lokalnych twórców, zwłaszcza tych zainteresowanych ideami zrównoważonego rozwoju i pomoże wyłonić nowe talenty na terenie naszego województwa”. – mówi Marek Michalski, Dyrektor Cementowni Kujawy.

Projekt zostanie wybrany do dnia 2 września 2022 roku. Autorowi, oprócz możliwości zaprezentowania zrealizowanego projektu, przysługuje również nagroda materialna w wysokości 5 tys. zł. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na dedykowanej stronie internetowej oraz na Social Mediach organizatora. Więcej o konkursie można przeczytać na stronie konkursu: www.projektmural.pl.

 

***

O Lafarge w Polsce

Lafarge jest światowym liderem w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych. 

Tworzymy przyjazne dla środowiska produkty i rozwiązania, takie jak: ECOPact – beton o prawie 50% mniejszym śladzie węglowym niż standardowy beton towarowy, zielone cementy o 30-50% mniejszym śladzie węglowym niż czysty cement portlandzki CEM I i wiele innych. Do ich produkcji wykorzystujemy materiały i surowce z recyklingu.

Lafarge w Polsce jest częścią globalnej Grupy Holcim – zatrudniającej ok. 70 tys. osób w 70 krajach w czterech segmentach: Cement, Beton, Kruszywa oraz Rozwiązania i Produkty. Holcim wspiera tworzenie bardziej zrównoważonych i ekologicznych miast, powstaniu inteligentnej infrastruktury i poprawie standardów życia na całym świecie.

Więcej informacji na stronie: www.lafarge.pl; www.holcim.com

O Geocycle 

Geocycle wspiera cele zrównoważonego rozwoju grupy Holcim (w tym Lafarge) i podejmuje wyzwania w zakresie gospodarowania odpadami. Zagospodarowuje, unieszkodliwia i odzyskuje odpady zarówno na rynkach lokalnych jak i globalnych. Misją Geocycle jest redukcja emisji CO2 z produkcji cementowej i maksymalizacja udziału paliw alternatywnych w strumieniu energetycznym, zasilającym wszystkie cementownie Grupy na świecie.

Więcej informacji na stronie: www.geocycle.com

Odsłony: 148