Elemental Holding z inwestycją kapitałową o wartości 290 mln USD przy udziale PFR, EBOR oraz IFC

Elemental Holding, wywodząca się z Polski globalna grupa zajmująca się recyklingiem i urban miningiem, z siedzibą w Luksemburgu, pomyślnie przeprowadziła prywatną ofertę akcji o wartości 290 mln USD od grupy międzynarodowych instytucji finansowych: Międzynarodowej Korporacji Finansowej („IFC”), Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”).

Prywatna oferta akcji jest dla spółki ważnym krokiem w kierunku zabezpieczenia ponad 500 mln USD kapitału na rozwój, w tym zobowiązań w zakresie finansowania projektów i dotacji z Unii Europejskiej. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na finansowanie projektów organicznego rozwoju firmy, przyspieszenie jej globalnej strategii przejęć i zabezpieczenie finansowania ogólnych celów korporacyjnych.

Dzięki naszemu dużemu udziałowi w rynku recyklingu metali i atrakcyjnemu planowi wzrostu, Elemental Holding ma wyjątkową pozycję, aby czerpać korzyści z globalnych megatrendów dekarbonizacji, takich jak: zwiększony nacisk na gospodarkę o obiegu zamkniętym i recykling, zwiększanie udziału pojazdów elektrycznych oraz potrzebę budowania lokalnych łańcuchów dostaw krytycznych pierwiastków. Cieszymy się, że możemy współpracować z wiodącymi globalnymi instytucjami finansowymi, takimi jak IFC, EBOR i PFR, które odegrają kluczową rolę w realizacji globalnej strategii rozwoju naszej firmy – powiedział Paweł Jarski, CEO Elemental Holding  Chciałbym również podziękować Przemkowi Krychowi z Cornerstone Investment Management za dostrzeżenie potencjału w naszej Grupie i jego wsparcie jako inwestora w Elemental Holding dodał Paweł Jarski

Organiczne projekty rozwojowe spółki obejmują budowę najnowocześniejszego zakładu produkcyjnego w południowej Polsce, który ma zająć wiodącą pozycję w europejskim recyklingu akumulatorów litowo-jonowych i odzysku metali PGM ze zużytych katalizatorów samochodowych. W skład obiektu wejdzie rafineria PGM oraz innowacyjny zakład odzysku litu, kobaltu i niklu. Zakład będzie produkował metale wtórne i inne materiały, które można ponownie wykorzystać jako surowce do nowych baterii lub do innych zastosowań, zapewniając podstawową usługę w łańcuchu wartości akumulatorów litowo-jonowych. Akumulatory te są podstawowym elementem pojazdów elektrycznych, które w przyszłości wraz z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej mają zastąpić samochody napędzane benzyną i olejem napędowym. W obiekcie zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne o mocy do 37 MW i magazynach energii elektrycznej, które zaspokoją około 40 procent zapotrzebowania na energię elektryczną. Projekt ograniczy emisje gazów cieplarnianych i wesprze gospodarkę o obiegu zamkniętym w sektorze elektromobilności. Produkcja i wykorzystanie akumulatorów i metali pochodzących z recyklingu może prowadzić do większej redukcji emisji dwutlenku węgla, nawet o 98% w porównaniu z ich pierwotnymi odpowiednikami, oraz do bardziej efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów naturalnych.

Jednocześnie Elemental Holding rozwija innowacyjny zakład recyklingu i rafinacji do przetwarzania koncentratu e-odpadów. Projekt umożliwi niskoemisyjną produkcję wtórnej miedzi, aluminium, żelaza, cyny, złota, srebra i palladu. Placówka będzie zlokalizowana w tym samym miejscu.

Umożliwienie rynkom wschodzącym sprostania rosnącym problemom związanym z gospodarką odpadami i stworzenie podstaw gospodarki o obiegu zamkniętym jest priorytetem dla IFCpowiedział Ary Naïm, Regional Manager IFC na Europę Środkową i Południowo-Wschodnią.Dzięki tej inwestycji wspieramy wiodącą globalną firmę w zmniejszaniu ilości składowanych odpadów i przyczynianiu się do większego zrównoważonego rozwoju poprzez wykazanie potencjału modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym – dodał Ary Naïm.

Udział w ofercie prywatnej Elemental Holding leży u podstaw strategii inwestycyjnej PFR, biorąc pod uwagę polski zasięg spółki oraz fakt, że poprzez swoją działalność Elemental Holding zapewnia dostawy metali, które są kluczowe dla przyszłego wzrostu polskiej gospodarki. Dla naszego Funduszu jest to kontynuacja długoterminowego zaangażowania w spółkę i cieszymy się, że plany rozwoju się materializują i pojawiają się nowi inwestorzypowiedział Paweł Borys, Prezes PFR. – Ponadto transakcja ta wspiera nasze rosnące zaangażowanie w zielone inwestycje, które obejmują wspieranie obszarów takich jak energia odnawialna, efektywność energetyczna i ogólne przejście przedsiębiorstw na modele bardziej przyjazne dla środowiska – dodał Paweł Borys.

– Projekt pokazuje zaangażowanie EBOR w zieloną gospodarkę w przemyśle. W Polsce 80% naszych ubiegłorocznych inwestycji wspierało transformację niskoemisyjną. Nasza inwestycja kapitałowa w Elemental Holding pozwoli nowemu zakładowi wprowadzić fotowoltaikę do tradycyjnie wysokoemisyjnego sektora produkcyjnego i będzie wspierać recykling e-odpadów, który jest kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju zasobówpowiedział Frederic Lucenet, Dyrektor Zespołu Produkcji i Usług w EBOR.

***

Elemental Holding

Założona w 2010 r. firma jest globalnym przedsiębiorstwem zajmującym się recyklingiem, które koncentruje się na pozyskiwaniu palladu, platyny i rodu („metale PGM”) ze zużytych katalizatorów samochodowych („SAC”) oraz koncentratu złota, srebra i miedzi ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, płytek drukowanych ( „PCB”) oraz złomu metali nieżelaznych. Elemental Holding ma obecnie 55 spółek zależnych w 35 krajach, posiadających ponad 50 zakładów zbierania i przetwarzania, z których 30 znajduje się w całej Europie, a reszta poza Europą (w USA, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Malezji). Elemental zatrudnia ponad 1100 osób na całym świecie. Więcej informacji na stronie www.elemental.biz

IFC

Członek Grupy Banku Światowego. Jest największą globalną instytucją rozwojową skoncentrowaną na sektorze prywatnym na rynkach wschodzących. IFC działa w ponad 100 krajach, wykorzystując swój kapitał, wiedzę i wpływy, aby tworzyć rynki i możliwości w krajach rozwijających się. W ubiegłym roku podatkowym (2022) IFC zainwestował rekordową kwotę 32.8 mld USD w prywatne firmy i instytucje finansowe w krajach rozwijających się, wykorzystując siłę sektora prywatnego, aby położyć kres skrajnemu ubóstwu i zwiększyć wspólny dobrobyt, gdy gospodarki zmagają się ze skutkami globalnych kryzysów złożonych. Więcej informacji na stronie www.ifc.org

EBOR

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju promuje rozwój zrównoważonych, kierowanych przez sektor prywatny gospodarek w Europie Środkowej i Wschodniej, Azji Środkowej i Afryce Północnej. Bank pomaga im sprostać wyzwaniom XXI w. i udziela wsparcia w celu poprawy życia i środowiska ich obywateli. Przejście na zieloną gospodarkę jest głównym celem EBOR. EBOR jest własnością 71 rządów akcjonariuszy, Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Więcej informacji na stronie www.ebrd.com

PFR

Polski Fundusz Rozwoju jest grupą finansową, która oferuje instrumenty wspierające rozwój firm, samorządów i osób prywatnych oraz inwestuje w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. Misją PFR jako polskiej instytucji finansowej jest realizacja programów zwiększających długoterminowy potencjał inwestycyjny i gospodarczy oraz wspierających wyrównywanie szans i ochronę środowiska. Więcej informacji na stronie www.pfr.pl

Doradca

Morgan Stanley & Co. International plc  działa jako doradca finansowy Elemental Holding i nikogo innego. Morgan Stanley jest autoryzowany przez Prudential Regulation Authority (“PRA”) i regulowany przez Financial Conduct Authority i PRA. W związku z tym dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy i agenci Morgan Stanley i jej podmiotów stowarzyszonych nie będą uznawać żadnej innej osoby za swojego klienta, ani też Morgan Stanley nie będzie odpowiedzialny wobec kogokolwiek innego niż Elemental za zapewnienie ochrony przyznanej swoim klientom lub za udzielanie porad w związku ze sprawami opisanymi w niniejszym ogłoszeniu lub jakąkolwiek sprawą, o której mowa w niniejszym ogłoszeniu.