Kształtki ThermaSmart PRO – doskonała izolacja trudno dostępnych miejsc

Podczas gdy zabezpieczanie prostych oraz ciągłych instalacji jest stosunkowo proste, montaż izolacji może być utrudniony w miejscach kolan i trójników. Z pomocą przychodzą elementy prefabrykowane ThermaSmart PRO od Thermaflex, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu efektywnej izolacji w trudno dostępnych miejscach.

Izolacja instalacji na ogół nie sprawia instalatorom większych problemów. Kłopoty pojawiają się dopiero wtedy, gdy przychodzi nam zaizolować miejsca, w których występują łuki oraz łączenia z innymi rurami. Pozostawienie newralgicznych miejsc bez otuliny lub założenie jej w sposób prowizoryczny sprawia, że ubytki w izolacji ostatecznie skutkują stratami energii. W celu usprawnienia prac montażowych oraz zapewnienia skutecznej, szczelnej i estetycznej izolacji, Thermaflex stworzył gotowe kształtki w postaci kolanek  i trójników ThermaSmart PRO, zapewniające doskonałe właściwości izolacyjne nawet w najbardziej niedostępnych miejscach.

Kształtna otulina

 Gotowe kształtki izolacyjne w postaci kolanek i trójników z oferty firmy Thermaflex znajdują zastosowanie w instalacjach grzewczych, sanitarnych, chłodniczych, wentylacyjnych, a także klimatyzacyjnych. Dzięki nim, prace montażowe zajmują ponad 70% mniej czasu. Oprócz odpowiedniego kształtu dopasowanego do rozgałęzień czy łuków, zarówno kolanka, jak i trójniki posiadają wygodne rozcięcie, dzięki któremu umieszczenie ich w newralgicznym miejscu nie sprawia problemu. Zastosowanie kształtek ThermaSmart PRO pozwala zredukować ilość mostków termicznych w powłoce izolacyjnej, w konsekwencji zaś minimalizuje koszty eksploatacji całego systemu. 

Moc zalet w kształcie kolan i trójników

Kolanka i trójniki ThermaSmart PRO wykonane są z wysokiej jakości pianki poliolefinowej o strukturze zamknięto komórkowej, co minimalizuje straty energii i zapobiega dyfuzji pary. Ich elastyczność umożliwia szybki i prosty montaż, tworząc przy tym niezawodną izolację, nawet w rozgałęzieniach. Kształtki izolacyjne Thermaflex posiadają wysoką odporność mechaniczną oraz doskonały współczynnik Lambda: 0,038 W/mK przy 40°C 0,034 W/mK przy 0°C. Dzięki temu – wraz z otulinami ThermaSmart PRO – ograniczają straty energii cieplnej i zwiększają efektywność instalacji grzewczych. Z uwagi na zamkniętą strukturę komórek i opór działaniom wilgoci, izolacja nie zmienia swoich parametrów izolacyjnych w czasie. Odporność na dyfuzję pary wodnej i polepszona elastyczność, przy jednoczesnej trwałości materiału, pozwala na skuteczne zabezpieczenie instalacji grzewczych, chłodniczych i sanitarnych – nawet w newralgicznych miejscach.

W stronę ekologii

Kształtki ThermaSmart PRO to izolacje techniczne z Certyfikatem „Cradle to Cradle”, posiadające Środowiskową Deklarację Produktu (EPD). Są one produkowane zgodnie z rozporządzeniem REACH, bez substancji (H)CFC oraz lotnych związków organicznych. Zarówno izolacja pozostała po montażu, jak i po okresie eksploatacji, może być w 100% recyklowana i zwrócona do ponownej produkcji, a cały system ThermaSmart PRO jest odpowiedzią na potrzeby związane z wymaganiami LEED i BREEM. 

Kształtki ThermaSmart PRO od Thermaflex posiadają także klasę ogniową BL-s1;d0, spełniając tym samym wymagania techniczne i prawne w zakresie nierozprzestrzeniania ognia na instalacjach. Cały system z europejską klasą palności „B” klasyfikuje się jako materiał niezapalny i nierozprzestrzeniający ognia. W razie pożaru, otuliny, jak i kształtki ThermaSmart PRO, wydzielają minimalną ilość nietoksycznego dymu oraz nie tworzą płonących kropel przy spalaniu (d0), minimalizując rozprzestrzenianie się płomienia.

Kolana i trójniki ThermaSmart PRO zapewniają szybkie i profesjonalne rezultaty na zgięciach rur, rozgałęźnikach i w innych miejscach, w których montaż izolacji jest utrudniony. Prefabrykowane elementy, stworzone w celu zapewniania prostego i wydajnego montażu, eliminują mostki cieplne, aby gwarantować maksymalną wydajność systemu przy minimalnych kosztach. Zapewniają także estetyczne wykończenie izolowanej instalacji, co jest szczególnie istotne wtedy, gdy instalacja jest widoczna.

Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. to międzynarodowa firma założona w 1976 roku w Holandii. Gwarantuje inteligentne i trwałe rozwiązania dla dystrybucji ogrzewania, chłodnictwa oraz wody pitnej. W Polsce firma obecna jest od 1992 roku, zapewniając rozwiązania na bazie poliolefin dla branży instalacyjnej. Współtworzy rozwiązania ograniczające straty energii cieplnej oraz zwiększające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Znana jest dzisiaj  z wielu zrealizowanych projektów, blisko współpracując ze swoimi partnerami nad rozwojem innowacji, stawiając czoła aktualnym i przyszłym wyzwaniom.