Kompleksowe Deklaracje Środowiskowe Produktu dla systemów zaprasowywanych Viega

Zrównoważone budownictwo w istotny sposób przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Kluczowe w tym kontekście są oszczędzające zasoby materiały budowlane i instalacyjne, takie jak systemy złączek zaprasowywanych Viega, dla których opracowano już Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD). Można je łatwo pobrać ze strony internetowej w formie plików PDF. Deklaracje systemów zaprasowywanych Viega spełniają rygorystyczne kryteria typu III i będą sukcesywnie wdrażane również dla innych obszarów produktowych.

Deklaracja środowiskowa wyrobów budowlanych (EPD) dostarcza znormalizowanych informacji na temat ich wpływu na środowisko, w tym zużycia energii, czy emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Ma to na celu uczynienie produktów o tej samej funkcji, oferowanych przez różne firmy, porównywalnymi pod względem kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Przejrzyste i wiarygodne dane w tym zakresie stają się coraz ważniejsze dla architektów i projektantów. Pozwalają ocenić potencjalne zużycie zasobów przez dany budynek w całym jego cyklu życia: Certyfikowane zrównoważone budynki są bardziej energooszczędne w fazie eksploatacji, bardziej elastyczne pod kątem ponownego wykorzystania i bardziej ekologiczne podczas rozbiórki, co przekłada się także na ich konkurencyjność rynkową. Dlatego w wielu przypadkach, rządowe dotacje na inwestycje budowlane bywają uzależnione od spełnienia tych standardów.   

Deklaracje EPD firmy Viega zgodne z kryteriami typu III

Wszystkie EPD dla systemów złączek zaprasowywanych Viega, wykonanych z metalu i tworzywa sztucznego odpowiadają kryteriom przyjętym dla typu III i spełniają standardy ustalone przez wiodące światowe instytucje certyfikujące. Informują one o wpływie produktu na środowisko, od wydobycia surowców i przetworzenia materiałów, przez produkcję i transport, aż po utylizację i ewentualne ponowne wykorzystanie – zgodnie z zasadą “cradle-to-grave” (od kołyski po grób). Metodologia ta została zdefiniowana w normach ISO 14025 i EN 15804 i zastosowana do oceny systemów zaprasowywanych Viega przez niezależny instytut ift Rosenheim. Ten najbardziej kompleksowy bilans cyklu życia produktu jest coraz częściej wymagany przez wiodące instytucje certyfikujące budynki, takie jak Niemiecka Rada Zrównoważonego Budownictwa (DGNB).

Cel: neutralność klimatyczna do 2035 roku

Od kilkudziesięciu lat Viega rozwija kompetencje w zakresie zrównoważonego wykorzystania wody pitnej w instalacjach wewnętrznych oraz efektywności energetycznej systemów ogrzewania i chłodzenia. Dotyczy to wszystkich aspektów działania przedsiębiorstwa. Firma nie tylko dąży do projektowania produktów zgodnych z koncepcją zrównoważonej eksploatacji budynków, ale pracuje też nad tym, aby same procesy produkcyjne były jak najbardziej zasobooszczędne. Nadrzędnym celem jest osiągniecie neutralności klimatycznej do 2035 roku.

Aktualne deklaracje EPD dla systemów zaprasowywanych Profipress (miedź), Sanpress (brąz), Sanpress Inox i Temponox (stal nierdzewna), Megapress (stal grubościenna) oraz Prestabo (stal ocynkowana zewnętrznie) można pobrać ze strony internetowej Viega. Analogiczne dokumenty dla systemów podtynkowych (Prevista) oraz odpływów i syfonów są obecnie w przygotowaniu.

Deklaracje EPD dla systemów zaprasowywanych Viega uwzględniają różne kryteria oceny pod kątem zrównoważonego produktu, takie jak efektywne wykorzystanie materiałów i zużycie zasobów w eksploatacji budynku. System Sanpress Inox wykonany ze stali nierdzewnej doskonale nadaje się do projektowania przyjaznych dla środowiska instalacji wody użytkowej.

Informacje o firmie

Viega jest ekspertem w dziedzinie rozwiązań systemowych, zapewniających najwyższą jakość wody użytkowej i jednym ze światowych liderów rynku technologii instalacyjnych. To przedsiębiorstwo rodzinne, dla którego absolutny priorytet stanowi jakość oferowanych produktów. Firma Viega ma ponad 125 lat doświadczenia w branży instalacyjnej i zatrudnia obecnie ponad 5000 pracowników na całym świecie. Główne kompetencje firmy to technologie związane z poprawą poziomu higieny wody użytkowej, efektywności energetycznej oraz komfortu i bezpieczeństwa w budynkach. W dziesięciu lokalizacjach na całym świecie Grupa Viega rozwija i wytwarza ponad 17 000 produktów.