Autodesk partnerem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Wspólny cel: cyfryzacja branży budowlanej

W ramach organizacji Autodesk będzie działał na rzecz budowania wiedzy na temat cyfrowego wsparcia procesu inwestycyjnego.

Warszawa, maj 2024 – Autodesk, został partnerem Polskiego Związku Firm Deweloperskich – największej organizacji branży deweloperskiej w Polsce, zaangażowanej w tworzenie najlepszych standardów rynkowych.

Partnerstwo to ma na celu pracę nad upowszechnianiem cyfrowych metod pracy i współpracy w całym procesie projektowania i realizacji inwestycji. Proces ten znacząco przyspieszył w ostatnich latach, ale wciąż jest miejsce na rozwój. Zgodnie z danymi z raportu „BIM, współpraca, zarządzanie informacją w polskim budownictwie”, odsetek firm, które korzystają z BIM wynosi 34 proc., przy czym najwyższy jest wśród architektów i projektantów (41 proc), i odpowiednio niższy w firmach wykonawczych (21 proc.) i wśród inwestorów (37 proc.). W dwóch ostatnich grupach zanotowano znaczący wzrost w ostatnich czterech latach.

fot. Autodesk

Ten sam raport wskazuje, że jedną z głównych barier rozwoju metod pracy opartych o BIM, jest brak świadomości wśród inwestorów. Jednocześnie 70 proc. respondentów ocenia, że BIM obniża koszty w całym procesie powstawania i życia budynku. Drugim obszarem redukcji jest cały proces realizacji budowy. To znaczące pozycje w rachunkach deweloperów.

– Dynamiczne otoczenie ekonomiczne, oczekiwania klientów, a także nowe wyzwania związane z ESG motywują deweloperów do szukania sposobów na optymalizację i przyspieszenie procesu inwestycyjnego. Obecność Autodesk w gronie naszych partnerów oznacza szerszy dostęp do wiedzy o najnowszych metodach i rozwiązaniach z zakresu cyfryzacji, co z pewnością przełoży się na pozycję rynkową zrzeszonych firm – ocenia Grzegorz Kiełpsz, prezes zarządu PZFD.

– Cyfryzacja daje zupełnie nowe możliwości podnoszenia efektywności w całym ekosystemie: architekt – wykonawca – inwestor. Lepsza komunikacja, sprawniejsza współpraca, bardziej świadome podejmowanie decyzji – to elementy, które wpływają na efektywność całego procesu. Jednocześnie cyfryzacja wymaga wypracowania nowego podejścia, nowych metod działania. W tych obszarach chcemy aktywnie wspierać debatę branżową i edukację – mówi Agnieszka Staniewicz, Account Based Marketing Manager Poland, Autodesk.

Opinie deweloperów

Jakub Jeszka, Manager Informacji BIM, Invest Komfort

Z perspektywy firmy deweloperskiej, będącej konkurencyjną na polskim rynku, nie wystarczy dobre realizowanie swoich działań. Dziś konieczny jest rozwój, wyprzedzanie potrzeb klientów. Cyfryzacja, BIM, lepsze wykorzystanie danych, to naturalny kierunek, dający realne korzyści biznesowe.

fot. Autodesk

Nowe metody pracy to pewna rewolucja w stosunkowo konserwatywnym ekosystemie budowlanym. Ich wprowadzenie wymaga przekonania zarówno zarządów, jak i pracowników. Argumentem są nowe możliwości, wynikające chociażby z analizy danych i możliwości wyciągania lepszych wniosków.

Cyfryzacja generuje oszczędności – na poziomie czasu ludzi, wynikające z lepszego i bardziej świadomego projektowania, czy też unikania błędów. Spójrzmy, że choćby kolizje usuwane są już na etapie projektowym. Dużym obszarem jest optymalizacja procesów ogólnobudowlanych, ale też lepsze wykorzystanie zasobów. To przekłada się na biznes.

Zmiany w kierunku cyfryzacji to projekt, który warto dobrze zaplanować. Każda z komórek firmy musi znaleźć korzyści dla siebie, zaangażować się w proces. Warto podejść konsekwentnie, w pełni świadomie zarządzając całym procesem.

Krzysztof Stanisławski, Dyrektor ds. Budżetowania, Murapol Architects Drive S.A.

W organizacjach takich jak Murapol, gdzie równolegle prowadzonych jest wiele inwestycji w różnych fazach, ogromne znaczenie ma standaryzacja. Wdrożenie BIM, zastosowanie cyfrowych procesów zastosowanie cyfrowych procesów zdecydowania ułatwia jej wprowadzenie. Jednocześnie przyspiesza procesy projektowe, szybciej daje informacje o kosztach i większą kontrolę, co pozwala obniżyć ryzyko inwestycyjne.

Widzimy sens w szerokim wykorzystaniu BIM, współpracy w oparciu o jeden cyfrowy model w ramach spółek w grupie. Jesteśmy w trakcie tego procesu. Widzimy postęp na rynku, możliwość wyjścia z modelami na budowę, usprawnienie procesów budowlanych, standaryzację w fazie realizacji inwestycji. Spójna dokumentacja to lepsze zrozumienie pomiędzy wykonawcą, projektantem a kierownikiem budowy. Przyspiesza proces budowy, ponieważ wiele kolizji usuwanych jest na etapie projektowania.

Oceniam, że BIM, cyfryzacja metod pracy ma duże znaczenie, szczególnie w przypadku działania na dużą skalę. Wdrożenie warto poprzedzić przyjrzeniem się procesom w organizacji, tak aby cyfryzację wykorzystać do ich usprawnienia. Na każdym etapie ustalać cele i określać oczekiwane efekty dla biznesu.

Informacje o PZFD

Polski Związek Firm Deweloperskich jest największą i najbardziej wpływową organizacją branży deweloperskiej, która od 2002 roku lat reprezentuje interesy firm deweloperskich w Polsce i Unii Europejskiej. Podejmuje działania na rzecz tworzenia dobrego prawa, polepszania warunków inwestowania na rynku nieruchomości, rozwoju zawodowego pracowników firm członkowskich oraz poprawy wizerunku branży. Zrzesza ponad 300 firm z całego kraju, reprezentując cały przekrój rynku – zarówno małe firmy rodzinne, jak i międzynarodowe korporacje, obejmując rynek mieszkaniowy i komercyjny. Jest członkiem Build Europe, organizacji reprezentującej interesy rynku nieruchomości wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych. Współpracuje stale z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami eksperckimi, prawnikami, finansistami, architektami, urbanistami i szeroko pojętym biznesem, przez co wywiera istotny wpływ na sytuację branży w Polsce.

Informacje o Autodesk

Autodesk zmienia sposób projektowania i tworzenia świata. Technologia Autodesk obejmuje architekturę, inżynierię, budownictwo, projektowanie produktów, produkcję, media i rozrywkę. Umożliwia innowatorom z całego świata wyjście naprzeciw wyzwaniom, niezależnie od ich skali. Od bardziej zielonych budynków, poprzez coraz inteligentniejsze produkty, po produkcję zachwycających hitów kinowych. Oprogramowanie Autodesk pomaga projektować i tworzyć lepszy świat dla wszystkich. Więcej informacji na www.autodesk.pl, www.facebook.com/Autodesk.Poland

#MakeAnything