Branża farb dekoracyjnych zanotowała straty w 2022 roku

Branża farb dekoracyjnych w 2022 r. zanotowała minimalny spadek. Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych – stanowiących największy segment rynku – zmalała r/r o 3,4%, do 2,32 mld PLN w 2022 r*. W roku 2021 dynamika wynosiła 3,2% na plus. Zmniejszył się także wolumen sprzedanych farb liczony w litrach o – 16,9 % w 2022 r. (w 2021 r. było to -2.3%). Zarówno malejący popyt, jak i wysoka inflacja oraz spadająca siła nabywcza Polaków nie sprzyjały branży. Wyniki powstały na podstawie raportu SellFiK*

Na wyniki branży farb dekoracyjnych w Polsce w roku 2022 wpłynęło kilka nakładających się na siebie negatywnych czynników. Po pierwsze konflikt zbrojny za wschodnią granicą, który implikował kaskadę konsekwencji. Był to wzrost kosztów produkcji wynikający m.in. ze wzrostu kosztów energii czy cen coraz trudniej dostępnych surowców. Przerwane zostały łańcuchy dostaw i pojawiły się inne problemy związane z logistyką. Po drugie sytuacja gospodarcza Polski: rosnąca i utrzymująca się wysoka inflacja powodująca spadek siły nabywczej Polaków. Tym samym wystąpił malejący popyt na produkty dekoracyjne czy wyposażenia wnętrz, a także wzrost kosztów kredytu i załamanie się rynku nieruchomości. Spadek sprzedaży mieszkań był gigantyczny. Należy także pamiętać, że branża wciąż mierzy się jeszcze z konsekwencjami Covid-19. I choć w okresie pandemii sektor zanotował rekordowe zyski, to naturalnym jest, iż musiała nadejść korekta.

Trudno przewidzieć jaki będzie rok 2023. Liczymy na pewne odmrożenie rynku nieruchomości – już widać tego zwiastuny. Być może przyczyni się do tego uruchomienie programu „Pierwsze mieszkanie”. Nie ukrywam, że także środki z KPO m.in. na termomodernizację bardzo pomogłyby w rozwoju branży – mówi Bartłomiej Ślązak – Dyrektor Zarządzający PZPFiK.

Okres

mld PLN

Dynamika

2014

1 985

2015

2 023

+ 1.9 %

2016

2 021

– 0.1 %

2017

2 022

+ 0.1 %

2018

2 135

+ 5.6 %

2019

2 192

+ 4.3 %

2020

2 329

+ 6.2 %

2021

2 403

+ 3.2 %

2022

2 320

– 3.4 %

*Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych w Polsce w latach 2014 – 2022 

– dane szacunkowe PZPFiK

***

*SellFiK to unikalny raport PZPFiK – najlepsze ujęcie sektora farb, prezentujące specjalistyczne dane na temat funkcjonowania rynku. To swoisty autoportret branży, poprzez który PZPFiK dostarcza swoim członkom wiarygodnych informacji, zgodnie z hasłem „Wiedza ułatwia zmiany”. Pełen dostęp do przygotowanych w ramach SellFiK danych otrzymują tylko członkowie PZPFiK. Dzięki temu, firmy zyskują unikalną wiedzę, niezbędną w działalności biznesowej. Panel sprzedażowy – SellFiK prowadzi GfK Polonia na zlecenie PZPFiK.

***

Polski Związek Producentów Farb i Klejów (PZPFiK) jest organizacją branżową zrzeszającą producentów farb, klejów, pian i silikonów, a także dostawców surowców w tym obszarze. PZPFiK reprezentuje branżę w kraju i za granicą, aktywnie wspiera jej rozwój i współpracuje z organami oraz instytucjami państwowymi i europejskimi w zakresie rozwiązań legislacyjnych. Związek inicjuje i wspiera programy oraz działania promujące odpowiedzialny biznes, w tym budowanie postaw proekologicznych, zarówno wśród samych producentów, jak i odbiorców końcowych.

PZPFiK należy do CEPE (Europejska Rada Przemysłu Farb, Farb Drukarskich i Barwników) oraz FEICA (Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Klejów i Uszczelniaczy).

Strona internetowa PZPFiK: pzpfik.pl