Zmiany w programie Czyste Powietrze 2020 – większe dotacje i uprawnienia

W drugim kwartale tego roku wejdą w życie zmiany w programie Czyste Powietrze. Mają one na celu usprawnienie procedur rozpatrywania wniosków oraz zwiększenie promocji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak pompy ciepła. Razem z marką Vaillant prezentujemy główne zmiany w programie.

Program Czyste Powietrze jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W ramach walki z emisją szkodliwych substancji do atmosfery program ten oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne urządzenia spełniające najwyższe normy.

Program przewiduje również wsparcie finansowe przedsięwzięć mających na celu termomodernizację budynków. Na podstawie doświadczeń z kilku pierwszych miesięcy działania programu zdecydowano się na wprowadzenie zmian umożliwiających skrócenie czasu rozpatrywania wniosków oraz m.in. powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym. Dzięki temu większą promocją zostaną objęte urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, takie jak pompy ciepła.

Czyste Powietrze 2.0 – 10 najważniejszych zmian w programie

 • Uproszczenie zasad przyznawania dotacji – WFOŚiGW nie ma już obowiązku liczenia dochodów wnioskodawcy. Beneficjenci dzielą się na dwie grupy uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości.
 • Włączenie w program jednostek samorządu terytorialnego – gminy mają wydawać zaświadczenia potwierdzające prawo do zwiększonego dofinansowania w ramach kryteriów dochodowych.
 • Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków – maksymalny czas na rozpatrzenie wniosku skraca się z 90 do 30 dni.
 • Uproszczenie wniosku o dotację – dane techniczne, zaświadczenia oraz dokumentacja wysokości dochodów będą zbierane w formie oświadczeń.
 • Wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl.
 • Włączenie w program sektora bankowego – dotacja będzie mogła być przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu. W placówkach bankowych będzie możliwa dystrybucja dotacji.
 • Integracja z programem Mój Prąd – nie będzie konieczne składanie dwóch odrębnych wniosków, aby uzyskać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną.
 • Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym – inwestycje zmniejszające emisję dwutlenku węgla będą dodatkowo promowane. Przewidziane są dodatkowe bonusy dla urządzeń OZE, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne.
 • Dotacje dla tych, którzy już wymienili źródło ciepła – beneficjenci, którzy wymienili już wcześniej urządzenia grzewcze w swoich domach, mogą liczyć na dodatkową dotację na realizację zadań w zakresie termomodernizacji.
 • Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych – jako koszty kwalifikowane uznane zostaną nakłady poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czyste powietrze 2.0 – opłaca się inwestować w OZE

W ramach programu Czyste Powietrze szczególnie promowane są rozwiązania z nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii. Nowe zasady programu przewidują uzyskanie specjalnego bonusu, jeżeli urządzenia grzewcze posiadają podwyższoną klasę efektywności energetycznej potwierdzoną w etykiecie ErP. Na zakup i montaż urządzeń wraz z osprzętem można otrzymać:

 • 45%, lecz nie więcej niż 13 500 zł na pompy ciepła typu powietrze-woda o klasie efektywności energetycznej minimum A++ dla temperatury zasilania 55oC. Ten warunek spełniają wszystkie pompy ciepła powietrze-woda Vaillant: aroTHERM split, aroTHERM plus, versoTHERM, recoCOMPACT
 • 45%, lecz nie więcej niż 20 520 zł na pompy ciepła typu solanka-woda o klasie efektywności energetycznej minimum A++ dla temperatury zasilania 55oC. Ten warunek spełniają pompy ciepła Vaillant flexoTHERM.

Dofinansowaniem mogą być objęte również:

 • Wszystkie kotły kondensacyjne z oferty Vaillant – 30% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4500 zł przy istniejącym przyłączu gazowym w budynku lub 45% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 6750 zł w przypadku nowego przyłącza gazowego.
 • Rekuperatory Vaillant recoVAIR – 30% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5000 zł.
 • Kolektory słoneczne Vaillant auroTHERM oraz pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej Vaillant aroSTOR – 30% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4500 zł.
 • Instalacje fotowoltaiczne Vaillant auroPOWER – 50 % poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5000 zł
 • Kotły elektryczne Vaillant eloBLOCK – 30% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3000 zł.

Więcej informacji o nowej wersji programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polecane firmyWyszukiwarka firmSklepy firmDodaj ogłoszenie