ART In Energy dla Polregio budowała w Skarżysku Kamiennej

Spółka z Koluszek zakończyła realizację projektu dotyczącego budowy kolejowej sieci trakcyjnej wewnątrz oraz na zewnątrz nowoczesnej hali, obsługi taboru przewoźnika kolejowego spółki Polregio. Całość zlokalizowana jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w Skarżysku-Kamiennej.

Pracownicy spółki ART In Energy rozpoczęli prace wiosną 2022 r. od demontażu istniejącej sieci trakcyjnej. Następnym etapem była odbudowa sieci trakcyjnej wraz z oddaniem do eksploatacji w połowie marca tego roku ochrony przeciwporażeniowej elementów znajdujących się w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej.

– To było wieloetapowe zadanie, polegające na kompleksowej przebudowie sieci trakcyjnej nad torami nr 22M oraz 24M, wewnątrz oraz na zewnątrz hali, jak również montażu, systemu ochrony przeciwporażeniowej i ziemnozwarciowej, polegającego na uszynieniu elementów konstrukcyjnych hali oraz elementów znajdujących się poza halą, usytuowanych w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej – podkreśla Piotr Chojnacki, Dyrektor ds. realizacji usług w Art. In Energy.

Hale utrzymania taboru kolejowego są kluczowe dla utrzymania ruchu i zapewnienia sprawności taboru kolejowego. Obiekt w Skarżysku-Kamiennej spełnia najwyższe standardy w zakresie ekologii i energooszczędności. Powstanie również przejazdowa myjnia dla pojazdów kolejowych, ze stanowiskami mycia podwozia i nawadniania taboru, wyposażona w instalację wtórnego wykorzystania wód przemysłowych, jak również wód opadowych.

– Dla naszej firmy było to, kolejne wyzwanie inżynieryjne, które pozwoliło nam pokazać wszechstronność i elastyczność naszych zespołów technicznych – dodaje P. Chojnacki – Podczas realizacji tej inwestycji wykorzystywaliśmy specjalistyczny zestaw do wywieszania sieci trakcyjnej w postaci dwóch samochodów dwusystemowych typu Volvo FMX oraz zestaw kolejowy modułowy, w postaci ciężkiego pociągu sieciowego typu CPS wraz z zestawem do ciągania typu WM15 – wyjaśnia i podsumowuje – Największym wyzwaniem było wdrożenie innowacyjnych rozwiązań ujętych w projekcie budowy sieci trakcyjnej oraz ochrony przeciwporażeniowej, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz hali, powiązane z zastosowaniem specjalistycznych elementów osprzętu sieciowego umożliwiającego budowę sieci trakcyjnej na potrzeby zamawiającego, zgodnie z jego wymagającymi oczekiwaniami.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ok. 1500 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług Polregio korzysta blisko 72 mln pasażerów. Pociągi tego przewoźnika zatrzymują się na ponad 1900 stacjach.