Działania Ceramiki Paradyż wyróżnione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Coroczny raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju. W ubiegłym roku Ceramika Paradyż jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo podejmowała wiele działań w tym zakresie. Ostatecznie do zestawienia zgłoszono 5 działań, które zostały opublikowane w raporcie.

W 2022 r. Ceramika Paradyż realizowała przedsięwzięcia, które są przykładami w jaki sposób można skutecznie budować strategię oraz podejmować konkretne działania uwzględniając interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu postanowili wyróżnić dobre praktyki firmy realizowane w 3 obszarach: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej (Biblioteczka Inspiracji Paradyż oraz Klasy patronackie), środowisko (Wymiana linii technologicznej oraz Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej), a także praktyk z zakresu pracy (Bezpłatne badania USG dla pracowników).

Premiera raportu FOB odbyła się 17 kwietnia w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Wydarzeniu towarzyszył m.in. panel dyskusyjny o wyzwaniach i napięciach związanych z realizacją celów środowiskowych i społecznych przez biznes. Jest to przegląd aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W 21. edycji zaprezentowano 1705 działań podjętych przez 272 firmy.

Pełna publikacja znajduje się pod adresem:

https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2023/04/FOB_Raport2022.pdf