InVento FRE od Synthos ekologiczną alternatywą 
w termoizolacji

InVento FRE, produkt oferowany przez Synthos, jest ekologiczną propozycją dla branży budowlanej. Powstaje z materiałów pochodzących w co najmniej 20 proc. z recyklingu i nadaje się do późniejszego odzysku. Jego produkcja jest bezodpadowa. Pojawienie się InVento FRE w ofercie firmy chemicznej wpisuje się w realizację jej strategii zrównoważonego rozwoju Evergreen, która zakłada m.in. wykorzystanie w większym stopniu surowców BIO oraz pochodzących
z recyklingu.

Skuteczność termoizolacyjna InVento FRE jest większa o 25 proc. w porównaniu z tradycyjnymi płytami styropianowymi.

– Nasz innowacyjny i ekologiczny produkt stworzyliśmy z myślą o  branży budowlanej. Podczas jego wytwarzania wykorzystujemy surowce pochodzące
z odzysku, a produkcja jest w pełni bezodpadowa.
Nie bez znaczenia jest fakt, że wyroby wykonane w technologii InVento nadają się do pełnego recyklingu – informuje Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu Synthos S.A.   To doskonały produkt dla termoizolacji. Na bazie tego surowca, możliwe jest wyprodukowanie jeszcze cieńszych płyt termoizolacyjnych przy zachowaniu tego samego poziomu współczynnika przewodzenia ciepła Lambda (λ).

Synthos wytwarza InVento FRE w najnowocześniejszej instalacji w Europie. Wykorzystywany w produkcji unikatowy ekologiczny dodatek geopolimerowy obniża współczynnik przewodzenia ciepła. Kompozycja składników geopolimeru – surowców mineralnych i węglowych – wykorzystuje zjawisko blokowania promieniowania podczerwonego.

– Jest to istotne we współczesnym budownictwie, gdyż pozwala ograniczyć straty ciepła oraz osiągnąć stabilność parametrów użytkowych płyt termoizolacyjnych. Geopolimer jako hybryda mineralna i węglowa, dzięki przestrzennej strukturze polimerowej blokuje promieniowanie podczerwone i zwiększa termoizolacyjności płyt styropianowych nawet o 10 proc. w stosunku do innych szarych płyt – mówi Marcin Cebulski, Kierownik Produktu, BU Materiały Izolacyjne w Synthos.

Produkcja ekologicznego wyrobu jest dla Synthosa również wyzwaniem logistycznym. Priorytetem stało się zbudowanie kanałów dostaw odpadów postkonsumenckich.

– Założyliśmy, że w 2025 roku produkcja InVento będzie oparta w 30 proc. o recyklat konsumencki, czyli odpady zebrane na rynku. Aby zrealizować to założenie, koncentrujemy się na stworzeniu mechanizmów pozyskania surowca. Odpady muszą też być odpowiednio czyste, właściwie posortowane i przygotowane – wylicza Sylwester Jachna, Dyrektor Zarządzający Środowiskiem, Jakością
i Bezpieczeństwem Pracy w Synthos.

Synthos zakontraktował recyklaty i odpady postkonsumenckie m.in. u kilku europejskich dostawców. Materiały pochodzące od korzystających ze styropianu producentów sprzętu RTV, AGD, opakowań na żywność w całości są wykorzystywane w produkcji gotowego produktu InVento FRE. Surowiec jest dostarczany najczęściej w postaci skompaktowanego styropianu. Potem należy przetworzyć go do postaci, którą wykorzysta się w produkcji.

Inne źródło dostaw zapewnia współpraca z firmami pozyskującymi odpady z rynku
i przetwarzającymi je samodzielnie do formy regranulatu, który nadaje się do bezpośredniego zastosowania w produkcji.

Producent dysponuje certyfikatami niezależnej firmy BureauVeritas poświadczającymi zgodność i jakość procesu produkcyjnego oraz zgodność
z europejskim standardem ISCC+, który obejmuje zbieranie odpadów, ich składowanie, przetwarzanie recyklatu, jak również potwierdza wysoką jakość procesu produkcyjnego i zawartość wkładu z recyklingu w końcowym wyrobie.

– Staramy się dozować coraz więcej recyklatów do produktu, badamy wyrób końcowy aby zapewnić jego najwyższą jakość i powtarzalność, analizujemy sytuację na rynku, sprawdzamy, jak on funkcjonuje u naszych klientów. InVento FRE
z Synthos jest ekologiczną alternatywą w termoizolacji i będzie cieszył się coraz większym zainteresowaniem
– podsumowuje Marcin Cebulski.