Kolejny krok na drodze do połączenia biznesu mieszkaniowego Grupy Echo-Archicom

Trwa proces konsolidacji biznesu mieszkaniowego Echo Investment i spółki Archicom, który zaowocuje powstaniem ogólnopolskiego dewelopera z większym potencjałem wzrostu, synergiami i szerszą rozpoznawalnością na rynku. Zgodnie z zawartym w kwietniu 2023 r. porozumieniem, w zamian za wniesienie aportem biznesu mieszkaniowego Echo Investment zawierającego m.in. mieszkaniowe projekty deweloperskie , zespół pracowników oraz bank ziemi, Echo obejmie nowe akcje w kapitale zakładowym Archicom.  W opublikowanym Sprawozdaniu Zarządu, Archicom przedstawił oszacowaną przez niezależnego biegłego wartość aportu, która opiewa na blisko 830 mln zł.

Wnoszone do Archicom aktywa będą stanowiły istotne wzmocnienie spółki, zarówno pod względem zwiększenia zasobów organizacyjnych i powiększenia majątku, jak i poprawy pozycji konkurencyjnej oraz rozwoju potencjału ludzkiego. Transakcja istotnie poszerzy geograficznie i produktowo biznes spółki Archicom, której działalność skoncentrowana była dotychczas na rynku wrocławskim, gdzie zajmuje wiodącą pozycję. Po zmianie Archicom będzie obecny także w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i w Łodzi. W efekcie powstanie ogólnopolski deweloper o silnej pozycji i wysokim potencjale dalszego rozwoju.

Zgodnie z uzyskaną wyceną, rynkowa wartość aportu wnoszonego przez Echo Investment wynosi blisko 830 mln złotych, natomiast proponowana cena emisyjna po której Echo Investment ma objąć akcje nowej emisji Archicom, została określona na poziomie 36,34 złotych za jedną akcję, w oparciu o wycenę Archicom, wykonaną zgodnie takim samymi zasadami jakie zostały zastosowane do wyceny aportu.

Polski rynek mieszkaniowy pozostaje fundamentalnie bardzo atrakcyjny i naszą ambicją jest jak najlepsze wykorzystanie jego potencjału. Ekspansja geograficzna była jednym z naszych celów biznesowych – rozpoczęliśmy ją, kupując na  potrzeby naszych przyszłych projektów działki w Poznaniu, Warszawie czy Krakowie. Dzięki przejęciu biznesu mieszkaniowego Echo Investment „wrzucimy wyższy bieg” w rozwoju, skokowo rozbudowując bank ziemi, struktury i zwiększając rozpoznawalność poprzez obecność na najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych rynkach w Polsce. Oprócz gruntów w atrakcyjnych pod względem potencjału sprzedaży miastach, w naszej działalności niezwykle istotna jest też sprawna organizacja realizująca i komercjalizująca projekty. Stworzenie takiej struktury od zera jest czasochłonne i wiąże się z wysokimi kosztami, a efekty są odroczone w czasie. W realizowanym obecnie scenariuszu ograniczamy te ryzyka, a pozytywne efekty uzyskujemy od razu. Po transakcji, Archicom z pozycji silnego, lecz lokalnego dewelopera wrocławskiego, awansuje do grona największych ogólnopolskich deweloperów, z ambicjami objęcia w niedługim czasie pozycji jednego z liderów.” mówi Waldemar Olbryk, prezes Archicom.

W zamian za wniesienie aportu, Echo Investment ma objąć 22.825.700 nowych akcji Archicom w cenie emisyjnej 36,34 złotych, osiągając udział w kapitale Archicom na poziomie 89,30 % . Zgodnie ze standardową metodologią i dla zapewnienia pełnej porównywalności, wycena aportu i określenie ceny emisyjnej  zostały dokonane w oparciu o wyceny sporządzone przez niezależnego biegłego dwiema metodami: dochodową – zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metodą rynkową, bazującą na analizie porównawczej obejmującej porównywalne spółki notowane na GPW.

Konsolidacja biznesu mieszkaniowego zapewni spółce Archicom ogólnopolską skalę z większym potencjałem wzrostu, synergiami i szerszą rozpoznawalnością. Taka kumulacja specjalistów, aktywów i know-how zwiększy możliwości operacyjne i pozwoli dostarczać jeszcze lepsze projekty dla naszych klientów. Intencją grupy Echo Investment jest, by Archicom rozwijał się nie tylko organicznie, ale także z wykorzystaniem możliwości rynku kapitałowego. Co więcej, pozycja ogólnopolskiego lidera sektora mieszkaniowego przełoży się na większe zainteresowanie akcjami spółki i zwiększy ich płynność, co powinno prowadzić do zbliżenia kursu rynkowego do wartości fundamentalnej ” mówi Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment.

Zmiana uporządkuje strukturę Grupy Echo Investment, w której Archicom stanie się filarem mieszkaniowym, a Echo Investment będzie dalej wzmacniało swoją pozycję w sektorze nieruchomości komercyjnych i mieszkań na wynajem, a także przez tworzenie wielofunkcyjnych projektów ‘destinations’, jak Browary Warszawskie czy Towarowa 22.