Szacunkowe przychody ze sprzedaży firmy POLWAX w I półroczu

Według szacunkowych danych w pierwszym półroczu przychody ze sprzedaży wyniosły 75,2 mln złotych netto. Wśród pozytywnych czynników mających wpływ na wyniki Spółki należy wymienić przede wszystkim wzrost sprzedaży specyfików parafinowych przeznaczonych dla przemysłu. Również zakładowe laboratorium dzięki wdrożonym zmianom organizacyjnym oraz pozyskaniu nowych klientów zaczęło w drugim kwartale generować zysk.

Jednocześnie sprzedaż w raportowanym okresie osiągnęła wartość 72,6 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku była odpowiednio niższa 24 proc. w ujęciu wartościowym.

– Branża chemiczna ma swoją specyfikę i uwarunkowania. Dlatego nasze wyniki należy zawsze rozpatrywać w ujęciu rocznym. Ten rok zdecydowanie będzie trudny dla Spółki i o tym konsekwentnie – powołany w tym roku zarząd – informuje. Ale też podejmujemy wszechstronne działania na rzecz odbudowy potencjału i rynku. W tym kontekście informacja o nowych zleceniach dla laboratorium są jedną z takich informacji – podsumowuje Leszek Stokłosa, prezes zarządu Polwax SA.

 

Na wyniki I półrocza wpływ miały także zdarzenie jednorazowe, które przełożyły się na zwiększenie przychodów o 13,8 mln zł.    To bezpośrednie następstwo i konsekwencja wypowiedzenia kontraktu z Orlen Projekt S.A na wykonanie inwestycji FUTURE i uzyskania środków z gwarancji braku należytego wykonania w wysokości odpowiadającej 10% wartości tej umowy brutto, tj. do kwoty 13.849.800,00 zł,

W związku z narastającym sporem handlowym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, w szczególności Chinami, od kilku miesięcy na rynku europejskim zauważalne są zwiększone dostawy gotowych parafin z Chin. Parafiny są sprowadzane drogą morską przez niezależnych prywatnych importerów i oferowane odbiorcom w Europie znacznie poniżej notowań. Przełożyło się to na znaczny spadek cen tego surowca, a w konsekwencji ma to negatywny wpływ na sprzedaż produkowanych przez Spółkę parafin.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku i mogą one ulec zmianie.

Polecane firmyWyszukiwarka firmSklepy firmDodaj ogłoszenie